A Bizottság elfogadta azt a döntést, melynek célja, hogy a Sapard program keretén belül támogatást nyújtson a cseh hatóságoknak az alábbi intézkedés megvalósítására: "A környezet védelmét és a vidéki környezet fenntartását célzó mezőgazdasági termelési módszerek". Ezáltal a Cseh Köztársaság el tudja kezdeni ezen intézkedés megvalósítását, amelyre a cseh Sapard program kereté belül 3.747.996 euró áll rendelkezésre.