A magyar halászat átfogó fejlesztését szolgálja támogatásain keresztül a Halászati Operatív Program (HOP). A korábban meghirdetett pályázatokra jelentkezők most támogatásaik kifizetését kérelmezhetik. Erre március 1-március 31. között van lehetőségük.


A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 19/2011. (02. 25.) számú Közleménye tartalmazza az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó támogatások kifizetések igényléseinek szabályait. Ezek közül most lényeges elem, hogy egy támogatási kérelemmel kapcsolatban összesen négy kifizetési kérelem nyújtható be. Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszakban kell benyújtani. Csak a készpénzzel vagy banki átutalással kiegyenlített kiadások fogadhatók el a támogatás alapjaként, más fizetési mód (árucsere, lízing) nem.

Az ügyfél a kifizetési kérelmét 2011. március 1. – március 31. között, postai úton kell benyújtani, kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal központjába, Feldolgozóipari és Halászati Beruházások Osztályára kell benyújtani egy példányban, cím: Budapest 62. Pf.: 867. 1385.