Társadalmi egyeztetésen van a felhívás, az első beadási határidő 2021. szeptember 27., a pályázat zárása: 2021. december 7.

Kiket támogatnak?

 • Élelmiszer-feldolgozó üzemek
 • Borászati üzemek

Pályázatot nyújthatnak be, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőzően teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, illetve a TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységüket fejlesztő támogatást igénylők.

Ezen a pályázaton nincs lehetőség kollektív beruházással illetve konzorciumi forma keretében indulni!
élelmiszeripar

Ezeken a területeken lehet pályázni: borászat, húsfeldolgozás, édességipar, zöldség- és gyümölcsfeldolgozás, malomipari termékek (TEÁOR 10 és 11) – Fotó: pixabay

Mire lehet pályázni?

 • Gépek, eszközök beszerzése
 • Új technológiai rendszerek kialakítása
 • Szállítójárművek beszerzése
 • Épületek építése, bővítése
 • Korszerűsítés, felújítás (pl.: víz és szennyvízkezelési fejlesztések, üzem műgyantázása)
 • Energiafelhasználás csökkentését célzó tevékenységek
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

TOVÁBBI RÉSZLETEK

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek

A) Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az alábbi célterületi bontás szerint:

1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzésére irányuló maximális támogatási összeg nettó 20 000 000 Ft.
 • A támogatási kérelemmel érintett feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • A támogatási kérelemmel érintett feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások (pl.: üzemek műgyantázása, víz- és szennyvízkezelési fejlesztések).

2. célterület – Borászati üzemek fejlesztése

 • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése beszerzésére irányuló maximális támogatási összeg nettó 20 000 000 Ft.
 • A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységet szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások (pl.: borászati tartályok bevonatolása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések).

B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán egységesen

Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek:

 • Energiahatékonyság fokozása az élelmiszeripari- és borászati üzemekben: meglévő, termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó létesítmények, épületek, technológiák energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése.
 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.).
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése (fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagy hatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.).
 • Világítási rendszerek korszerűsítése (fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.).
 • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.).

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati meleg víz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása).

A támogatás mértéke és összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 5 milliárd Ft.
A mennyiben a Felhívás keretében nem támogatott, de a támogatási kérelemben megjelölt tételek után igényelt támogatások levonását követően a jóváhagyható támogatás összege az igényelhető minimum határ alá kerül, az a támogatási kérelem elutasítását vonja maga után!

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

2021. szeptember 13.  –  2021. december 7.

Első szakasz: 2021. szeptember 13. – 2021. szeptember 27.
Második szakasz: 2021. szeptember 28. – 2021. október 11.
Harmadik szakasz: 2021. október 12. – 2021. október 25.
Negyedik szakasz: 2021. október 26. – 2021. november 8.
Ötödik szakasz: 2021. november 9. – 2021. december 7.