A támogatási kérelmek benyújtásának első benyújtási határideje: 2021. június 7., a pályázat zárása: 2021. augusztus 23.

Mire adják a támogatást?

 • Gyümölcstermő ültetvények telepítésére
 • Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvényhez kapcsolódó tevékenységekre
 • Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységekre

barack és levendula

500 millió forintos támogatás vehető igénybe ültetvénytelepítésre – Fotó: pixabay

Kinek adják a támogatást?

A támogatást azok a mezőgazdasági termelők nyerhetik el,

 • akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek,
 • és akiknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

NEM RÉSZESÍTHETŐK A TÁMOGATÁSBAN, AKIK A JELEN – VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 kódszámú – FELHÍVÁS KERETÉBEN MÁR RÉSZESÜLTEK TÁMOGATÁSBAN AZ ADOTT CÉLTERÜLET TEKINTETÉBEN.

TOVÁBBI RÉSZLETEK

Önállóan támogatható tevékenységek

1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

A) Gyümölcstermő ültetvények telepítése

A 1. számú melléklet I. táblázatában szereplő gyümölcsfajokból, az előírt követelményeknek megfelelő ültetvény létrehozása. Az ültetvénytelepítés kizárólag víztakarékos öntözőrendszer kiépítésével együtt támogatott. A víztakarékos öntözőrendszert abban az esetben is ki kell építeni, ha arra vonatkozóan a támogatási kérelem nem tartalmaz támogatott tevékenységet.

Új ültetvény telepítése: a legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie az 1,0 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot, kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb támogatható ültetvény- és táblaméret egységesen 0,5 hektár.

Ültetvénycsere: meglévő ültetvény kivágása, majd azt követően az adott területnek a telepítési terv szerinti ültetvénnyel történő újratelepítése, amely abban az esetben támogatott, ha a meglévő ültetvény életkora annak kivágásakor meghaladta a – az 1. számú melléklet I. táblázatában az adott gyümölcsfaj vonatkozásában meghatározott – termőre fordulástól számított 10 évet.

B) Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvényhez kapcsolódó tevékenységek

A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása:
a) a jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása,
b) jégháló beszerzése, kiépítése

Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: fix (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek.

Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása: esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott technológiához szükséges beton támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, elhelyezése).

Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése:
a) mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése
b) önjáró betakarítógépek beszerzése
c) szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése
d) betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok)

2. célterület: Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

Az 1. számú melléklet III. táblázatában szereplő gyógy-, aroma- és fűszernövényekből, az előírt követelményeknek megfelelő új ültetvény telepítése: a legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie a 0,5 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható parcellaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot.

Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése: fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás gépei, eszközei.

Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése:
a) mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép
b) önjáró betakarítógép
c) betakarítást segítő kézi eszközök (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, sövényvágók)

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek ÖNÁLLÓAN NEM, csak valamely, az 1. célterület A) pontjában („Gyümölcstermő ültetvények telepítése”) szereplő önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

a) A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása:

 • A jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása és jégháló beszerzése, kiépítése
 • Ültetvénycsere esetén a meglévő jégháló felújítása, átalakítása
 • Ültetvénycsere esetén a meglévő támrendszer, vagy jégvédő háló tartására alkalmas támrendszer felújítása, átalakítása

b) Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: fix (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek. (füstölő, ködképző berendezés-, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek beszerzése, telepítése).

c) Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott technológiához szükséges támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, telepítése).

d) Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése:

 • Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép, gyümölcsszedő kocsi beszerzése
 • Önjáró betakarítógépek beszerzése
 • Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése
 • A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok)
 • Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése

e) Ültetvénycsere esetén a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának felújítása.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

1. Az 1. célterület A) pontjában („Gyümölcstermő ültetvények telepítése”) szereplő önállóan támogatható tevékenység kapcsán a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának kiépítése: vízjogi létesítési engedélyben előírt öntözőrendszer kiépítése. (A Kedvezményezett saját erőből is megvalósíthatja, tehát a víztakarékos öntözőrendszert abban az esetben is ki kell építeni, ha arra vonatkozóan a támogatási kérelem nem tartalmaz támogatott tevékenységet.)

2. Az 1. célterület A) pontjában („Gyümölcstermő ültetvények telepítése”) szereplő önállóan támogatható tevékenység kapcsán, amennyiben azt az 1. számú melléklet I. táblázat ’F’, ’G’ és ’H’ oszlopa az adott kultúra vonatkozásában kötelezően megvalósítandó (elvárt) követelményként jelöli:

 • Támrendszer, kiépítése
 • Jégháló takarás és jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kiépítése
 • Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése.

3. A 2. célterület 1. pontja szerint telepített új gyógynövénytermő ültetvény vonatkozásában megvalósítandó, amennyiben a telepítési terv előírja: ültetvényhez tartozó támrendszer kiépítése.

4. Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

A támogatás mértéke és összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege célterületenként – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 500 millió forint.

A támogatás maximális mértéke

a) az ültetvénytelepítés vonatkozásában a közép-magyarországi régióban az 1. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatokban szereplő, támogatott tevékenységek vonatkozásában meghatározott eurónak megfelelő forintösszegű egységköltség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban  az egységköltség 50%-a.

b) a számla alapú elszámolással érintett tevékenységek esetén (az 1. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatokban nem szereplő, támogatott tevékenységek) a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

3. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

4. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

2021. május 24. – 2021. augusztus 23.

Első szakasz: 2021. május 24. – június 7.
Második szakasz: 2021. június 8. – 2021. június 22.
Harmadik szakasz: 2021. június 23. – 2021. július 7.
Negyedik szakasz: 2021. július 8. – 2021. július 22.
Ötödik szakasz: 2021. július 23. – 2021. augusztus 5.
Hatodik szakasz: 2021. augusztus 6. – 2021. augusztus 23.