2023. január 1. napján lépett hatályba a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara aktív közreműködésével kidolgozott „az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény". Amellett, hogy ezzel megvalósult a gazdaságátadás jogi kereteinek meghatározása, pályázati forrást is igénybe vehetnek az érdekeltek.

A Gordius Solutions Tender Kft. vezető pályázatai szakértőjével, Miklovicz Péterrel azt jártuk körbe, hogy a gazdaságátadást segítő támogatási lehetőségekről mit érdemes tudni jelen pillanatban. A gazdaságátvevőt támogató pályázat célja, hogy egy vagy több működő gazdaság – és a hozzá tartozó támogatási jogok, jogosultságok és kötelezettségek – átadótól átvételre kerüljenek.


Hirdetés – 

A mezőgazdasági pályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatban érdemes naprakész tudásra szert tenni, segítünk! Legyen szó pályázatokkal kapcsolatos kérdésekről, közvetlen támogatásokról vagy beruházási pályázatokról, kifizetődik a tájékozottság, csekkoljon be hozzánk, és ne maradjon le semmiről!

Ez a pályázat a gazdaság átvevőjét támogatja, a gazdaság megszerzésének céljával, induló támogatás formájában.

Kik számíthatnak a pályázati pénzre?

A gazdaságátadás csak természetes személyek között jöhet létre. A pályázathoz az átadandó mezőgazdasági üzemnek minimum 10 000 euró STÉ üzemmérettel, vagy 10 000 euró mezőgazdasági árbevétellel kell rendelkeznie. A pályázat kedvezményezettje az a személy lesz, aki átveszi a gazdaságot és annak kötelezettségeit.

Gazdaságátadó lehet:

 • az öregségi nyugdíjkorhatárt elért vagy a szerződés megkötésétől számítva legfeljebb 5 éven belül elérő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki legalább 10 éve saját nevében és saját kockázatára folytat mező- erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet és ebből igazoltan árbevétele származott, és
 • a gazdaságátadási szerződésben meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású földterülete több mint háromnegyedének a földhasználati nyilvántartásba legalább 3 éve bejegyzett földhasználója, erdőgazdálkodói nyilvántartásba legalább 3 éve bejegyzett erdőgazdálkodója vagy az akként bejegyzett gazdasági társaság tulajdonosa.

Fontos tudni, hogy az örökös (pl. özvegy) is lehet átadó abban az esetben, ha az a személy, aki megfelelt a feltételeknek, már elhunyt.

szántóföld

A gazdaságátvevő támogatásával gördülékenyebb lehet a generációváltás az agráriumban – Fotó: Shutterstock

Gazdaságátvevő lehet:

 • az a gazdaságátadónál legalább tíz évvel fiatalabb, a 50. életévét el nem érő mezőgazdasági őstermelő vagy mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki az átvenni kívánt gazdaság működtetésére a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel, és
 • aki a gazdaságátadóval a családi gazdaságokról szóló törvényben meghatározott hozzátartozói láncolatban áll, vagy
 • a gazdaságátadóval legalább 7 éve munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll (de kizárólag bedolgozói munkaviszony, valamint a személyes közreműködéssel járó gazdasági társasági tevékenység" fogadható el).

Fontos, hogy a gazdaság átvevőjének szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie.


A gazdaságátadási szerződés megvalósulhat:

 • a gazdaság tulajdonjogának átruházásával (gazdaságátadási adásvételi szerződés),
 • a gazdaság tulajdonjogának ingyenes átruházásával (gazdaságátadási ajándékozási szerződés),
 • tartási kötelezettséget megalapozó formában (gazdaságátadási tartási szerződés),
 • vagy életjáradék fizetését megalapozó formában (gazdaságátadási életjáradéki szerződés).

Mennyi támogatást lehet igényelni?

Vissza nem térítendő átalánytámogatásról van szó. A támogatási összegek várhatóan így alakulnak:

A gazdaságátvevő esetében a támogatási összegek:

 • 10 000 – 50 000 euró STÉ között 40 000 euró
 • 50 000 – 100 000 euró STÉ között 70 000 euró
 • 100 000 euró STÉ fölött 100 000 euró

A gazdaságátadó is igényelhet támogatást:

 • 10 000 – 50 000 euró STÉ átadott gazdaságméret között 50 000 euró
 • 50 000 – 100 000 euró STÉ között 60 000 euró
 • 100 000 euró STÉ felett 70 000 euró

tehenészet

A gazdaság átadója és átvevője 5 évre együttműködést vállalhatnak, nem szükséges egyik pillanatról a másikra mindent megváltoztatni a napi munkában – Fotó: Shutterstock

A gazdaságátadási szerződésnek tartalmaznia kell:

 • a feleket megillető jogokat és kötelezettségeket,
 • a gazdaság elemeinek pontos meghatározását,
 • a gazdaság egyes elemeihez kapcsolódó polgári jogi szerződések felsorolását, és annak az igazolását, hogy a gazdaságátvevő megismerte az azokból fakadó jogokat és kötelezettségeket,
 • a gazdaság egyes elemeihez kapcsolódó mező- és erdőgazdálkodási tevékenységek folytatására irányuló engedélyek, – ha a jogosultságok gyakorlása hatósági nyilvántartásba vételhez kötött – a kérelem benyújtására vonatkozó kötelezettségek felsorolását, és annak az igazolását, hogy a gazdaságátvevő megismerte az azokból fakadó jogokat és kötelezettségeket,
 • az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletek alapján benyújtott és még el nem bírált támogatási kérelmeket, valamint a létrejött támogatási jogviszonyok létesítő okiratait és a gazdaságátvevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el az azokból eredő jogosultságokat és kötelezettségeket.

A gazdaságátadás során történő együttműködési időszak

A felek a gazdaságátadási szerződésben legfeljebb 5 év időtartamra együttműködést vállalhatnak a gazdaság közös működtetésére. Az együttműködés időtartama alatt a gazdaságátvevő a gazdaság működtetésében személyesen részt vesz. Ha a felek a gazdaság működtetésének költségeit megegyezésük szerint közösen viselik, a gazdaságátadó jogosult a gazdaság működésének eredményére a működtetési költségek viselésének arányában. Ha a felek másként nem állapodnak meg, a gazdaság ügyeinek vitelére együttesen jogosultak és az ügyviteli döntéseket együttesen hozzák meg.

Szükség lehet szakértő segítségére, mert

 • az átvevőnek kidolgozott, részletes üzleti tervet kell bemutatnia,
 • részletesen meg kell vizsgálni a jogosultsági feltételeket,
 • szükség van a szerződés elkészítésére és/vagy ellenőrzésére,
 • a pályázathoz kapcsolódóan a támogatási kérelem benyújtása, a szükséges dokumentáció összeállítása szakértelmet igényel,
 • az 5 éves együttműködési időszak alatti monitoring sem hanyagolható el.