A Közös Agrárpolitika Irányító Hatósága a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások felhasználásának rendjéről szóló 54/2023. (IX.13.) AM rendelet 68. § (1) bekezdése alapján közzé tette az Antimikrobiális rezisztencia (AMR) elleni küzdelem kompenzációs kifizetés" című (KAP-RD33b-1-24 kódszámú) pályázati felhívást.

Az antimikrobiális szerek felelős, fenntartható használatát és az antimikrobiális rezisztencia kialakulásának megelőzését elősegítő tevékenységre, ezen belül a mintavétel és rezisztenciavizsgálat elvégzése állattartó típusú, nagy létszámú – árutermelő minősítésű – sertés, baromfi vagy szarvasmarha tartó tenyészetekben.

A vissza nem térítendő egységköltség alapú átalány támogatásra a támogatási kérelmeket 2024. június 3. és 2024. július 3. közötti időszakban lehet benyújtani.

A kedvezményezett a felhívás értelmében egy támogatási kérelem alapján részesíthető támogatásban.

A támogatási kérelmet nyújthat be az a mezőgazdasági termelő (természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás, jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezet), aki/amely megfelel az alábbi feltételeknek:

  • a támogatási kérelmében megjelölt állatfaj(ok) tekintetében állattartó típusú, nagy létszámú árutermelő minősítésű tenyészettel rendelkezik;
  • FELIR azonosító számmal és aktív tenyészetkóddal rendelkezik;
  • a Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR) nyilvántartott tenyészetekben a felhívás szempontjából releváns fajba tartozó támogatható állatot tart;
  • a támogatási kérelemben feltüntetett aktív tenyészete(i) megfelelnek az adott állatfajra vonatkozó állatjóléti előírásoknak. Az adott állatfajra vonatkozó állatjóléti előírásoknak való megfelelésről a kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtó felületen nyilatkozik, továbbá a kötelezettségvállalási időszak első napján fennálló meg nem felelést a támogatási kérelemben 5 feltüntetett tenyészet szerint illetékes vármegyei kormányhivatal igazolja a Nemzeti Kifizető Ügynökség (a továbbiakban: NKÜ) megkeresésére, a megkereséstől számított 30 napon belül.
  • az adott állatfajra vonatkozó jelölési és nyilvántartási, továbbá tenyészetre vonatkozó nyilvántartási szabályokat betartja;
  • az állatok állat-egészségügyi felügyelete érdekében szolgáltató állatorvossal kötött érvényes, írásbeli szerződéssel rendelkezik.


A kedvezményezettnek a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt be kell tartania valamennyi vállalt kötelezettséget.

További részletek itt olvashatók.

Hirdetés –

A mezőgazdasági pályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatban érdemes naprakész tudásra szert tenni, segítünk! Legyen szó pályázatokkal kapcsolatos kérdésekről, közvetlen támogatásokról vagy beruházási pályázatokról, kifizetődik a tájékozottság, csekkoljon be hozzánk, és ne maradjon le semmiről!

Indexkép: Pixabay