A pályázat első beadási határidő 2021. augusztus 9., a pályázat zárása 2021. november 19.

 • Mezőgazdasági üzemek
 • Mezőgazdasági termelők

Mire lehet pályázni?

 • Gépek beszerzése
 • Infokommunikációs eszközök beszerzése
 • Termesztő berendezések fejlesztése

precíziós gazdálkodás

Itt a beígért pályázat precíziós gépek beszerzésére – Fotó: pixabay

Ki pályázhat?

A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők pályázhatnak. (Az üzemméret megállapítása szempontjából az 5. számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók)

Azok a mezőgazdasági termelők, akiknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

NEM RÉSZESÍTHETŐ A TÁMOGATÁSBAN, AKI A JELEN – VP2-4.1.8-21 kódszámú –, ILLETVE A KERTÉSZETI ÜZEMEK KORSZERŰSÍTÉSE CÍMŰ – VP2-4.1.3-20 kódszámú – FELHÍVÁS KERETÉBEN UGYANAZON TEVÉKENYSÉG VONATKOZÁSÁBAN MÁR RÉSZESÜLT TÁMOGATÁSBAN.

TOVÁBBI RÉSZLETEK

Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi, szántóföldi növénytermesztéshez, kertészeti termeléshez és
szőlőtermesztéshez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak önállóan:

a) helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas
mezőgazdasági erőgépek (beleértve az önjáró permetezőket), traktorok beszerzése, amelyek
képesek a precíziós munkavégzésre alkalmas munkagépek üzemeltetésére (ISOBUS vagy
soros portos csatlakozásra és munkagép vezérlésre alkalmasak),

b) helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas,
teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel felszerelt, szemestermény-betakarításra
alkalmas kombájnok beszerzése,

c) helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas,
teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel vagy más, a precíziós gazdálkodás
követelményeinek megfelelő egységekkel felszerelt egyéb betakarítógépek
beszerzése,

d) helyspecifikus, illetve precíziós munkavégzésre alkalmas (ISOBUS, illetve soros portos
csatlakozású) munkagépek beszerzése (beleértve a növényvédelem során használt
permetezőgépeket és sorközművelő eszközöket),

e) a precíziós gazdálkodáshoz és a rendszeres adatgyűjtéshez, adattároláshoz és elemzéshez
szorosan kapcsolódó infokommunikációs eszközök beszerzése: táblagép, laptop, asztali
számítógép,

f) a mezőgazdaság digitális átállásához szükséges döntéstámogató eszközök (pl.: automatizált
növényvédelmi előrejelző rendszer és agrometeorológiai szenzorok és állomások kiépítése,
egyéb szenzorok, drónok) beszerzése,

g) meglévő termesztő-berendezések (üveg-, fólia-, valamint gombaház) technológiai
fejlesztéséhez kapcsolódóan eszközök, gépek beszerzése: abiotikus környezeti tényezők
szabályozása (pl.: hőmérséklet, fény és páratartalom), precíziós víz- és tápanyag utánpótlás
kiépítése, LED-farming technológia alkalmazása (a vegetatív fejlődés és a beltartalmi értékek
befolyásolása),

h) a támogatási kérelem benyújtásának évéhez képest 10 évnél nem régebben (2021-ben
benyújtott támogatási kérelem esetében legfeljebb 2011-ben) gyártott, meglévő
mezőgazdasági erőgépek, traktorok, munkagépek helyspecifikus művelésre alkalmassá tétele
berendezések és technológiák modernizálása révén.

A következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

a) legfeljebb két darab precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas traktor, mely  a precíziós munkavégzésre alkalmas munkagépek üzemeltetésére (ISOBUS vagy soros portos csatlakozásra és munkagép vezérlésre) alkalmasak – maximális támogatási összeg együttesen nettó 40 millió Ft,

b) legfeljebb egy darab önjáró permetezőgép, amely precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre (ISOBUS vagy soros portos csatlakozásra és munkagép vezérlésre) alkalmas,

c) legfeljebb egy darab szemestermény-betakarításra, helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas, teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel felszerelt
kombájn – maximális támogatási összeg nettó 50 millió Ft,

d) egy darab drón, egy darab táblagép, egy darab laptop – vagy a laptop helyett egy darab asztali számítógép – szerezhető be. Táblagépek esetében elvárás, hogy a képátmérője minimum 8” – maximum 11,5” (coll) legyen (az asztali számítógéphez tartozó monitor és/vagy laptop képernyő méretére vonatkozóan nincs megkötés).

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

1) A mezőgazdaság digitális átállásához szükséges szolgáltatások igénybevétele és vásárlása

 • precíziós, georeferált talajmintavétel és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
 • agrometeorológiai és egyéb, növényállományban elhelyezett szenzorok alapján növényvédelmi előrejelzések készítése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
 • abiotikus környezeti tényezők "okos" monitoringja (zárt termesztő berendezések esetében),
 • műholdas és földközeli távérzékelési adatok beszerzése és elemzése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
 • menedzsment-zónák lehatárolása különféle eljárásokra alapozva és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
 • differenciált anyagkijuttatási tervek és térképek készítése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
 • farm-menedzsment, mezőgazdasági döntéstámogató szoftverek üzemeltetése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
 • a precíziós gazdálkodásra történő átálláshoz kapcsolódó képzések, oktatások támogatása.


2) Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

Támogatás mértéke, összege

1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – minimum 5 millió forint, maximum 250 millió forint.

A támogatási kérelemben megjelölt tételek után igényelt támogatások levonását követően a jóváhagyható támogatás összege az igényelhető minimum határ (5 millió Ft) alá kerül, az a támogatási kérelem elutasítását vonja maga után!

2. A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

3. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

4. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

2021. július 26. – 2021. november 19.

Első szakasz: 2021. július 26. – 2021. augusztus 9.
Második szakasz: 2021. augusztus 10. – 2021. augusztus 23.
Harmadik szakasz: 2021. augusztus 24. – 2021. szeptember 6.
Negyedik szakasz: 2021. szeptember 7. - 2021. szeptember 20.
Ötödik szakasz: 2021. szeptember 21. – 2021. október 20.
Hatodik szakasz: 2021. október 21. – 2021. november 19.