November 9-én az Magyar Államkincstár megbízásából szervezett kerekasztal-beszélgetésen számos olyan kérdés merült fel, amely a mobilGAZDA alkalmazás gyakorlati használatában nyújthat segítséget a gazdálkodóknak. Az alábbiak olvasható összefoglaló kérdés-válasz formában tartalmazza a legfontosabb információkat.

1. Miért volt szükség ennek az applikációnak a fejlesztésére, miben jelent előrelépést?

A kényszerűség diktálta az eszköz fejlesztését, hiszen a digitális eszközök használata már a mindennapjaink része, ebben nem lehet lemaradni. Szükség volt egy olyan platform létrehozására, amely a digitális térben segíti a gazdálkodók és a Kincstár közötti kommunikációt. Az Európai Unió elvárása (2022/1173 EU Bizottság rendelet) is az, hogy ez a mobilalkalmazás létrejöjjön, és néhány éven belül kötelező szereplője legyen az agrártámogatási rendszernek. Ezidáig körülbelül 38 500-an töltötték le, év végére az 50 ezer letöltés valószínűleg elérhető. 2025-ös évben már minden gazdálkodó számára kötelező lesz a használata.

2. Hogyan függ össze a mobilGAZDA használata a támogatásigényléssel, illetve a szabályok betartásának igazolásával?

A mobilGAZDA legfontosabb funkciója a georeferált fotó készítése funkció. Emögött az agrártámogatások ellenőrzési folyamatának nagy fokú megreformálásának ötlete áll. A feltételek ellenőrzésére eddig helyszíni ellenőrzések keretében volt lehetőség, mint a területalapú támogatások, mind a beruházások esetében. Ez most fokozatosan megváltozik.

A gazdálkodó a saját telefonjával készített fotó segítségével igazolhatja azoknak a feltételeknek a teljesülését, amelyek jogosulttá teszik a támogatás elnyerésére.

Jelenleg a georeferált fotó készítése és beküldése a mobilGAZDA legfontosabb funkciója, az alkalmazás használatát, a bejelentkezést, egyéb funkcióit, a meghatalmazással kapcsolatos információkat részletesen bemutatta a webináriumon Fülöp Tamara, az alábbi videóban a 6. perctől látható.

3. Melyek a leggyakrabban felmerülő problémák a felhasználók visszajelzései alapján?

A leggyakrabban felmerülő probléma a helymeghatározással kapcsolatos. Amikor arra kérjük a termelőket, hogy készítsenek georeferált képeket, akkor azt általában megadjuk, hogy melyik tábláról, melyik parcelláról kell készíteni a képeket, sőt adott esetben ennél még pontosabb instrukciókat is kap a gazdálkodó a fényképkészítés helyére vonatkozóan (Egy konkrét pont és milyen irányban készüljön el a fotó.) Előfordul, hogy a készülékek helymeghatározó képessége korlátos, emiatt nehézkes a feladat elvégzése. Ez viszont nem a mobilGAZDA applikáció hiányossága, hiszen azokat a helymeghatározási adatokat használja az applikáció, amit számára a telefon szolgáltat. Mit lehet tenni?

