A II. világháború utáni és a ’60-70-es években létesült nagyüzemi ültetvényeknek olyan koncentrációja illetve óriási felületei jöttek létre, amelyekben a hagyományos metszési munkák nyugalmi időszakban történő elvégzése is sikernek számított. Emellett a minőséget figyelmen kívül hagyó mennyiségi szemlélet sem inspirálta olyan technológiai finomságok alkalmazását, amelyek egyrészt a termésbiztonságot, másrészt a minőségi, azaz jobban színeződő áruhányadot növelhették. Azt is tényszerűen kell megállapítani, hogy ezeknek az ültetvényeknek a kondícionális állapota részben a kedvezőtlen talajviszonyok, részben a technológia bizonytalanságai miatt nem tették lehetővé és így nem is indokolták az asszimilációs lombfelület kisebb−nagyobb csökkenésével járó munkákat.

Az 1990-es évektől megjelentek az intenzív, kisebb koronaméretű, nagyobb hektáronkénti darabszámú ültetvények, amelyek rendszerint kedvezőbb ökológiai körülmények közé kerültek. A növénytáplálás, a növényvédelem és nem utolsó sorban a technológiai fegyelem javulásával a fák kondíciója jobb lett, ami esetenként illetve évjáratonként változó mértékben a hajtásnövekedés erősödését is elősegítette.

Több mint negyed százados kísérleti és gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezünk a különböző gyümölcsfajok zöldmunkáinak optimális időpontjára és mértékére vonatkozóan. Mielőtt ezeket részleteznénk, nézzük meg, hogy miért is kell ezeket elvégezni, azaz elvégzésük esetén milyen hatásokkal számolhatunk.

Nem termőkorú fák zöldmunkái

A telepítés utáni 1-3 évben a nyugalmi állapotban tervezett visszametszéseket és ritkításokat a rügyfakadás után, azaz a vegetációs időszak kezdetén célszerű elvégezni. A rügyfakadáskor végzett metszések erősebb növekedést eredményeznek (hosszabb és vastagabb hajtások, vastagabb törzsterület), mint a téli metszés.

Fiatal, koronaalakítás alatt lévő fák (alma−és csonthéjas termésűek) hajtásválogatásának, azaz a kedvezőtlen számú és helyzetű, a következő téli metszés során mindenképpen eltávolítandó hajtások (vesszők) lemetszésének kedvező időpontja az intenzív növekedés időszakában (csúcsrügyzáródás előtt), május végétől június végéig terjedő időszakban javasolható.

Elvégzésével segítjük a korona tervezett alakítását, a belső részek jobb megvilágítását, és a megmaradó részek kedvezőbb tápanyag−ellátottságát. Az optimális időszak betartásával elősegíthetjük a termőre fordulás időpontját is.

Termő fák zöldmunkái

Mindenekelőtt le kell szögezni azt, hogy a zöldmunkákat csak kiváló kondíciójú, sértetlen lombállapotú és túlzottan nagy termésektől mentes fákon végezhetjük el. Másképpen fogalmazva a harmonikusnál nagyobb termésű, így érthetően kisebb lombozatú valamint károsítók által csökkentett lombfelületű fák nyári metszéssel történő további lombcsökkentése káros hatású lehet. A nyári metszés szempontjából tehát csak a harmonikus, vagy az alatti terhelésű fák jöhetnek számításba.

A termőrügy differenciálódás időpontja és a szüreti időszakok eltérései miatt különbséget kell tennünk az alma és a csonthéjas gyümölcsfajok között a zöldmunkák kedvező időzítésében.

Alma

Sziromhullás utáni metszés
A sziromhullás után 1-3 héttel végzett magasságkorlátozás (a túlzottan felmagasodott fák magasságának csökkentése) a kettő vagy többéves részekre történő visszavágással (fűrészeléssel) biztonsággal megoldható. Az ekkor végzett beavatkozás eredményezi ugyanis a legkisebb mértékű vegetatív reakciót.

