A korábbi jogosultságok mindenkinek megmaradnak. A korábban zöld "M" betűjelű ideiglenes rendszám piros "I" betűjelűvé módosult, a lassú járművek piros rendszáma pedig feketévé. Igazolólap biztosítja a jármű jogosultságát a lassú jármű kategóriára.

Traktorunkat alapvetően két kategóriában lehet engedélyezve használni közúton: mezőgazdasági vontatóként és lassú járműként.


A mezőgazdasági vontató olyan kerekes vagy lánctalpas kialakítású, legalább két tengellyel rendelkező, pótkocsi vontatására és/vagy mezőgazdasági, erdészeti feladatú berendezések, gépek vontatására, hordozására, tolására, működtetésére alkalmas, 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni képes jármű, mely teher- és személyszállításra is alkalmas lehet.

Lassú jármű

Olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt és sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes. Forgalomba helyezéshez feltétel a lassú járművek és pótkocsijaik forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálatának elvégzése:

 • Menete: A vizsgáló állomáson forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából be kell mutatni azt a lassú járművet, amely közúton személy- vagy teherszállítást végez, pótkocsit vontat, továbbá a lassú jármű teherszállító pótkocsiját. Forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából bemutatható továbbá az olyan egyéb lassú jármű, valamint az önjáró munkagép és mezőgazdasági erőgép is, amelyet az üzemben tartója lassú járműként forgalomba kíván helyezni, vagy a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott ideiglenesen forgalomban kíván tartani.
 • Ki jogosult az eljárásra: A jármű tulajdonosa, vagy üzembentartója
 • Milyen adatokat kell megadni: Általános, sorozat, illetőleg egyedi forgalomba helyezési engedély számát, továbbá a kérelmező vagy a meghatalmazott nevét, lakcímét, vagy székhelyét, a hatóság döntésére irányuló kifejezett kérelmét.
 • Milyen iratok szükségesek: Általános, sorozat, illetőleg egyedi forgalomba helyezési engedély. A jármű jogszerű birtoklását igazoló okmányok (adásvételi szerződés, számla, vámokmány, jármű kísérőlap, COC bizonylat vagy megfelelőségi nyilatkozat).

Rendszám

2022 július 1-től a piros rendszám megszűnik, fekete rendszámot kapunk helyette,  azonban amely jármű az igazolólap alapján lassú járműnek minősül, a jogosultságai  megmaradnak.

Amennyiben úgy döntöttünk, hogy járművünket lassú jármű kategóriába szeretnénk bejegyeztetni, eddig piros rendszámot kaphattunk rá, azonban ez feketére változott. Ebbe a kategóriába (lassú jármű) tartozhatnak bele a mezőgazdasági és erdészeti traktorok, ha tervezési sebességük nem lépi túl a 25 km/h-s sebességet, és általánosságban szólva a teljesítményük 90 LE alatt marad.

Szintén ebbe a kategóriába sorolandók azok a munkagépek is, amelyek tervezési sebessége ugyan meghaladja a 25 km/h-t, ám igazolólapjukon a legnagyobb sebesség 25 km/h korlátozó szabályozás van feltüntetve. Ezt egyébként a jármű hátsó részén is fel kell tüntetni.

Igazolólap

A műszaki vizsgaállomás vagy KPM állítja ki. Az átíratáskor vagy forgalomba helyezéskor ezt fogják figyelembe venni.

A lassú jármű minősítéshez az alábbi feltételek is szükségesek:

 • Vonófejjel kell rendelkezniük
 • Rendelkeznie kell világító berendezésekkel és rögzítő fékkel is
 • A járművön bármilyen irányba túlnyúló elemeket jól látható módon, a törvényi szabályozás szerint meg kell jelölni.

Fontos megjegyzés: 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján a lassú jármű meghatározás szerepel, nem a piros rendszám! A piros rendszámhoz köthető pozitív előnyök tehát nem a rendszám színéhez kötöttek, hanem ahhoz, hogy az adott jármű lassú járműnek minősül-e.

