Az alábbiakban a Magyar Államkincstár válaszai olvashatóak a november 9-i mobilGAZDA Agroinform webinárium alatt élőben feltett kérdésekre.

Korábbi cikkeink:

Hogyan lehetséges váltani egyszerűsített belépésről?

Abban az esetben, ha valaki egyszerűsített bejelentkezéssel lép be egyszer, akkor is, ha volt ugyanahhoz az e-mail címhez kapcsolódó portálfiókja, onnantól kezdve csak az egyszerűsített bejelentkezést lehet használni. Amennyiben ezzel nem kíván a továbbiakban belépni, abban az esetben készíthet új portálfiókot egy új e-mail címmel (több e-mail címhez is tartozhat ugyanaz a támogatási azonosító, de egy e-mail címhez csak egy támogatási azonosító tartozhat).

A VP AKG/ÖKO pályázat esetében terület-meghatározásához és a shape fájl készítéséhez 3 méteres pontosságot engedélyez az Irányító Hatóság. A 3 méteres pontosság beállításra fog kerülni a mobilGAZDA területmérésénél a 2024 őszén megjelenő AKG/ÖKO pályázat kiírásáig?

A mobilGAZDA területmérés funkciója olyan pontosságot tud teljesíteni, amire az adott mobileszköz képes. Ha egy készülék nem képes erre, akkor az alkalmazás nem tudja „felokosítani" a készüléket, hogy pontosabb legyen. Összességében tehát nem garantálható, hogy a mobilGAZDÁ-val készített mérés megfelel az AKG/ÖKO kiírás feltételeinek, mert a mérési pontosság a készüléken múlik.

Miért nem lehet a mobilGAZDÁ-t a területmérés és fényképkészítés kivételével asztali gépen és laptopon is elérni?

A mobilGAZDA egy mobilalkalmazás, így mobileszközökön lehet használni. Az Ügyfélszolgálat menüpont minden eleme elérhető az www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon. A Kedvezményezetti nyilvántartásba vett adatok, a Kedvezményezetti Tájékoztatási Rendszer funkciói, a Másodvetés, agrotechnika és a Vis maior bejelentés, továbbá a VP Méh állatjólét Pergetés bejelentése mind elérhetőek az elektronikus benyújtófelületen (https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/). Az egyetlen, ami valóban csak mobilGAZDA-n érhető el, az az egységes kérelem Területadatok és Erdős igénylések funkciója.

Tervezik, hogy az applikációban a MEPAR is elérhető lenne?

A Területmérés és a Területadatok térképnézetében most is elérhetőek a MePAR adatai, fedvényei.

földügyek

Jelentkezz! Földügyek 2024 Agroinform webinárium 2023. december 14.

Ha egyszerűsített bejelentkezés/regisztráció esetén a gazda elfelejti a jelszavát, ebben az esetben, hogy lehetne módosítani és új jelszót megadni?

Amennyiben a felhasználó az egyszerűsített bejelentkezés funkcióját választotta, azaz Facebook, Google vagy Apple ID segítségével lépett be, ebben az esetben az elfelejtett jelszó funkció nem teszi lehetővé az új jelszó megadását. Ennek oka, hogy a jelszókezelés a külső szolgáltató, vagyis a Facebook, Google vagy Apple felelőssége.

Az elfelejtett jelszó kérés ilyenkor segít abban, hogy a felhasználó megismerje, melyik platformon regisztrált. A Magyar Államkincstártól kapott automatikusan generált e-mail tisztázza a felhasználó számára, hogy a portálra való bejelentkezése melyik külső szolgáltató felületén történt. Így a felhasználó pontosan tudja, hogy a Facebook, Google vagy Apple felületén kell módosítania a jelszavát ahhoz, hogy újra be tudjon jelentkezni. Amennyiben az előző utasításokat követi, nincs szükség arra, hogy új regisztrációt hozzon létre egy másik email címmel.

Nem termelő, parlagterület körbemérésének és kijelölésének folyamata miként lehetséges az alkalmazásban?

A mérésre a Területmérés saját felhasználásra menüpontban van lehetőség, a mérés folyamatáról részletes útmutatás található az alábbi videóban:

Jelenleg a mobilGAZDA programban beküldött képeket, pl. az alternáló kaszálásról, külön még fel kell tölteni az EK felületen is, adatváltozás alatt. Csak így veszi teljesítettnek a rendszer. Ugyanakkor a Mobilgazda felületen a BEKÜLDVE információ jelenik meg. Nem látják a "központban" a mobilGAZDÁ-n keresztül beküldött képeket?

Nem, ezeket a fényképeket még nem látja a hivatal, mivel nincsenek intézkedéshez rendelve. A Fényképkészítés saját felhasználásra menüpont úgy lett kifejlesztve, hogy a későbbiekben bármilyen jogcím vagy intézkedés esetében felhasználható legyen, ne csak az egységes kérelemhez, ezért nincs automatikus hozzárendelés az EK-hoz.

