Megjelent a Magyar Államkincstár közleménye a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban vállalt 2021. tárgyévi kötelezettségek teljesítéséről szóló nyilatkozatról és az azzal összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és általános csekély összegű támogatási kérelem benyújtásának feltételeiről.

Kinek kötelező a 2021-es évre vonatkozó nyilatkozat benyújtása?

A 2021-re vonatkozóan a kötelezettségek teljesítéséről nyilatkoznia kell azoknak az ügyfeleknek, akik dohánytermelők, azaz Burley, illetve Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultsággal rendelkeznek, illetve azoknak az együttműködő termelőknek, akik dohánytermelőtől átvállaltak munkaórára, vagy munkaórára és árbevételre vonatkozó kötelezettséget, és azt jóváhagyták.


A dohánytermelők kötelezettségei

A szerkezetátalakítási programban résztvevő dohánytermelő a 2021. tárgyévben köteles:

  • a jogosult településen az őt megillető szerkezetátalakítási támogatási jogosultságok számánál nem kevesebb hektárszámmal megegyező területre egységes területalapú támogatást (SAPS) igényelni,
  • az elismert tevékenység keretében szerkezetátalakítási támogatási jogosultságonként 500 munkaóra elismert élőmunka ráfordítást biztosítani (töredék hektár figyelembevételével megállapított szerkezetátalakítási támogatási jogosultság esetén ezt arányosan kell teljesíteni),
  • az elismert tevékenység keretében támogatási jogosultságonként tárgyévente 200 000 forint árbevételt teljesíteni (töredék hektár figyelembevételével megállapított szerkezetátalakítási támogatási jogosultság esetén ezt arányosan kell teljesíteni).

Mezőgazdasági támogatás dohánytermelőknek

Azok a dohánytermelők, illetve együttműködő termelők, akik részt vesznek a szerkezetátalakítási programban és teljesítették a kötelezettségeket, mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhetnek.

dohány termesztése támogatás

Burley és Virginia dohány termelésére jegyzett terület esetében igényelhető a támogatás – Fotó: Pixabay

A támogatás legfeljebb a tárgyévi egységes területalapú támogatás vonatkozásában Burley,
illetve Virginia dohánytermelés hasznosítással elfogadott terület után és annak mértékéig
adható, amely terület vonatkozásában a dohányhasznosítás a 2021. tárgyévre vonatkozó
egységes területalapú támogatási kérelemre hozott határozatban elfogadásra került.

A támogatásnak szintén feltétele, hogy a dohánytermelő rendelkezzen:

  • elsődleges feldolgozóval kötött szerződéssel Virginia, illetve Burley dohány termelésére, és
  • a szerződésben foglalt mennyiségű megtermelt dohány átvételét igazoló dokumentummal, amelynek szigorú számadású bizonylatnak kell lennie.

A dohánytermelő a mezőgazdasági csekély összegű támogatás mellett általános csekély
összegű támogatást is igényelhet azon jogosultságok után, amelyekre az előírt kötelezettségeket teljesítette és amelyek alapján sem ő, sem a vele együttműködő termelő nem igényelhetett mezőgazdasági csekély összegű támogatást.

A támogatások igénybe vételéhez szükséges, teljesítendő feltételek kapcsán a Magyar Államkincstár közleménye az irányadó!

A nyilatkozat és a támogatási kérelem benyújtása

A nyilatkozatot és a támogatási kérelmet a K0217 számú nyomtatványon postai úton
kell benyújtani az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatalhoz a
közlemény kiadásakor hatályos rendelet szerint 2022. február 15-ig.

További részletek a Kincstár közleményében.