  • Minél többet "látnia" kell a készüléknek az égből, ne legyen takarásban a készülék, amikor a fénykép készül. Magasabb cserjék vagy magasabb jármű is zavaró lehet.
  • A fémtárgyak is be tudják zavarni a GPS-jeleket, ne helyezzünk fémtárgyakat a mobiltelefon közelébe, ide értendőek a mágnessel záródó telefontokok is. A mágnes rontja a helymeghatározás minőségét.
  • Az adatkapcsolat hiánya is probléma lehet: általában az tapasztalható, hogyha nincs adatkapcsolat, akkor pontatlanabb a készülék, de olyanra is volt példa, hogy pont az adatkapcsolatot befolyásolta negatívan a helymeghatározó képességet. Érdemes tehát megpróbálni úgy is, hogy be van kapcsolva az adatkapcsolat és úgy is, hogy nincs bekapcsolva.
  • Amikor készítjük a képet, ne váltsunk a mobilGAZDA-ról más alkalmazásra, mert ha a másik alkalmazás nem használ helymeghatározást, akkor automatikusan kikapcsol a GPS-jel érzékelés.
  • Az alacsony energiafelhasználású üzemmód is rontja a helymeghatározást, mert jó eséllyel úgy takarékoskodik a telefon az energiával, hogy kikapcsolja a helymeghatározás funkciót.
  • iOS és Andorid telefonokon is vannak olyan beállítások, amelyek pontosabb helymeghatározást engedélyeznek. iOS készülékeken a "pontos helyzet" funkciót érdemes bekapcsolni, Android telefonokon pedig a helymeghatározás menüben a "nagy pontosság" opciót kell kiválasztani.
  • Iránypontosítás miatt érdemes kalibrálni az iránytűt a térkép alkalmazásban.

A másik típusú visszajelzéscsoport a kétszintű bejelentkezéssel kapcsolatos. Az egyszerű bejelentkezéssel (pl. Google fiókkal) nem minden funkciót lehet használni, arra ügyfélkapus bejelentkezéssel van lehetőség.


4. Gazdálkodó szemszögből: milyen adminisztrációs ügyek azok, amelyek intézése könnyebbé, gyorsabbá válik a mobilGAZDÁ-val?

Minden, ami könnyebb és gyorsabb az ügyintézésben, használandó, mert így kevesebb az a kieső idő, amit a hivatalban vagy helyszíni ellenőrzésen kell eltölteni ügyintézéssel. Az okostelefon-használat lehetővé tesz egy olyan kommunikációt, amellyel a tábla széléről el lehet intézni több feladatot is. A támogatásokra nagy szükségük van a gazdáknak, időben kell hozzájutni, ezért mindenkinek nagyon fontos, hogy határidőre tudjon adatot szolgáltatni, lehetőleg anélkül, hogy emiatt ki kellene esni a munkából.

A mobilGAZDA tulajdonképpen két olyan okostelefonos funkció ötvözése (fotózás és helymeghatározás térképalkalmazásokkal), amelyeket a gazdálkodók készségszinten használnak nap mint nap. Gyorsan, pontosan lehet elvégezni vele a feladatokat.

5. Milyen eszközökön használható?

Minimálisan Android 5.0 vagy iOS 10 operációs rendszerrel működő okostelefonok szükségesek a mobilGAZDA használatához. A képernyőfelbontással kapcsolatos minimum: 480x800 pixel, és minimum 2 GB memóriával (RAM) kell rendelkezni.

6. Mi kötelező és mi nem?

Jelenleg csak az alternáló kasza használatának a fényképes igazolása kötelező az AÖP-ben. Viszont egyre több olyan jogcím lesz, ahol a fényképbeküldés kötelezővé válik. 2025-ben már a fotóbeküldési kötelezettségeket nem teljesítése meg nem felelésnek fog minősülni.

7. Mi az ami nem lesz kötelező, de érdemes használni?

Számos funkció hasznos, ilyen pl. a területmérési funkció. Újabb funkciók is lesznek, mint pl. a STÉ kalkulátor, illetve kialakítják az elektronikus fizetés lehetőségét is (pl. kárenyhítési hozzájárulások befizetése). A beruházási támogatások esetén is hasznos lesz majd a helyszíni ellenőrzések kiváltásához.

Az egységes kérelem benyújtására viszont nem lesz alkalmas az applikáció.

8. Mitől lesz georeferált a fotó, hogyan kell beküldeni?

Az alábbi videóban 4 féle esetet mutatnak be a fotókészítésről- és beküldésről. Az első esetben sikeres volt a fotóbeküldés. A második esetben nem jól adta meg az irányvektort a fotó készítője, mert nem a fotókészítés irányba indult el. A harmadik esetben iránymegadással történik a fotókészítés, a negyedik esetben pedig azt a hibalehetőséget láthatjuk, amikor nem a megadott ponton (vagy annak 10 méteres körzetében) készült a fotó, és ezért volt sikertelen a beküldés.

