Megjelent a végleges felhívás.
Az első beadási határidő: 2021. június 10., a pályázat zárása: 2021. július 22.

Kik pályázhatnak?

 • Sertéstartók
 • Szarvasmarhatartók
 • Baromfitartók
 • Juh- és kecsketartók
 • Ló-, bivaly és egyéb állatfajok tartásával foglalkozók
 • Méhészek

szarvasmarha

A pályázat már július 22-én zárul! – Fotó: Shutterstock

Azok a mezőgazdasági termelők pályázhatnak,

 • akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 • akiknek az árbevétele a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Mire lehet pályázni?

 • Építésre
 • Technológiai fejlesztésre
 • Gépbeszerzésre
EZ A PÁLYÁZAT INDULÓ GAZDASÁGOKNAK NEM ALKALMAS. LEZÁRT ÜZLETI ÉV, TENYÉSZETKÓDDAL RENDELKEZŐ BEJEGYZETT ÁLLATTARTÓ TELEP ÉS MEGLÉVŐ ÁLLATÁLLOMÁNY SZÜKSÉGES AZ INDULÁSHOZ.

TOVÁBBI RÉSZLETEK

Önállóan támogatható tevékenységek

A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák kialakításának, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása az alábbi célterületi bontás szerint:

1. célterület – Baromfitartó telepek korszerűsítése

 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése
b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése

 • Építéssel nem járó, a baromfitartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése

Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek, tojásosztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések beszerzése, beépítése

2. célterület – Sertéstartó telepek korszerűsítése

 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése
b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése

 • Építéssel nem járó, a sertéstartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése

Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek

3. célterület – Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése
b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése

 • Építéssel nem járó, a szarvasmarhatartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése

a) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek
b) Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése
c) A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése

4. célterület – Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése

 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése
b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése

 • Építéssel nem járó, a juh és kecsketartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése

a) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek
b) Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése
c) A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése

5. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése

A célterület keretében lófélék- (ló, szamár, öszvér), nyúl-, méh-, húshasznosítású galamb-, fürj-, strucc-, emu-, fácán-, fogoly- valamint csincsillatartáshoz kapcsolódóan igényelhető támogatás.

 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása

a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése
b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése

 • Építéssel nem járó, egyéb állatok tartásához kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése

a) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek
b) Kizárólag lótartás kapcsán: Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése. A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

2021. május 28. – 2021. július 22.

Első szakasz: 2021. május 28. – 2021. június 10.
Második szakasz: 2021. június 11. – 2021. június 24.
Harmadik szakasz: 2021. június 25. – 2021. július 08.
Negyedik szakasz: 2021. július 09. – 2021. július 22.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az 1., és a 2. célterületek tekintetében maximum 100 millió Ft, a 3. célterület tekintetében maximum 50 millió Ft, a 4. és 5. célterületek tekintetében maximum 20 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.