Megjelent a Magyar Államkincstár közleménye a tenyésznyúl tenyésztésbe állításához kapcsolódó átmeneti támogatás igénybevételéhez szükséges információkról.

A támogatási kérelme benyújtásának ideje és módja

Az átmeneti támogatás iránti kérelmet 2022. január 1. és január 31. között a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya részére, kizárólag postai úton a következő címre kell benyújtani:
Magyar Államkincstár, Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya, 1892 Budapest

Az N02201 számú „Átmeneti támogatás iránti kérelem Főlap" elnevezésű nyomtatványhoz
mellékelni kell: a génmegőrzési céllal fenntartott, védett őshonos mezőgazdasági, valamint hús, illetve prém hasznosítási típusba tartozó tenyésznyúl tenyésztésbe állításáról a tenyésznyúl fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet által kiállított – az állattartó adatait, a tenyésztésbe állítás
időpontját, a nyulak számát, valamint törzskönyvi vagy tenyésztési főkönyvi számát tartalmazó – és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint tenyésztési hatóság által hitelesített igazolást.


A támogatás összege

A támogatás mértéke tenyésznyulanként 3 200 forint, azzal a kitétellel, hogy az nem haladhatja meg a kérelmező és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad átmeneti támogatási keretet.

nyúltartás

A támogatás mértéke tenyésznyulanként 3 200 forint – Fotó: Agroinform

A támogatás háttere

Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 50/2021. (XII. 29.) AM rendelettel
módosított, a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis)
támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet 6/B. § (1) bekezdése értelmében a kérelmező a tenyésznyúl tenyésztésbe állításához vissza nem térítendő, átmeneti támogatás igénybevételére jogosult.

További részletek és a szükséges formanyomtatványok megtalálhatóak a Magyar Államkincstár közleményében.