9. Fogják-e a fejleszteni az applikációt?

A helymeghatározás sikeressége alapvetően nem az applikációtól függ, hanem a GPS-jeltől és a telefontól. Az offline használat lehetőségén dolgoznak, elsősorban a tekintetben, hogy az elkészült fotó ellenőrzése offline módban is lehetséges legyen.

10. Miként lehet meghatalmazottként és cég nevében használni?

A meghatalmazottnak rendelkeznie kell mobilGAZDA fiókkal, belépés után pedig ki tudja választani a képviselt gazdálkodót. Cégek esetében is csak ez az egy megoldás létezik, a cég nevére felesleges is mobilGAZDA-fiókot létrehozni.

11. Mi a teendő akkor, ha olyan területen kell fotót készíteni, ahol nincs térerő?

A térképnézetet meg lehet nyitni akkor, amikor még van internetelérés, és érdemes megfelelő nagyításban letölteni a térképnézetet offline használathoz. Utána könnyebben tud a terepen tájékozódni a gazdálkodó. Fontos, hogy ne jelentkezzen ki az alkalmazásból a gazdálkodó. A helyszínen offline el tudja készíteni a fotót és a georeferáltsághoz szükséges irányvektort is fel tudja venni. Utána az ellenőrzéshez és a beadáshoz szükséges internetelérés.

12. Hogyan lehet igazolni, ha a mobilGAZDA programban a kaszálás fotóját a rendszer az adott időben és helyen rögzítette és elfogadta, de hiánypótlásként az Államkincstár kéri ezt, mert náluk ez valószínűleg nem szerepel?

A legtöbbször ennek az az oka, hogy elkészítette a gazdálkodó a képet, ott van a "Fénykép készítése saját felhasználásra" menüpontban, hogy "beadva", viszont nem csatolta táblához az egységes kérelem felületen. Fontos tehát ellenőrizni, hogy adatváltozás bizonylaton felcsatolta-e a képet.

Szintén gyakori, hogy földhasználati kategóriánként szükség van fotóra, és esetleg az egyikhez nem csatoltak fotót, ekkor is hiányosságot jelez az Államkincstár.

13. Hogyan lehet megoldani, hogy egy telefonon két felhasználó is használhassa a mobilGAZDÁ-t?

Az egyszerűbb megoldás ehhez a meghatalmazás. Ha azonban két ügyfél, külön ügyfélkapuval szeretné használni ugyanazt a telefont, akkor az nehézséget jelent. Az első felhasználó kijelentkezése után a második felhasználó csak akkor tud belépni ügyfélkapuval, ha törli a "sütiket" és a gyorsítótárazott adatokat az alapértelmezett böngészőben. (A webinárium ideje alatt beérkezett javaslat: inkognitó ablakban érdemes az ügyfélkapus bejelentkezést megtenni, így nem okoznak problémát a tárolt file-ok.)

14. Megoldható-e az alkalmazással, hogy megmutassa a gazdálkodó földjeinek parcelláit helyrajzi szám szerint, úgy, hogy a beadott területeket is rá lehet tenni fedvényként?

Igen, ez megoldható. A területmérés menüpontban lehetőség van a kataszter megjelenítésére. (Fontos, hogy évente egyszer, januárban frissül a kataszter.) A táblaadatok fedvényként megjeleníthetőek, és a kettőt (kataszter és táblaadatok) lehet egyszerre használni akár a megjelenítésnél, akár a területmérésnél is.

