Az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény 2024. július elsejétől hatályos módosításait foglalta össze a nak.hu, aminek eredményeképpen a gazdaságátadás folyamatát segítik majd az adminisztratív folyamatok díj és illetékkedvezményei, a gazdaságátadási szerződések elemeinek kibővítése és a korhatárkedvezmény bevezetése. Továbbá módosításra kerülnek a gazdaságátadó jogai és kötelezettségei, valamint a személyéhez kapcsolódó adatok nyilvántartásokból való kivezetésének szabályai.

gazdaság

2026. december 31-ig átmeneti jelleggel 50 év helyett 60 évre változik a gazdaságátvevő személyének felső korhatára – fotó: pixabay.com

Díj és illetékkedvezmények

A gazdaságátadási szerződés jóváhagyása iránti eljárás díj- és illetékmentessé válik. Továbbá díjmentesen kell szolgáltatni például az ingatlan-nyilvántartásból a tulajdoni lap másolatát, a földhasználati nyilvántartásból a földhasználati lap másolatát és a földhasználati összesítőt, az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő és az adóhatóság által kezelt adatokat.

Bővül a gazdaságátadási szerződés tartalma

A gazdaságátadási szerződésbe ezentúl bele kell foglalni a hitel- és kölcsönszerződések, földhasználatra irányuló szerződések, valamint a vagyonelemekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek felsorolását is. Valamint a gazdaság egyes elemeinek értékmeghatározásánál a szerződéskori forgalmi értéket kell feltüntetni – írja a nak.hu a jogszabályi tájékoztatójában.


A gazdaságátadás tényének igazolása

A gazdaságátadási szerződésben meghatározott polgári jogi és munkajogi szerződések tekintetében a gazdaságátvevő a gazdaság tulajdonjoga átruházásának időpontjában lép a gazdaságátadó helyébe.

A gazdaságátadó kötelezettsége, hogy 8 napon belül tájékoztassa a polgári jogi és munkajogi szerződésekben maradó feleket, amennyiben a tájékoztatást elmulasztja, akkor a gazdaságátvevő a gazdaságátadási szerződéssel igazolhatja a gazdaságátadás tényét.

A gazdaságátvevő életkorára vonatkozó felső korhatár is változik

2026. december 31-ig átmeneti jelleggel 50 év helyett 60 évre változik a gazdaságátvevő személyének felső korhatára. Ez a könnyítő rendelkezés szélesebb kör számára biztosít időszakos lehetőséget a gazdaságátadás lefolytatására – olvasható a cikkben.

A gazdaságátadó jogai és kötelezettségei

  • A gazdaságátadási szerződés megkötését követően a gazdaságátadó az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartandó –az átadott gazdaságot érintő– új tevékenységet nem kezdhet.
  • A gazdaság elemei tulajdonjogának átadását követően a gazdaságátadó az erdőgazdálkodói nyilvántartásban nyilvántartandó erdőgazdálkodói jogokat és kötelezettségeket –a haszonvételi joggyakorlás kivételével– nem gyakorolhatja,
  • Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartandó tevékenységeit törölnie kell.

A gazdaságátadó adatainak nyilvántartásokból való kivezetése

A gazdaságátadási szerződést jóváhagyó mezőgazdasági igazgatási szerv a gazdaságátadót a szerződésben foglalt tulajdonátruházás dátumával hivatalból törli:

  • a mezőgazdasági üzemközpontja vagy lakóhelye szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartásból,
  • a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara a mezőgazdasági őstermelői nyilvántartásból,
  • az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a gazdaságátadással érintett tevékenység vonatkozásában az élelmiszerláncfelügyeleti információs rendszerből és
  • az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodói nyilvántartásból.

Fontos kivételként került be a törvény rendelkezései közé, hogy a gazdaságátadó csak akkor kérheti újra a nyilvántartásba visszavételét, ha a gazdaságátadási szerződés a Gazdaságátadási törvény 5. § vagy a 11. § alapján megszűnik, vagy a gazdaságátvevő halálát követően a gazdaságátadó a gazdaságátvevő örököseként a gazdaság részét képező mező-és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogát vagy földhasználati jogosultságát megszerzi – írja a nak.hu.