A különböző szervesanyagok (trágyák, növényi hulladékok) biogáz kihozatalát illetően kitűnt, hogy a baromfitrágya hasznosítható e célra legjobban – 310-620 m3/t gáztermeléssel számolva, de a sertéstrágya által termelt biogáz mennyisége is jelentős (340-350 m3/t). A növényi hulladékok, melléktermékek körében kiemelkedőn jó a kukoricaszár biogáztermelése (380-460 m3/t), legkisebb értéket a burgonyahulladéknál tapasztalni (39 m3/t).

A biomassza szerves anyagainak lebontásával legnagyobbrészt (50-70%) metán termelődik, mellette még jelentős a CO2 aránya  (28-48 % közötti), egyéb gázok mennyisége csupán 1-2 %-os  arányban van jelen. A gáztermelés mértéke, valamint a termelődött gáz összetétele, fűtőértéke, metántartalma egyrészt magától az alapanyagtól (=fermentációs nyersanyagtól), másrészt az alkalmazott technológiától függ. 65 %-os metántartalomnál a biogáz fütőértéke 23,2 MJ/m3. Egy m3 kb. 60 % metántartalmú biogáz energiatartalma 0,6 l fűtőolajéval, 0,6 m3 földgázéval egyenértékű. A hulladékok fermentációjával tehát értékes metángáz képződik, de az is nagy súllyal esik latba, hogy a hulladék anyagokból a tápanyag-utánpótlásban hasznosítható  „bio-trágya” nyerhető.

A biogáz hasznosítása mellett érdemes a hulladékok más energetikai felhasználására is odafigyelni, minthogy egyre nagyobb figyelem fordul az agripellet előállítására és felhasználására. Az agripellet hossza 5-15 mm, átmérője 5-10 mm körüli. Lágyszárú növényekből (gabonaszalmából, energiafűből, kukoricaszárból, repcéből, kenderből, lenből, nádból stb.) állítják elő. Alkalmazásuk során a legnagyobb hátrány, hogy nagy a hamutartalmuk. A növényfajok között az egyes anyagok hamutartalma erősen eltér, de a tiszta fa hamutartalmát egyik sem közelíti meg. A legjobbak is 4-5%-osak. Sok ezek közül salakosodik, és jelentős szerves savtartalma miatt erősen korroziv. Emiatt csak állandó ellenőrzés és gyakori hamuzás mellett tüzelhető, s a tűzblokkban nagyobb hamukezelő egységre van szükség. Már most is vannak olyan területek (kisüzemek, kertészetek, önkormányzati intézmények stb.), ahol az agripelletek jól használhatók. Komoly előnyük, hogy nagy teljesítményigényük miatt alkalmazásuk sokkal olcsóbb a  gázhoz képest. Igaz, a kisebb méretű tüzelőberendezések fajlagosan drágábbak, de új beruházás esetén mindenképpen megéri, mert 1-2 éven belül megtérül a beruházás.