Megjelent a Magyar Államkincstár

  • 27/2024. (IV. 24.) számú közleménye a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet szerinti kompenzációs kérelem benyújtásáról
  • valamint a 26/2024. (IV. 24.) számú közleménye a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet szerinti május és július hónapokban teljesítendő adatszolgáltatásokról.

Így lehet benyújtani a krízisbiztosítási kompenzációs kérelmet

A 27/2024. (IV. 24.) számú közlemény értelmében krízisbiztosítási kompenzációs kérelmet a Kincstárhoz a tárgyévet követő év 2024. május 2. 00:00:00 és 2024. május 31. 23:59:59 között nyújthat be elektronikusan a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet alapján a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerben tagsági jogviszonnyal rendelkező mezőgazdasági termelő, adott tárgyév vonatkozásában kieső jövedelmének kompenzálása érdekében.

Ennek megfelelően – a 2023. tárgyév vonatkozásában – a 2024. évben kompenzációs kérelmet nyújthatnak be:

  • a 2021., a 2022. vagy a 2023. februárjában csatlakozási kérelmet benyújtott és jelenleg aktív tagsági jogviszonnyal rendelkező mezőgazdasági termelők; vagy
  • a 2021. februárjában csatlakozási kérelmet benyújtott és kizárólag a 2021.01.01-től 2023.12.31-ig terjedő időszak tekintetében tagsági jogviszonnyal rendelkezett mezőgazdasági termelők (azaz azok a mezőgazdasági termelők, akik 2024. március 15-éig kezdeményezték a tagsági jogviszonyuk megszüntetését).

A 2024. februárjában csatlakozási kérelmet benyújtott ügyfelek első alkalommal 2025. évben nyújthatnak be kompenzációs kérelmet a 2024. tárgyévre vonatkozóan, ha a Kincstár határozata szerint tagsági jogviszonyt szereztek.

A mezőgazdasági termelőnek a kompenzációs kérelmében nyilatkoznia kell arról, hogy

  • a kérelem benyújtásakor nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt,
  • megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek, és
  • a kompenzációs kérelemmel érintett tárgyévben (2023. évben) tapasztalt jövedelemcsökkenése okáról.

A kompenzációs kérelem kizárólag elektronikus úton, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül a Magyar Államkincstár által erre a célra kialakított nyomtatványon nyújtható be.

További részletek és információk itt olvashatók.


Közeledi az adatszolgáltatás!

A 26/2024. (IV. 24.) számú közlemény értelmében a mezőgazdasági termelőnek első alkalommal a csatlakozási kérelem benyújtásának évében, majd azt követően évente – A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet 2. § (9) bekezdés szerint csatolt igazolásokra is figyelemmel – meg kell adnia:

  • adott tárgyév május 2-ától május 31-éig a tárgyévet megelőző év tekintetében az éves átlagos állatállományi létszámra vonatkozó adatokat, a mezőgazdasági jövedelemadatokat, valamint a készletnyilvántartás adatait;
  • adott tárgyév július 1-jétől július 31-éig a tárgyév tekintetében az egységes kérelemben bejelentett, valamint az egységes kérelemben be nem jelentett, termesztőberendezésben folytatott mezőgazdasági tevékenységgel érintett földterületeire vonatkozó gazdálkodási adatait.

Ezután a teljesített adatszolgáltatásokra is figyelemmel állapítja meg a Magyar Államkincstár a tárgyév szeptember 15-éig a mezőgazdasági termelő krízisbiztosítási hozzájárulás-fizetési kötelezettségének összegét, valamint tárgyév november 30-ig a referenciajövedelmét.

A „májusi" adatszolgáltatás, valamint az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentum kizárólag elektronikus úton, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatással történő azonosítást követően elérhető elektronikus felületen, a Magyar Államkincstár erre a célra kialakított elektronikus űrlapján 2024. május 2. 00:00:00 és 2024. május 31. 23:59:59 között nyújtható be.

A „júliusi" adatszolgáltatás, valamint az ahhoz kapcsolódó valamennyi dokumentum kizárólag elektronikus úton, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatással történő azonosítást követően elérhető elektronikus felületen, a Magyar Államkincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapján 2024. július 1. 00:00:00 és 2024. július 31. 23:59:59 között nyújtható be.

További részletek és információk itt olvashatók.

Hirdetés –

A mezőgazdasági pályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatban érdemes naprakész tudásra szert tenni, segítünk! Legyen szó pályázatokkal kapcsolatos kérdésekről, közvetlen támogatásokról vagy beruházási pályázatokról, kifizetődik a tájékozottság, csekkoljon be hozzánk, és ne maradjon le semmiről!

Indexkép: Shutterstock