A javaslat szerint egy olyan vízkészlet-védelmi országtérképet készítenek, amelyben felsorolják a kockázatos és kockázatmentes területeket is. Ha valaki a kockázatmentes területeken ásat kutat, akkor mentesülhet számos engedélyeztetési kötelezettség alól, sőt mentességet szerezhetnek a már meglévő kutak tulajdonosai is.

fúrt kút ásott kút

A kormány rendet kíván tenni az országban engedélyek nélkül fúrt kerti kutak ügyében – fotó: pixabay.com

A Belügyminisztérium rendelettervezete sok egyszerűsítést tartalmaz

Nem ez az első alkalom, hogy a kormány rendet kíván tenni az országban engedélyek nélkül fúrt kerti kutak ügyében és újra szeretné írni a mezőgazdasági öntözéshez szükséges vízkitermelési szabályokat. Egy, a kormány honlapjára felkerült rendelettervezet szerint a Belügyminisztérium újra nekifut a szabályozás módosításának, ami a jelenlegi rendszerhez képest sok egyszerűsítést tartalmaz arra az esetre, ha valaki öntözne vagy kerti kutat ásatna.

"A törvényjavaslat a vízkészlet-védelmi szempontból védendő területek országtérképe alapján fő szabályként azt rögzíti, hogy az ötven méternél nem mélyebb és az első vízzáró réteget nem érintő háztartási kutak a vízügyi hatóságnak történő bejelentéssel létesíthetők, üzemeltethetők és szüntethetők meg. Az országtérkép alapján vízkészlet-védelmi szempontból kockázatot nem jelentő területeken viszont e háztartási kutak engedélyezési kötelezettségének fenntartása nem szükséges, mert ezek a kutak nem okoznak számottevő környezeti hatást, továbbá nem veszélyeztetik sem az ivóvízellátást biztosító jelenlegi, sem a távlati vízbázisok jó minőségét, sem pedig az azokból történő vízkivételt" –  írja a belügyi tárca.


A vízellátás minden ország számára alapvető erőforrás, és megőrzése a jövő generációi számára létfontosságú

A normaszövegben rögzítik, hogy

"A vízkészlet fenntartása és a jövő nemzedékek számára történő megőrzése érdekében a Kormány feladata az ország területének vízkészlet-védelmi szempontból történő vizsgálata tudományos és monitoring módszerek segítségével, valamint e vizsgálat eredményeként a vízkészlet-védelmi országtérkép elkészítése. A vízkészlet-védelmi országtérkép meghatározza:

a) a vízkészlet-védelmi szempontból kockázatos területeket és

b) a vízkészlet-védelmi szempontból kockázatmentes területeket"

A térképet az Országos Vízügyi Hatóság a központi vízgazdálkodási hivatal bevonásával készíti el, és rendszeresen felülvizsgálja azt tudományos és monitoring módszerek alkalmazásával, annak érdekében, hogy a kockázati besorolást aktualizálja.

A törvényjavaslat indoklása szerint: 

"A 2024. január 1. előtt engedély nélkül létesített, ötven méternél nem mélyebb és az első vízzáró réteget nem érintő háztartási és mezőgazdasági öntözési célú kutakat a törvényjavaslat teljes körűen mentesíti az engedélyezési kötelezettség alól. A törvénymódosítás így a 2024. január 1. előtt létesített, engedéllyel nem rendelkező, 50 méternél nem mélyebb, az első vízzáró réteget el nem érő háztartási és mezőgazdasági öntözési célú kutakat jogszerűen létesítettnek minősíti."

Az engedély alóli mentesítés indoka az, hogy a Kormány több alkalommal megkísérelte a mezőgazdasági öntözési célú és háztartási kutak összeírását, azonban e feladat – az illegálisan létesített kutak százezres nagyságrendje miatt – eredményesen nem hajtható végre, és az eddigi jogszabályi megoldás (fennmaradási engedély kérelmezési lehetősége bírság kiszabása nélkül, meghosszabbított kérelmezési határidővel) sem vezetett teljes körűen eredményre – írják.

kút

Az új szabályozás a házi vízigényt kielégítő, sekély (talajvíz) kutakra terjed ki – fotó: pixabay.com

A háztartási vízigényt kielégítő kút meghatározása

"A háztartási vízigény a természetes személy évi 500 m3-t meg nem haladó mértékű, ivóvíz-ellátási célú vagy a személyes és a háztartásban felmerülő vízszükségletét kielégítő vízhasználatot jelenti. E definíció megállapításával a törvényjavaslat a vízkivételre mennyiségi korlátot rögzít. A törvényjavaslat harmadik fő eleme az, hogy a szabályozás tárgyát képező háztartási kút talpmélysége az ötven métert nem haladja meg és az első vízzáró réteget nem éri el. E kettős feltétel biztosítja, hogy a háztartási kút semmiképpen ne érintsen a vízzáró réteg áttörésével ivóvízbázist. Az új szabályozás tehát a házi vízigényt kielégítő, sekély (talajvíz) kutakra terjed ki." – áll az indoklásban

A Belügyminisztérium javaslatának társadalmi egyeztetése 2023. május 10-ig tart.