A 2018. október 29.-én megjelent „Ökológiai gazdálkodásra való áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című pályázat megteremti a hátteret a paradigmaváltásra.

A támogatás csak az akkreditált ellenőrzési rendszerben szereplő gazdaságokat illeti meg, az öt éves kötelezettségvállalás teljes időszakában a jogszerű használatukban lévő szántó-, ültetvény- és gyepterületeik vonatkozásában, amelyeket bejelentettek az ellenőrzési rendszerbe. E területekre a zöldítési kötelezettség is teljesítettnek tekinthető, és a Natura 2000 területek után járó támogatás is igényelhető, ugyanakkor nincs gazdaságmérethez kötött degresszió!

Az elektronikus támogatási kérelem benyújtása ügyfélkapun 2018. december 1. és december 15. között történhet a Magyar Államkincstár MVH portálján. Az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó kötelezettségvállalás időszak 2019. január 1-től 2023. december 31-ig tart.

bio

A kérelmeket 2018. december 1. és december 15. lehet benyújtani – fotó: Shutterstock

A pályázati felhívás és mellékletei részletesen ismerteti a támogatás feltételeit (külön kitérve a VP AKG II. támogatásból történő átjelentkezés részletszabályaira!), a bírálat során szerezhető többletpontokat és a földhasználati kategóriákhoz rendelt, a terület ökológiai státuszától függő támogatási összegeket, továbbá a vállalások nem teljesítéséhez kapcsolt szankciókat is.

A kérelemhez be kell csatolni az ökológiai tanúsító szervezettel (Biokontroll) kötött, mindkét fél által aláírt, érvényes tanúsítási szerződést is.

Az előző felhíváshoz képest újítás, hogy olyan ültetvényre is támogatás igényelhető, amely legkésőbb a 2019. évi egységes kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig kerül telepítésre! Az egyéb ültetvénycsoportban támogathatóvá vált a csipkebogyó, a kivi, a füge és a datolyaszilva is.Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv is nyújthat be támogatási kérelmet, de csak akkor, ha ahhoz a kormány előzetesen hozzájárult!

Az ökológiai gazdálkodás követelményeit bonyolult jogszabályok írják elő. Ezek könnyebb megértése végett készítette el a szervezet a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Alap-feltételrendszerét.

A Magyar Biokultúra Szövetség és a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. előadássorozatot tart az ökológiai gazdálkodásról és támogatásáról:
2018.11.21. Budapest, 9:30-12:00
2018.11.21. Győr, 16:30-18:00
2018.11.22. Nyíregyháza,9:30-12:00

A programokról további információ a következő linkeken érhető el: 
Budapest
Győr
Nyíregyháza