"Az EU rendelet arról szól parlag terület az szántó marad 5 éven túl is. EU rendelet interpretáció során magyar rendeletben is ez jelenik meg. Ez hasznosítási kódokban nem jelenik meg. TAR10 és PIH01 áll rendelkezésre. TAR10 tarlómaradvány van, PIH01 fekete parlag HÁMK8 nem megfelelő. Illetve kimondja a rendelet, miket fogad el, ebből kiemelendő, hogy a természetes növénytakaró elfogadható. Mi gazdaságunk 10 % feletti parlaggal kívánja teljesíteni az AÖP feltételek 2 pontját. Évek óta 5-6 éve megvalósul nálunk a 10% feletti parlag, táblaszegélyek és 12% feletti területek igyekeztünk kivonni. Tapasztalatok alapján az ellenőrzések során TAR10 tarlómaradványt keresnek, de nyilván évekkel később tarló nem lesz. És kialakult természetes növénytakaró van. Ami EU-s és magyar rendelet alapján is elfogadandó volna. Nincs erre az esetre kód, csak a fentebb felsorolt kettő. Ebben milyen változásokat terveznek, ellenőrök figyelme fel lesz hívva a rendelet ezen lehetőségére hogy amelyik terület évek óta parlag, nem lesz tarlómaradvány, de elfogadandó. Milyen intézkedések és javítások várhatók?"


A magyar jogszabály jelenleg hatályos állapota szerint az öt évnél hosszabb ideig a HMKÁ 8. előírás keretében parlagon hagyott területként elszámolt területet továbbra is szántóterületnek kell tekinteni.

A spontán zöldüléssel érintett területek az első 1-2 évben TAR10, a későbbiekben (spontán gyepesedés kialakulásával) GYE02 ideiglenes gyep (kaszált) hasznosítási kóddal kerülhetnek bejelentésre. Az ellenőrök képzésének része, hogy a spontán zöldüléssel/gyepesedéssel érintett területeket hogyan, milyen feltételek fennállása mellett fogadhatják el. A talajtakarásos parlag kapcsán az Agrárminisztérium is megjelentetett egy rövid áttekintést, illetve egy kapcsolódó részletes tájékoztatást, ezek áttanulmányozását is javasoljuk. Az esetleges jogszabályi módosítások kapcsán a jogalkotót érdemes keresni.

Fontos megjegyezni, hogy a HMKÁ8 előírás keretében parlagon hagyott terület bár szántó marad, de amennyiben a növényborítottság már gyep, vagyis GYE02 hasznosítású, abban az esetben az AÖP keretében gyep földhasználati kategóriának számít.

Az állandó gyep kialakítás tekintetében az Európai Parlament és Tanács 1307/2013/ EU rendelete 4.cikk (1) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni:

„Az első albekezdés f) és h) pontjától eltérve, azok a tagállamok, amelyek 2018. január 1-jét megelőzően engedélyezték a parlagon hagyott földterületek szántóterületként történő nyilvántartását, az említett időpontot követően is engedélyezhetik azt. 2018. január 1-jétől kezdődően a 2018-ban ezen albekezdés értelmében szántóterületként nyilvántartott, parlagon hagyott földterületeket 2023-tól kezdődően vagy azt követően állandó gyepterületként kell nyilvántartani, amennyiben teljesülnek a h) pontban foglalt feltételek."

Mi az az Agroinform webinárium?

A fentieket figyelembe véve az 5 évet megahaladóan szántóföldként nyilvántartott, parlagon hagyott földterületek, – amennyiben teljesül a 1307/2013 EU rendelet 4.cikk (1) h) pontban foglalt feltétel – 2023-tól kezdődően vagy azt követően lehatárolásra kerülnek a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (továbbiakban MePAR) állandó gyep fedvényében.

Amennyiben úgy látja a kérdező, hogy egy konkrét terület esetében a MePAR-ban nem megfelelően került a gyep fedvény kialakításra, abban az esetben kérjük, hogy azt az egységes kérelemben változásvezetési bejelentés keretében szíveskedjen jelezni.

"Mi van azokkal a gazdálkodókkal, akiknél egy táblában, blokkazonosítóban három földhasználó is van? Pl.: családi gazdálkodó szívességi használatba adott a két gyermekének földterületet?"

Közvetlen hozzátartozó földhasználatát jogszerűnek ismeri el a Kincstár egy esetleges vizsgálat során.

"Ha a táblák között nincs természetes határ (árok, út), de mindkét tábla a mi területünkön van, csak más kultúra termesztése folyik, és a berajzoláskor elcsúszunk 10-20 m-t esetleg, akkor mi a teendőnk a fényképkészítés során? (A tábla határa csökkenthető volt, de a szomszédos másik kultúra területe ezzel nem növelhető.)"

