Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján a 2023. évben rendelkezésre álló keretösszegek terhére a 2023. január 1. napjától elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények teljesíthetőek, azaz a 2022. évben elvégzett szolgáltatásokra nem igényelhető támogatás. A támogatási kérelem benyújtásáról ITT írtunk.

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása alapján új támogatási kérelem nyomtatványok kerültek bevezetésre, amelyek az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet szerinti támogatások igényléséhez rendszeresített nyomtatványokról szóló 2/2023. (I. 11.) számú Kincstár Közlemény mellékleteként elérhetők a Magyar Államkincstár honlapján.

A támogatási kérelmeket a Támogatási kérelem – Főlapon szereplő hat kategória szerint szétválasztva külön-külön kell benyújtani.

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításával összefüggésben a Kincstár az alábbi lényeges változásokra hívja fel a gazdálkodók figyelmét.

  1. Új támogatási jogcímként került bevezetésre a C002 technikai kódú, az antimikrobiális rezisztencia (AMR) elleni védekezést szolgáló állat-egészségügyi szolgáltatás a kislétszámú állattartó telepek vonatkozásában, azonban hat, korábban támogatott szolgáltatásra már nem vehető igénybe támogatás. Valamint egyes mintavételi szolgáltatások összevonásra kerültek, így ezek esetében a mintavételre vonatkozóan nem, csak a laborvizsgálat típusú szolgáltatások után igényelhető támogatás.
  2. Valamennyi mintavételi szolgáltatás esetében a támogatási kérelemhez csatolni kell a laboratórium által kiállított igazolást arra vonatkozóan, hogy a mintát vizsgálatra átvette. Az ehhez kapcsolódó minta nyomtatványt a Közlemény 8. számú melléklete tartalmazza.
  3. A laboratóriumi vizsgálatra nem alkalmas minta után támogatás nem igényelhető. Amennyiben a minta nem minősül laboratóriumi vizsgálatra alkalmasnak, úgy abban az esetben az engedélyes az erről szóló döntés jogerőssé válását követő egy évre a támogatási programból kizárásra kerül, és az engedélyes által benyújtott támogatási igényt ezen időszakban el kell utasítani.
  4. A C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás igénylésekor meg kell adni az alkalmazott állatgyógyászati termékek adatait is (állatgyógyászati készítmény és a hatóanyag megnevezésével).

Indexkép: Shutterstock