Megjelent a Magyar Államkincstár 22/2024. (IV.05.) számú közleménye a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekhez az egyszerű programok keretében igénybe vehető támogatás feltételeiről és a kérelembenyújtásról.

A támogatást olyan, az Európai Unió valamely tagállamában letelepedett, a program hatékony végrehajtásához szükséges technikai, pénzügyi és szakmai erőforrásokkal rendelkező, az érintett ágazat vagy termék vonatkozásában reprezentatívnak minősülő szakmai vagy szakmaközi szervezet igényelhet, amely rendelkezik az Európai Bizottság által kiválasztott és elfogadott egyszerű programmal.

Az 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikk (1) bekezdése szerint, az alábbi szervezetek nyújthatnak be programjavaslatot:

  • egy tagállamban letelepedett és abban a tagállamban az érintett ágazatban vagy ágazatokban reprezentatívnak minősülő szakmai, vagy szakmaközi szervezetek és különösen az 1308/2013/EU rendelet 157. cikke szerinti szakmaközi szervezetek és az 1151/2012/EU rendelet 3. cikkének 2. pontjában meghatározott csoportosulások, amennyiben azok reprezentatívnak minősülnek az utóbbi rendelet értelmében oltalmat élvező olyan elnevezés vonatkozásában, amelyre az adott program kiterjed;
  • uniós szinten az érintett ágazatban vagy ágazatokban reprezentatívnak minősülő uniós szakmai, vagy szakmaközi szervezetek;
  • az 1308/2013/EU rendelet 152. és 156. cikke szerinti, egy tagállam által elismert termelői szervezetek és termelői szervezetekből álló társulások;
  • az agrár-élelmiszer-ipari ágazatban működő szervek, amelyek célja és tevékenysége az, hogy a mezőgazdasági termékekről tájékoztatást nyújtsanak és promotálják azokat, és amelyeket az érintett tagállam egyértelműen meghatározott, közfeladat ellátására vonatkozó feladattal bízott meg ezen a területen; e szerveknek legalább 2 évvel az 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (2) bekezdésében említett javaslattételi felhívás időpontja előtt jogszerűen letelepedettnek kell lenniük az adott tagállamban.


Az egyszerű programok az Európai Bizottság jóváhagyását követően, a támogatás igénybevétele az alábbi főbb lépésekből áll:

1. a végrehajtó szerv(ek) kiválasztásának Kincstár általi ellenőrzése;
2. a támogatási megállapodás felek által történő aláírása;
3. a program megvalósítása és a tevékenységek Kincstár részére történő bejelentése;
4. az előlegfizetés iránti kérelem benyújtása a Kincstárhoz;
5. az időközi (időszakos) kifizetés iránti kérelem benyújtása a Kincstárhoz;
6. az egyenleg kifizetés iránti kérelem benyújtása a Kincstárhoz.

A pályázóknak a végrehajtó szervezet(ek)re és annak kiválasztására vonatkozó dokumentumokat legkésőbb a program elfogadásáról szóló európai bizottsági határozatról való értesítés napjától számított 45 naptári napon belül kell elektronikus úton, a www.mvh.allamkicstar.gov.hu honlapon keresztül kell a támogatási kérelmet benyújtani.

További részletek és információk itt olvashatók.

Hirdetés –

A mezőgazdasági pályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatban érdemes naprakész tudásra szert tenni, segítünk! Legyen szó pályázatokkal kapcsolatos kérdésekről, közvetlen támogatásokról vagy beruházási pályázatokról, kifizetődik a tájékozottság, csekkoljon be hozzánk, és ne maradjon le semmiről!

Indexkép: Shutterstock