Április 30-ig igényelhető telepítési engedély a hegybírónál az új borszőlőültetvény létrehozására, vagyis abban az esetben, ha nem újratelepítési engedély felhasználásával történik az ültetvénytelepítés.

Az új telepítési engedéllyel létrehozni kívánt borszőlőültetvényekre ültetvénytelepítési támogatás is igénybevehető lesz a közeljövőben megjelenő KAP Stratégiai Terv vidékfejlesztési támogatásain belül, a kertészeti beruházási támogatási intézkedések keretében meghirdetésre kerülő ültetvénytelepítési pályázati felhívás alapján – olvasható a nak.hu tájékoztatójában.

borszőlő

Az új telepítési engedély 3 évig használható fel – fotó: pixabay.com

Mint írják, a tagországok minden évben 1%-kal növelhetik az előző borpiaci évben megállapított borszőlőtermő felületüket az európai uniós szabályozás (1308/2013/EU rendelet 63. cikk (1)-(3) bekezdés) értelmében. Ez Magyarország esetében 2024-ben 592 ha új telepítési jog odaítélését teszi lehetővé.

A 435/2021 (VII. 16.) Kormány rendelet alapján az új telepítési engedély iránti kérelmet ebben az évben 2024. április 1. és április 30. között lehet benyújtani a telepítésre kerülő ültetvény helye szerint illetékes hegybíróhozA kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány a HNT honlapjáról tölthető le.


Az új telepítési engedély 3 évig használható fel. Ha az új telepítést a kérelmező az engedély érvényességi idején belül nem végzi el, akkor az engedély lejárati napjától számított két naptári éven belül nem nyújthat be új telepítési engedély iránti kérelmet.

A nak.hu felsorolja azon dokumentumokat is, amelyeket a kérelemhez csatolni kell:

  • A talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal talajvédelmi terv jóváhagyásáról szóló, véglegessé vált, egy évnél nem régebbi döntésének másolatát, amely saját gyökerű szaporítóanyag felhasználása esetén tartalmazza az érintett földterület talaj immunitására vonatkozó rendelkezést is.
  • Kérelmező használatában lévő összes földterületre vonatkozó földhasználati összesítőt.
  • Közös tulajdonban lévő ingatlan esetén valamennyi tulajdonostársnak, az özvegyi vagy haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan esetén az özvegyi joggal rendelkező személynek vagy a haszonélvezőnek a saját vagy közös tulajdonban lévő, de özvegyi vagy haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan esetén a haszonélvezőnek, illetve az özvegyi joggal rendelkező személynek teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatát eredeti példányban.
  • Használatot biztosító jogviszony fennállása esetén a használatba adónak az új telepítésre vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatát eredeti példányban.
  • Kísérleti célú ültetvény létesítése esetén a kérelemhez csatolni kell a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolását megalapozó termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély másolatát.
  • Törzsültetvény létesítése esetén a létesítési engedély másolatát.

További információk és a szükséges nyomtatványok a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának honlapján (www.hnt.hu) érhetők el – írja a nak.hu.