Abban az esetben, ha a gazdálkodó tisztában van vele, hogy az igénylése hibás volt, akkor nem a fényképfeladatot kell elkészíteni (azt akkor szükséges, ha az igazát akarja ezzel bizonyítani), hanem a kérelmet kell pontosítani. Mivel táblaterület növelése, tehát a kérelem módosítása nem volt lehetséges június 9 után, így ebben az esetben a táblabontás a megfelelő lépés a probléma megoldására.

Mit csináltam rosszul, ha a mobilapplikációban nem jelenik meg a képviselet választás lehetősége?

Ha nem jelenik meg a képviseletválasztás, akkor vagy nincsenek képviseltjei, vagy pedig a fiókhoz nem rendelt támogatási azonosítót. Ezt a Beállítások/Saját fiók alatt lehet megtenni.

2025-től és 2027-től pontosan milyen előírások, vállalások esetén lesz szükség fényképbeküldésre?

2025-től kell bevezetni, hogy minden területalapú intézkedés esetén legyen olyan előírás, melyre kötelező georeferált fénykép beküldése. A kötelező fényképkészítésbe bevont pontos intézkedések és előírások köre még nem ismert, ezeket az elkövetkező időszakban alakítjuk ki, a megfelelő közigazgatási szervezetekkel egyeztetve.

Kaphatunk-e visszaigazolást azoknak a képeknek a benyújtásáról, amit nem kell adatváltozáshoz hozzárendelni?

Amennyiben a fénykép benyújtásra került, ugyanolyan KR dokumentum érkezik róla, mint egy bizonylat beküldése során, az ügyfélkaputól és az Államkincstártól is kap ilyenkor e-mailben jelzést a felhasználó.

Két külön telefonon is lehet használni az applikációt ugyanazzal a belépési azonosítóval?

Igen, lehetséges több készüléken is használni az alkalmazást ugyanazokkal a belépési adatokkal.

A 17 és a 12 %-os területek milyen, mikori adatbázis alapján kerültek jelölésre? A gyakorlatban sok esetben előfordul, hogy teljesen sík területen is lejtőt jelez.

A 17%-os és a 12%-os lejtős területek tekintetében 2015-ben kialakított adatállomány, illetve az azok alapján kialakított digitális domborzatmodell található a MePAR-ban.

Aki lecsúszott a fényképkészítés határidejéről, és néhány nappal később a kérelemhez csatolt fényképpel küldte be a helyszínről készített fényképet, az elfogadható lesz-e?

Igyekszünk feldolgozni és elfogadni ezeket a fényképeket is, de nem garantált, hogy felhasználható lesz a fénykép, mivel a gazdálkodónak kiadott határidő letelte után folytatódik az ügyintézés, és adott esetben már a kérelemhez csatolt fénykép beérkezése előtt kijelölhették a táblát más típusú ellenőrzésre. Ezért tisztelettel kérjük egyrészt a határidők betartását, másrészt – kifejezetten rövid vegetációs idejű növények esetében – pedig a Fényképkészítés saját felhasználásra menüpont segítségével fénykép elkészítését a területen lévő kultúráról, amikor a gazdálkodó egyébként is a területen tartózkodik, hogy a későbbiekben ne kelljen azért külön kimenni a területre, ha a műholdfelvételek alapján ellentmondás merülne fel.

PREGA

PREGA 2024: Magyarország agrádigitalizációs szakmai fóruma 2024. február 6-8.

Beruházásról fotódokumentáció drón igénybevételével készíthető lesz-e?

A mobilGAZDA alkalmazás egyelőre a legnagyobb tömegeket kiszolgáló okostelefonokra és tabletekre optimalizáljuk és fejlesztjük, annak érdekében, hogy minél több gazdálkodó tudja eredményesen használni. A prioritást jelentő felhasználási területek kiszolgálása után, a jövőben megvizsgálásra kerülhet a drónos fotózás lehetősége is.

Mi történik akkor, ha nem tud 8 napon belül fotót készíteni a gazdálkodó például azért, mert nyaral?

A kiadott fényképfeladat határidő letelte után nem teljesíthető közvetlenül, azonban a feladat megtekinthető, és a Fényképkészítés saját felhasználásra menüpontban is el lehet készíteni a fényképet, melyet utána az egységes kérelemben kell hozzácsatolni a táblához.

Lesz-e lehetőség arra, hogy GNSS antennát használjunk a MobilGAZDA alkalmazáson belül RTK korrekció beállítás lehetőségével?

Vizsgáljuk az RTK korrekció felhasználásának lehetőségét.

Lesz esetleg lehetőség egy szomszédos hanyag gazdát fényképezni, aki nem műveli a területét (pl. magára hagyott szőlő/gyümölcsös) és ezáltal gazdasági/anyagi kárt okoz nekünk?

Egyelőre csak a gazdálkodó saját tábláihoz lehetséges fénykép hozzácsatolása.