A WWF Magyarország és a Környezeti Management és Jog Egyesület (EMLA)  nyílt levélben fordul Áder Jánoshoz, amelyben arra kéri a köztársasági elnököt, hogy éljen alkotmányossági vétójával és ne írja alá a vízgazdálkodásról szóló törvény módosítását – tudta meg az Index.

Az Országgyűlés a 2020. december 16-án elfogadta a benyújtott törvénymódosítást, mely szerint bizonyos feltételek együttes teljesülése esetén nem szükséges vízjogi engedély a mezőgazdasági öntözési célú kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez.

Áder János

A WWF azt szeretné elérni, hogy Áder János küldje vissza a törvénymódosítást újratárgyalásra az Országgyűlésnek – fotó: MTI/Bruzák Noémi

„Talán úgy tűnhet, ez nagy segítség az aszályoktól sújtott mezőgazdaságnak, valójában azonban az adminisztrációs könnyítés a vízhiányt nem oldja meg, ellenben az érzékeny felszín alatti vízkészleteket veszélyezteti a szakmai kontroll nélküli kútlétesítés” – írja a WWF Magyarország az Indexhez eljuttatott sajtóközleményében.

„Az új szabályozás szerint 2021. januártól speciális kivételek vonatkoznak a mezőgazdasági öntözést szolgáló talajvízkutakra. Bár a részletszabályozás még nem ismert – az egy külön kormányrendeletben fog megjelenni –, az biztos, hogy számos esetben elég lesz csupán bejelenteni azt, ha valaki 50 méternél nem mélyebb kútból szeretné öntözni a földjét. Hasonló szabályok vonatkoznak majd a már meglévő, de jelenleg illegális kutakra is” – áll a közleményben.

mezőgazdasági öntözés

Az érzékeny felszín alatti vízkészleteket veszélyeztetheti a szakmai kontroll nélküli kútlétesítés – fotó: MTI/Varga György

„Eddig minden egyes gazdasági célt szolgáló kút létesítésekor a területi adottságokat és földtani, valamint környezeti viszonyokat bemutató részletes tervdokumentációt kellett készíteni. Ez alapján a katasztrófavédelmi igazgatóság más szakhatóságok bevonásával engedélyezési eljárás keretében egyedileg vizsgálta a létesítendő kutak vízkészletekre, ivóvízbázisokra és a környezetre gyakorolt hatásait” – összegezte a korábbi szabályozást Dedák Dalma, a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértője.

„Ezzel szemben a most elfogadott törvény értelmében a talajvizet használó öntözőkutak létesítését elég lesz bejelenteni egy központi szervhez, ahol egyedi tervdokumentáció és pontos helyismeret nélkül döntik majd el, hogy mennyire kockázatos a kút létesítése” – tette hozzá a szakértő.

mezőgazdasági kút

WWF: egy hibásan épített öntözőkút potenciális szennyezőforrás – fotó: MTI/Balázs Attila

„Aggályosnak tartjuk, hogy az új szabályozás rövid távú gazdasági érdekek miatt leépíti azt az intézményt, amely az igazságos vízmegosztást, továbbá a jövő nemzedékek érdekeinek és a természeti erőforrásoknak és értékeknek alkotmányban biztosított védelmét szolgálja. Azt szeretnénk, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja meg a normaszöveg Alaptörvénnyel való összhangját, ezért nyílt levélben kérjük a köztársasági elnök urat, hogy éljen az alkotmányossági vétóval” – hangzik a közlemény.

A WWF szerint nincs információ arról, hogy körülbelül hány gazdát fog érinteni az adminisztratív könnyítés, valamint arról sincs, hogy a felszín alatti vizek és a környezet védelme hogyan lesz biztosítva az új szabályozási rendszerben. A WWF figyelmeztet, hogy a kutak megfelelő szakértelem nélküli létesítése jelentős kockázatot jelent a környezetre:

Egy hibásan épített öntözőkút potenciális szennyezőforrás, hiszen ezen keresztül a termőföldekre kijuttatott növényvédő szerek és műtrágyák elszennyezhetik a felszín alatti vízkészletet. A növekvő vízkivétel miatt tovább süllyed a talajvízszint, ami a természeti környezet és a szomszédos mezőgazdasági területek természetes, felszín alatti vízellátását sújtja.”