Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések" című (VP4-12.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja – írja palyazat.gov.hu.

A felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

  • Módosul a támogatott támogatási kérelmek várható száma 68.000 db-ra
  • A 3.4.1.1. II. Kötelezettségvállalások fejezet Natura 2000 képzéssel kapcsolatos kötelezettségek bekezdés c) pontjának módosítása alapján a támogatást igénylőknek a képzési kötelezettséget a programozási időszakban egyszer kell teljesítenie, legkésőbb 2023. december 31-ig. Kivételt képeznek azok a kedvezményezettek, akik 2023. évben nyújtanak be első alkalommal támogatási kérelmet, mert esetükben legkésőbb 2024. december 31-ig kell a képzési kötelezettséget teljesíteni.
  • A 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam fejezet, illetve a 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet módosítása alapján a felhívásra 2023-ban is lehet beadni támogatási kérelmet, - ami egyben kifizetési igénylés is.
  • A 3.7.1. Indikátorok fejezetben a Vidékfejlesztési Program alapján módosultak a felhívás indikátorszámai.


  • Az 5.3 A támogatás mértéke, összege fejezet pontosítása alapján a 2021-ben megemelkedett támogatási összegek a 2023-ban az egységes kérelem keretében benyújtott támogatási kérelmek – egyúttal kifizetési igénylések – esetében is alkalmazhatók.
  • Az 1. számú mellékletben – a fentiekkel összhangban – módosításra került a támogatási időszak.
  • A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.

Indexkép: Pixabay