A Ginkgo biloba kedvelt díszfa, számos kertészeti változattal, ami a növénynemesítők munkájának köszönhető. Legyezőszerű levelei és aranysárga őszi lombszíneződése nagyban hozzájárul a népszerűségéhez, amit tovább fokoz nagymértékű tűrőképessége, így a kertünk növényei között érdemes helyet szorítani számára – írja a novenyvedoszer.hu

Ginkgo biloba

Ginkgo biloba – fotó: pixabay.com

Ginkgo biloba (páfrányfenyő) nagyon ősi növényfaj, olyan élő kövület, aminek nincsenek közeli rokonai. A nemesítése hosszú évtizedekre nyúlik vissza, melynek eredményeképpen több száz fajta született. Ezek mindegyikét szinte lehetetlen lenne bemutatni, de a Ginkgo nemesítés főbb állomásaival és célkitűzéseivel érdemes megismerkedni.

A Ginkgo nagy tűrőképességének köszönhetően városi fafajként is telepíthető

Az első fontos állomáskő az 1950-60-as évekre tehető, amikor kiemelt figyelem övezte ezt a fajt és a nemesítés irányát a települési felhasználásra való koronaforma kialakítása szabta meg. Ennek a munkának egyik kiemelkedő alakja egy princetoni faiskola volt, ahol városi telepítésre szánt fajták közül a 'Princeton Sentry'-t egy oszlopos növekedésű egyedet ültetek el és szaporítottak tovább.

Az oszlopos növekedés mellett még számos más koronaforma is megjelenik: például az ovális, a szétterülő ('Compacta'), az ernyőző, a gömb ('Ball'), a csüngő ('Nelleke') és a kúpos ('Eiffel'). A különleges koronaforma olyan vonzó tulajdonság, amely egyedibb megjelenést és sokrétűbb felhasználást tesz lehetővé.

A különleges koronaforma a 'Prague' fajta, amely egy kompakt, törpe növekedésű fajta, és 15 év alatt 1,5-2 méteres magasságot ér el. A fajtát a Prágai Botanikus Kertben található 140 éves porzó példányról szaporították.


A levelek sokszínűsége

A Ginkgo levelei formailag és színekben egyaránt gazdag felhozatallal rendelkezik. A legyezőszerű levelek lehetnek erősen szeldeltek ('Boleslav Chrobry'), lepkeszárnyra emlékeztetők ('Butterfly Bud'), kört alkotóak ('Queen City'), lehetnek egyszínűek, tarkák ('Californai Sunset') de akár színátmenetesek ('Beijing') is.

Egy a levélhez köthető különleges jelenség az, amikor a levélen „termés" fejlődik, ez a jelenség a névadója az 'Ohatsuki' fajtának, amelyet Japánban 1891-ben fedeztek fel, és sajátságos tulajdonsága miatt napjainkban is sok helyen fellelhető.

Érdemes tudni a nemesítés hazai vonatkozásairól is

Dr. Barabits Elemér fenyőnemesítő nevéhez kötődik az egyik Magyarországon széles körben telepített fajta 'Barabits Sztráda' (syn. 'Globosa') nemesítése. Szintén hozzá köthetők a 'Linea', a 'Hunor', a 'Katlan' és a 'Kitsi' ('Kicsi') fajták is.

A Ginkgo nemesítése sok szakember munkáját igénylő folyamat, melynek története hosszú időszakot ölel fel, aminek az eredményét a faiskolai kínálatokban láthatjuk.