Lassú jármű előnyei:

 • A lassú jármű és annak pótkocsija vagyonszerzési / átírási illeték megfizetése alól mentesül, amennyiben tulajdonosváltás történik. Ez a szabályozás annyiban tér el a mezőgazdasági vontatóra eső feltételektől, hogy annak a pótkocsija illetékköteles, az erőgép nem. Tulajdonos változás esetén felmerülő költségek lehetnek: (Igazolólap kiállítása; közigazgatási eljárási illeték törzskönyv kiállításához).
 • A lassú jármű nem alanya gépjárműadónak, amely igen magas összegre is rúghat, hiszen teherbírás alapján kell fizetni.
 • Nem vonatkoznak rá az emissziós előírások, és a kötelező felelősségbiztosítása is alacsonyabb, mint egyéb besorolású járművek esetén.

Hátrányai:

A megengedett legnagyobb sebesség 25 km/h. Vannak olyan lassú járművek, amelyek magasabb sebességre is képesek (azonban az igazolólapon 25 km/h-nak kell szerepelnie), azonban a szabályozás értelmében ott is be kell tartani a sebességkorlátozást.

Vontatásra vonatkozó korlátozások

A pótkocsi egy olyan jármű, amely gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel történő vontatásra készült. A legfeljebb 750 kilogramm megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsi: könnyű pótkocsi, az ennél nagyobb össztömegű pótkocsi: nehéz pótkocsi.

 • Mezőgazdasági vontatóval egy személyszállításra berendezett pótkocsi vontatható. Más járművel ilyen pótkocsi nem vontatható.
 • Lassú jármű pótkocsija gépjárművel nem, mezőgazdasági vontatóval pedig csak abban az esetben vontatható, ha megfelel a mezőgazdasági vontató pótkocsijára vonatkozó előírásoknak.

Tömegre kiszabott korlátozások:

A lassú járművek tömegére vonatkozó korlátozások leszögezik, hogy a kéttengelyes jármű és pótkocsi esetén a 25 tonnát, a három tengelyes járművek és pótkocsik tömege pedig a 32 tonnát nem haladhatja meg, ha a jármű alacsony nyomású mezőgazdasági gumiabronccsal van felszerelve.

A pótkocsi (pótkocsik) össztömege nem haladhatja meg a vontatásra használt vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű össztömegének a négyszeresét, azonban ez a rendelkezés a félpótkocsira nem vonatkozik.

Üzemi fék nélküli könnyű pótkocsi gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel abban az esetben vontatható, ha a pótkocsi össztömege nem haladja meg a vonó jármű 68 kilogrammal növelt saját tömegének a felét.

Ráfutó fékkel felszerelt pótkocsi abban az esetben vontatható, ha a pótkocsi össztömege nem haladja meg a vonó jármű össztömegének a háromnegyedét.

Ideiglenes rendszám

A legfontosabb tudnivalókat gyűjtöttük össze röviden, hogy irányt mutassunk Önnek egy olyan területen, amely sokak számára nem teljesen világos. Anyagunkat a teljesség igénye és a felelősség vállalása nélkül állítottuk össze.

A volt zöld M betűjelű ideiglenes forgalmi rendszámtábla piros I betűjelű ideiglenes  rendszámtáblát kap 2022. július 1-től.

A lassú járművek egy konkrétan meghatározott körére kiterjedően zöld színű M betűjelű ideiglenes forgalmi rendszámtábla volt adható (3 évre), melyet I betűjelű piros ideiglenes rendszámtáblára cserélnek. A jogosultságok megmaradtak.

A forgalomba helyezésre nem kötelezett lassú járművek közül a mezőgazdasági erőgépek I betűjelű ideiglenes rendszámtáblával, ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel és a rendszámtáblához tartozó indítási naplóval vehetnek részt a közúti forgalomban.

A volt „M" betűjelű ideiglenes forgalmi rendszámtáblához ideiglenes forgalomban tartási engedélyt adott ki a közlekedési igazgatási hatóság, mely a kiállításától számított három évig volt érvényes. A közlekedési igazgatási hatóság az indítási naplóba, annak hitelesítésével egyidejűleg bejegyezte a volt M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával használni kívánt járművek fajtáját, gyártmányát, típusát, egyedi azonosító jelét (alvázszámát). Ez az új „I betűjel" esetén megmaradt. Fontos, hogy az ideiglenes rendszámtáblát csak az indítási naplóban bejegyzett járműre lehet felszerelni.