15. Hogyan lehet terület és hosszúság mérésére használni az alkalmazást, hogy a mezsgyéket könnyebb legyen kijelölni?

Akár vonalméréssel vagy poligonként is fel lehet mérni a területet. Mezsgyék esetében jobban működhet a távolságonkénti pontfelvétel, ha nagyon pontosan a tábla szélén végigsétál a gazdálkodó, akkor jó kijelölést kaphat.

16. Miért csak egyszer lehet feltölteni a képet? Mi történik, ha hibás a feltöltés?

Ha feladatot ad ki az Kincstár, akkor erre egy alkalommal lehet válaszolni, fotót beküldeni. Ebben az esetben biztosan jó lesz a képbeküldés, mert csak ott tudja elkészíteni a fotót, ahová a feladatot kiadta a Kincstár. (Ha nem a kiadott pont 10 méteres körzetében készült a fotó, akkor nem tudja beküldeni a gazdálkodó.)

A "Fényképkészítés saját felhasználása" funkció esetében, ha meghatalmazott használja az alkalmazást, akkor előfordulhat, hogy véletlenül elfelejt képviseltet választani, és saját magához készíti el a fotót. Ilyen esetben nem lehet átvinni a fotót másik ügyfélhez, tehát újra el kell készíteni a fotót. Meghatalmazott esetén a fenti probléma elkerülése érdekében mindig azzal érdemes kezdeni, hogy belépés után kiválasztja a képviseltet a bal oldali menüsávban.

17. Meg lehet-e oldani, hogy helyrajzi szám szerint adjunk meg földterületet, és látható legyen, hogy hol vagyunk pontosan?

Helyrajzi számra a térképen nem lehet keresni. De ha tudja a gazdálkodó, hogy az a helyrajzi szám melyik táblán van, akkor utána a térképnézeten vagy a területmérésnél tudja magát pozícionálni. A kék jel mutatja, hogy hol tartózkodik, és ha megjeleníti a kataszterfedvényt, akkor azon belül már tud tájékozódni.

18. Shp file-ba ki lehet-e menteni a táblákat?

IIgen, a koordinátákat és a poligonokat ki lehet exportálni shp file-ba.

19. Le lehet-e tölteni a telefonról a képet?

Nem lehet, mert belső képként tárolódik el.

20. Egyéb területmérő eszközzel is készíthető georeferált fotó, ha a készülék fotó készítésére is alkalmas?

Igen. Vannak, akik nem okostelefonnal készítik a képeket, hanem jellemzően valamilyen PDA (Personal Digital Assistant) készülékkel, amelyen a legtöbb esetben Android van, és sokkal pontosabb helymeghatározó képességgel rendelkeznek.

21. Erdős fedvények és műholdfelvételek elérhetőek-e?

Az erdős fedvények már elérhetőek, megtalálhatóak a térképnézeten és a területmérésnél is. A műholdfelvételek jelenleg nem elérhetőek, ez az egyik nagy fejlesztés, amelyet a jövő évre terveztek be. De fontos látni, hogy a műholdfelvételek felbontása nagy, komoly adatmennyiségre lesz szükség a használatához, dolgoznak egy kompaktabb megjelenítési lehetőségen.

22. STÉ mikor lesz elérhető a mobilGAZDÁban?

A tesztverzióban már megvan az STÉ-kalkulátor. Lehet majd úgy is használni, hogy csak az egységes kérelemben beadott adatokat használja, teljesen "natúr" verzióban (kézi adatfelvitel) is működik majd, és ezek kombinációja is lehetséges lesz. Tehát ha valakinek év közben változik a területe, akkor azt tudja majd módosítani.

23. Minden esetben szükséges az adott táblához csatolni a fényképet adatváltozás bejelentés keretében, vagy van olyan eset, amikor elég a kép elkészítése és beküldése?