Június második felében végzett metszés
Valamilyen károsodás (pl. tavaszi fagy) miatt kevés termésű vagy kihagyó, így igen erőteljesen növekedő almafáknál a június 20-30. között végzett, a fa egészére kiterjedő 1-3 éves korú részeket érintő visszametszések, ritkítások, esetleg visszatörések adják a legkisebb növekedési reakciót, illetve a legtöbb rövid hajtást, termőrészt és következő évi virágszámot.

Nyári metszés

Az almánál a nyári metszés elvégzésének optimális ideje a tervezett szüretet megelőző 3-4 hét. Ez a termesztett almafajtákat figyelembe véve augusztus elejétől szeptember közepéig terjedő időszakot öleli fel. A korona belső részeinek jobb megvilágítását és így a színes gyümölcsök arányának javítását célzó nyári metszés a vízhajtások és a hajtások eltávolításán kívül csak az 1-2 éves gallyazat visszametszését és ritkítását célozza. Az ennél idősebb képletek eltávolítása már terméscsökkentő hatású lehet. A hajtásokat csak ritkítsuk a metszés során, semmilyen visszavágást ne végezzünk.
Germersdorfi 3 metszés előtt Germersdorfi 3 metszés után
Az optimális időben. Mértékben és módon végzett nyári metszés a gyümölcsök és a fa belső részeinek jobb megvilágításával, az érésmenet lassításával
  • javítja a gyümölcs tárolási minőségét
  • fokozza a megfelelően színeződött gyümölcsök arányát
  • egyes években javítja a következő évi gyümölcskötődés esélyeit, végeredményben növeli a termésbiztonságot
  • csökkenti a hajtásnövekedést, ami az erős növekedésű ültetvények termékenységét kedvezően befolyásolja
  • javítja a permetezhetőséget (permetlé borítottságot)
  • a kései virágzási csoportba tartozó fajták virágzása korábban következik be, amit a fajtatársításnál érdemes figyelembe venni, vagy felhasználni.

Körte

A körte nyári metszésének időszaka, mértéke és módja hasonló az almáéhoz, azzal az eltéréssel, hogy érési idejéből adódóan a legtöbb fajta fenofázisai 1-2 héttel korábban következnek be.

Cseresznye és meggy

Cseresznye és meggy termőfáknál a szüretet közvetlenül követő időszakban július elejétől július közepéig végzett metszés eredményezi a legkedvezőbb hatásokat, amelyek a virágrügyek nagyobb számának képződésében, és a következő évi több és jobb minőségű termés mennyiségével mutatkozik meg.
Fiatal cseresznyefa metszés előtt Fiatal cseresznyefa metszés után

Szilva

Erősen növekedő szilvafajták esetében a téli metszés során mindenképpen eltávolítandó növedékek augusztusi lemetszése javítja a gyümölcs méretét, színeződését és csökkenti a következő évi metszési munka szükségletét.

Kajszi

A kajszi nyári metszésének elvégzésére szintén a szüret utáni időszak, azaz július− augusztus hónapok a legmegfelelőbbek. Az elsősorban a 2-4 éves gallyazatot érintő ritkítás a belső részek jobb megvilágítottságával párhuzamosan növeli a termőrészek vitalitását, azaz azok regenerációját.

Őszibarack

Az őszibarack nyári metszésének két kritikus időszaka ismeretes. Az első június vége−július eleje, amikor célszerű elvégezni a felesleges, befelé törő, sűrűsítő hajtások eltávolítása mellett a másodrendű növedékekre történő kiterítést, azaz a katlan vagy orsó forma optimális alakjának és megvilágítottságának elősegítését.

A másik, amely a klasszikus nyári metszést jelenti: amikor a gyümölcsöket „kiszabadítjuk” az árnyékból, vagyis azokat a növedékeket távolítjuk el, amelyek a jó gyümölcsszíneződést gátolják. Ennek időszaka a tervezett szüret előtt 2-3 hét.

Bogyósok

A bogyós gyümölcsűek (ribiszkefélék, köszméte) a gyümölcsszüret utáni időszakban minél korábban részesüljenek metszésben.