2023-tól új támogatási konstrukciók fognak a gazdálkodók rendelkezésére állni. Az egyik új elem a támogatási rendszerben az agro-ökológiai program (AÖP). Az agro-ökológiai progam egy AKG-szerű, de attól jól elkülönülő, kiszámítható támogatási forma, mely honorálja a klíma és éghajlati szempontból előnyös termesztéstechnológiát. Jelen pillanatban az AÖP részletei még nem véglegesek, hiszen az Európai Bizottság előtt van a KAP Stratégiai Terv, de várhatóan az alábbiak szerint fog elindulni a program.

Évente kell nyilatkozni

Az AÖP-ben való részvételről évente kell majd nyilatkoznia a termelőnek az egységes kérelem benyújtásakor. Annak a gazdálkodónak, aki az AÖP-ben való részvétel mellett dönt, minden egyes művelési ág tekintetében el kell érnie a 2 pontot (a megszerezhető pontok alább részletezve).

Alapelvárás minden AÖP támogatást igénybe vevő gazdálkodótól a gazdálkodási napló vezetése és elektronikus beküldése.

Amennyiben az üzem szántóterületeinek, illetve nem Natura 2000 gyepterületeinek nagysága nem éri el az 5 ha-t, ültetvény esetében pedig az 1 ha-t, adott hasznosítási módra nem kötelező előírást vállalni, az érintett területre azonban kifizetés nem jár; csak abban az esetben, ha ezekre a küszöbérték alatti területekre mégis választ előírást a gazdálkodó.

A hektáronkénti kifizetés összege attól függ majd, hogy országos szinten mekkora terület kerül be a programba, de előre láthatólag körülbelül 60 és 120 euró közötti hektáronkénti támogatásra lehet számítani.

szántó, ültetvény és gyep

Agro-ökológiai program: 2023-tól induló új támogatási konstrukció – Fotó: Pixabay

Szántó művelési ág esetén választható gyakorlatok

 • talajtakarás biztosítása február 28-ig (1 pont)
 • terménydiverzifikáció (10 hektár felett legalább három féle, 30 hektár felett legalább négyféle, 300 hektár felett legalább ötféle, 1000 hektár felett legalább hatféle növény termesztése) (1 pont)
 • az üzemterület legalább 10 százalékának támogatásból való kivonása (ezt részben nitrogénmegkötő növényekkel is lehet teljesíteni) (2 pont)
 • 30 hektáros maximális táblaméret, ha a szántó összterülete meghaladja az 50 hektárt (1 pont)
 • méhbarát növényvédő szerek alkalmazása (1 pont)
 • karbamid műtrágya azonnali bedolgozása (1 pont)
 • az üzemterület legalább 50 százalékán mikrobiológiai készítmények alkalmazása (2 pont)
 • az üzemterület legalább 50 százalékán talajkondicionáló vagy nitrogénmegkötő készítmények alkalmazása (1 pont)
 • az üzemterület legalább 50 százalékán forgatás nélküli talajművelési mód alkalmazása szűkített növényvédőszer-hatóanyag mellett (2 pont)

Gyep művelési ág esetén választható gyakorlatok

 • gyepterületek méretének megőrzése, nem Natura 2000 gyepterületeken választható program (1 pont)
 • legalább évi egyszeri kaszálás, nem Natura 2000 területeken (1 pont)
 • szakaszos vagy pásztoroló legeletetés a gyepterület legalább 50 százalékán (2 pont)
 • alternáló kasza kizárólagos használata (2 pont)
 • fóliás bálacsomagolás mellőzése (1 pont)

Ültetvény esetén választható gyakorlatok

 • mikroöntözési technológiák alkalmazása az ültetvényterület legalább 50 %-án (2 pont)
 • növényvédelem során az engedélyokirat alapján a méhekre kifejezetten vagy mérsékelten veszélyes, illetve kockázatos besorolású növényvédőszerek használata tilos, a fel nem használható szerek rendszeresen frissített listáját az IH teszi közzé tájékoztató jelleggel (1 pont)
 • engedélyezett biológiai ágensek alkalmazása az ültetvényterület legalább 50 százalékán (2 pont)
 • az ültetvényterület legalább 50 százalékán mikrobiológiai készítmények alkalmazása talajoltásként, illetve állománykezelésként (2 pont)
 • az ültetvényterület legalább 50 százalékán talajkondicionáló, növénykondicionáló készítmények alkalmazása (1 pont)
 • ültetvények talajtakarása mulcsozással, egyéves sorköztakaró növények termesztésével (1 pont)
 • ültetvények talajtakarása évelő kultúrák fenntartásával, gyepesítéssel (2 pont)
 • karbamid műtrágya azonnali bedolgozása, illetve folyékony karbamid esetén inhibitor alkalmazása a kijuttatás során (1 pont)

További részletek a pontozással és az elvárásokkal kapcsolatban: ITT

Az agro-ökológiai programról Petőházi Tamás, a GOSZ elnökének véleményét ebben a cikkben foglaltuk össze.