A forgalomban tartási engedély érvényességi ideje - új rendszámtábla kiadása nélkül - három évente cserével hosszabbítható a rendszámtábla használatára való jogosultság fennállásának igazolásával egyidejűleg.

Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedély érvényessége 2022. július 1-jétől cserével nem hosszabbítható meg, a jogosultság fennállásának igazolása esetén a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 63/A. § (2) bekezdés 6. pontja szerinti ideiglenes rendszámtáblát és ideiglenes forgalmi engedélyt kell kiadni (I betűjelű ideiglenes rendszámtábla).

Az ideiglenes forgalmi rendszámú mezőgazdasági erőgép:

 • magajáró mezőgazdasági és erdészeti betakarító gépek (arató-cséplő gépek, szecskázó gépek, cukorrépa betakarító gépek, zöldségbetakarító gépek, szőlőkombájnok, fakombájnok és erdészeti kiközelítők),
 • magajáró műtrágya- és szervestrágya szóró gépek,
 • magajáró permetezőgépek,
 • speciális magajáró eszközhordozó alvázak,
 • mezőgazdasági tevékenységre alkalmazandó magajáró rakodógép,

amely tervezési sebessége szerint 25 km/óránál gyorsabb sebességgel haladni nem képes, vagy amelynek megengedett legnagyobb sebességét a típusbizonyítvány, vagy a közlekedési hatóság 25 km/óra értékben határozta meg.

A termelőnek lehetősége van ezáltal a mezőgazdasági vontatmánnyal a közúti forgalomban  hatósági engedély és jelzés, vagy ideiglenes forgalomban tartási engedély nélkül részt venni. Az ideiglenes rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági erőgép mezőgazdasági  vontatmánya olyan pótkocsinak nem minősülő vontatott munkagép, amely – a működéséhez  szükséges eszközök szállítását kivéve – teherszállításra nem alkalmas, és amelyet a közúti  forgalomban mezőgazdasági vontatóval, lassú járművel vagy mezőgazdasági erőgéppel  vontatnak.

Az ideiglenes rendszámtábla nem a járműhöz kötődik, hanem a jármű üzembentartójához, aki (amely) az engedélyezési eljárást követően jogot szerez arra, hogy az általa üzemeltetett járműre (járművekre) a kiadott rendszámot felszerelhesse a közúti forgalomban való részvétel céljából. A módosítással tehát nem szűntek meg a jogosultságok.

Szükséges dokumentumok:

 • A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiadott külön jogszabályban meghatározott regisztrációs igazolás (regisztrációs szám),
 • A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés igazolása,
 • Az ügyfél nyilatkozata a felvenni kívánt ideiglenes rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett járművek darabszámára, azok gyártmányára, típusára és egyedi azonosító adataira (alvázszám) vonatkozóan,
 • Az ügyfél nyilatkozata az ideiglenes rendszámtáblával közúton használni kívánt mezőgazdasági erőgép(ek) biztonságos és szabályos közlekedésre való alkalmasságáról

A volt „M" betűjelű ideiglenes rendszámtábla jogosítottja köteles a közúti forgalomban részvételkor a mezőgazdasági erőgépen a rendszámtáblát jól látható módon elhelyezni, valamint az indítási napló rovatait tényszerűen kitölteni.

Az ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű vezetője a közúti közlekedés során köteles igazolni az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel és az indítási naplóval a rendszámtábla használatának jogszerűségét, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fennállását.


Az ideiglenes rendszámtábla előnyei:

 • Csökkentett okmányozási procedúra
 • Jelentős költségmegtakarítást jelent, a súlyadózás alól mentesül a termelő
 • Az egyetlen követelmény, hogy a gazdálkodónak/üzembentartónak – akinek a tulajdonában ilyen lassú jármű, mg.-i vontató, mg.-i munkagép van – nyilatkoznia kell a gép állapotának műszaki alkalmasságáról és annak fenntartásáról

Az összefoglaló a 326/2011. (XII. 28.) Kormányrendelet alapján készült, köszönjük Balázs Viktor MAGOSZ-os ifjú gazdának, agrárkamarai szakértőnek.

Indexkép: Király Ádám