A társadalmi egyeztetésen lévő Kertészeti üzemek megújítása c. felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének növelése, hozzáadott érték termelésének fokozása, az építéssel nem járó kertészeti eszközök beszerzésének a támogatása. Az agráriumban is jelentkező munkaerőhiány, illetve a költséghatékony termelés szükségszerűsége előtérbe helyezi a nagy élőmunka-igényű kertészeti ágazat technológiai fejlesztését, ezzel együtt a kisebb üzemmérettel rendelkező gazdaságok technológiai megújulását.

A pályázati keret 50 milliárd forint, és 2500-3000 db projektet tudnak majd valószínűleg támogatni.

munkagép

Erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek beszerzésére több ezer pályázatot várnak – Fotó: Agroinform

Kertészeti gépek beszerzésére lehet pályázni

Az alábbi – kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzésére van lehetőség:

  • mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek,
  • önjáró és vontatott betakarítógépek,
  • szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony,
  • talajművelő gépek,
  • kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése, kivéve többek között teherautó, permetezőgép, öntözéshez szükséges gépek, stb.,
  • maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor (maximum nettó 10 millió Ft).

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

  • Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógép, targonca és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (béka) beszerzése.
  • Általános költségek és immateriális javak költségei: közbeszerzési eljárások lefolytatása; tájékoztatás, nyilvánosság; műszaki ellenőri szolgáltatás; könyvvizsgálat; projektmenedzsment.

A pályázók köre

Azok a Magyar Államkincstár ügyfél-regisztrációval rendelkező termelők pályázhatnak, akik legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és üzemméretük legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik, illetve az árbevételük szintén 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

A pályázat kollektív formában is beadható: kollektív projektnek a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt minősül.

A támogatás összege és mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 25 millió forint, a támogatás intenzitása pedig legfeljebb 50 %. A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

szőlő

Szüretelőgépek beszerzésére is van lehetőség – Fotó: pixabay

A pályázat benyújtása

A pályázat benyújtásához szükséges információk megtalálhatóak a palyazat.gov.hu oldalon közzétett felhívásban (még csak tervezet), a benyújtás határideje azonban közeleg, érdemes felkészülni: az első szakasz 2021. július 7-én kezdődik és július 20-án zárul.

További benyújtási szakaszok is lesznek, 2021 szeptember végéig körülbelül két hetente zárulnak az egyes szakaszok.

Támogatásokkal és pályázatokkal kapcsolatban mindig friss információk találhatóak a Támogatások - pályázatok rovatban. Az idén rendelkezésre álló hatalmas pályázati forrásokról pedig ebben a cikkünkben olvashat összefoglalót.

Ha felkeltette érdeklődését a felhívás, éljen az előminősítés lehetőségével!

ELŐMINŐSÍTÉS