Ha fényképfeladatot kapott a gazdálkodó, akkor elég csak beküldeni a "Fényképkészítés kifizető ügynökségi kérésre" menüpontban. Ha viszont a "Fényképkészítés saját felhasználásra" menüpontban készül a fénykép, akkor csatolni kell az egységes kérelemhez. Később lehetőség lesz bármelyik más jogcím kapcsán is a fényképkészítési feladat elvégzésére, ezért alakítottak ki kétféle fényképbeküldési funkciót. Ha később például beruházásos jogcímeknél meg lehet oldani a helyszíni ellenőrzést fotókészítéssel, akkor az nem lenne praktikus, ha ezek a fotók is bekerülnének az egységes kérelembe. A "Fényképkészítés saját felhasználásra" menüpont alkalmas lesz bármelyik jogcímhez való fotóbeküldésre.

Hirdetés –

A mezőgazdasági pályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatban érdemes naprakész tudásra szert tenni, segítünk! Legyen szó pályázatokkal kapcsolatos kérdésekről, közvetlen támogatásokról vagy beruházási pályázatokról, kifizetődik a tájékozottság, csekkoljon be hozzánk, és ne maradjon le semmiről!

24. Mikor fog működni az agrotechnikai műveletek bejelentése menüpont?

Az idei évben már nem, 2024-től lesz elérhető. Akkor az adatváltozás bejelentése menüponttal együtt tervezik indítani. Az idén még az egységes kérelem felületén kell bejelenteni az agrotechnikai műveleteket.

25. Honnan lehet megtudni, hogy mi a támogatási azonosító?

Idén június elsejétől vezetett be új kifejezéseket a jogalkotó, régen regisztrációs szám volt, majd ügyfélazonosító, 2023. június 1-től pedig támogatási azonosító. Az elnevezés változott, de a szám nem.

26. Pénzügyi információk hol érhetőek el a mobilGAZDÁ-ban?

A konkrét pénzügyi és utalási adatokat meg lehet nézni a "Folyószámla adatok" menüpontban, ott tételesen utalásonként találja meg az összegeket a gazdálkodó. Vannak szűrési lehetőségek is.

27. Várható-e támogatás mobilkészülékre, hogy a mobilGAZDÁ-t minden érintett tudja használni?

Széles kört kell kiszolgálni, jelenleg azért van egy fokozatosság a bevezetésben, hogy mire kötelező lesz használni, addigra mindenki rendelkezzen egy olyan készülékkel, amire szükség van. Felmerült a lehetőség arra, hogy a megfelelő eszközökhöz való hozzájutást segítsék, de egyelőre erről nincs döntés.

28. Az egységes kérelemben látható-e a feltöltött fotó?

Az egységes kérelemben nem, de a MeKIR felületen igen, amely a Magyar Államkincstár elektronikus benyújtó felületén érhető el (https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ – Elektronikus kérelemkezelés – Mezőgazdasági és Környezeti Információs Rendszer – MEKIR – MEPAR saját adatok megtekintése).

29. Ha az egyszerűsített bejelentkezést választottam, hogyan tudok később meghatalmazott lenni?

A meghatalmazottság nem a portálfiók függvénye, hanem a kedvezményezett-nyilvántartási rendszerben lévő ügyfélkapcsolatok függvénye. Ha az egyszerűsített bejelentkezést választotta az ügyfél, akkor miután belép a saját fiókba, ott meg tudja adni a nevét, támogatási azonosítóját, adóazonosítóját, ekkor a felület emelt szintű ügyfélként kezeli, és onnantól meghatalmazottként is használhatja a felületet. Fontos, hogy a saját fiókban meg kell adni a saját adatokat, különben a Kincstár nem tudja beazonosítani.

Egy email-címhez egy név társítható.

Új meghatalmazási forma is a tervek között szerepel. Jelenleg egy konkrét jogcím tekintetében vagy minden jogcímre kiterjedő meghatalmazást lehet létrehozni. Viszont igény van arra, hogy csak egy-egy feladat elvégzésére adjanak meghatalmazást például egy munkavállalónak. Valószínűleg lesz olyan meghatalmazási forma jövőre, amely csak a fényképkészítésre ad majd jogosultságot.