2023. júliusában a Magyar Államkincstár elkezdte a Sentinel műholdfelvételek elemzésével végzett ellenőrzéseket, melyek során a gazdálkodók háromféle esetben kaptak értesítést potenciális meg nem felelésekről:

  • ha a termesztett növénykultúra eltér az igényléstől;
  • ha a mezőgazdasági táblán inhomogén növényi felszínborítás jeleit találták;
  • és ha nem támogatható terület jelenlétére derült fény.

Az első ellenőrzési kör július közepén kezdődött, összesen 12 742 ügyfél 18 753 táblája esetén adtak a műholdfelvételek meg nem felelésre utaló jelzéseket. Ezekben az esetekben olyan táblákra vonatkozóan tett a Területi Monitoring Rendszer (TMR) megállapításokat, amelyeken korai betakarításúnak számító kultúrát találtak a műholdak: repcét, őszi kalászosokat, tavaszi kalászosokat, vagy olyan területen csupasz földfelszínt, ahol az igényelt hasznosítás alapján nem annak kellene jelen lennie a területen.

Az érintett táblákat ezután egyedileg megvizsgálták; ahol rendelkezésre állt korábban beküldött georeferált fénykép, amely alapján a termesztett növénykultúra egyértelműen beazonosítható volt, ott az eljárást a hivatal lezárta, a tábla az adott ellenőrzés keretében megfelelőnek minősült, így a gazdálkodót sem kellett kiértesíteni. Hasonlóan záródtak a már megvalósult helyszíni ellenőrzéssel érintett táblákra vonatkozó eljárások is.


Előfordultak olyan esetek is, amikor ugyan rendelkezésre állt korábban beküldött fénykép, azonban az nem olyan helyről készült, ahol a műholdak a problémát detektálták a táblán; ebben az esetben irányalapú fényképfeladatokat küldtek ki, ahol egy előre meghatározott térbeli ponton állva kellett a gazdálkodóknak lefotózniuk a táblát. Hasonlóan irányalapú fényképfeladatokat küldtek ki azokban az esetekben is, amikor a tábla felszínborítása a műholdfelvételek alapján nem volt homogén, egybefüggő.

Összesen 12 184 gazdálkodót értesített a Kincstár potenciális meg nem felelésekről, akiket arról tájékoztatott a hivatal, hogy az egységes kérelem adatváltozás benyújtó felületen ellenőrizzék a Sentinel műholdfelvételeket az érintett táblák esetében.

"Amennyiben ezek alapján úgy látják, hogy valóban hibát vétettek az egységes kérelem benyújtása során, akkor javítsák kérelmüket; ha viszont úgy vélik, hogy a kérelem a valóságnak megfelelően került benyújtásra, akkor készítsék el a mobilGAZDA alkalmazáson keresztül kiadott fényképkészítési feladatokat, ezzel bizonyítva igazukat" – olvasható a Magyar Államkincstár honlapján megjelent tájékoztatóban.

Eredmények

A válaszok részleges visszaérkezése alapján Egységes Kérelem adattartalmának módosításai, illetve az eddig beérkezett több mint 5000 georeferált fénykép azt mutatja, hogy a gazdálkodók magas arányban javítják a kérelmeiket, vagy használják a mobilGAZDA alkalmazást arra, hogy a területükön lévő mezőgazdasági állapotról adatot szolgáltassanak.

Növénykultúra-beazonosítás

Mintegy 16 000 tábla esetében merült fel kétség a területen fellelhető növénykultúrával kapcsolatban. Egyes esetekben ezt a kétséget a korábban már beküldött fényképek alapján, azonnal el lehetett oszlatni. Olyan esetek is előfordultak, hogy a gazdálkodók – vélhetően a korábban kiküldött egyeztetésre felszólító végzések hatására – megváltoztatták az érintett táblákra vonatkozó kérelemadatokat már azelőtt, hogy értesíthettük volna őket.

A fennmaradó, több mint 12 000 táblán tapasztalt potenciális kérelmezési pontatlanságról a gazdálkodók hivatalos végzésben kaptak értesítést. A végzésre adott gazdálkodói reakciók feldolgozása még zajlik, de az már most látszik, hogy a kérelmezők törekszenek a feltárt hibák javítására, illetve a tényállás tisztázására. Jól mutatja ezt például az a tény, hogy a végzések hatására beérkezett több, mint 3 000 georeferált fénykép alapján a hatóság a gazdálkodó állításának megfelelően tudta lezárni az ellenőrzési eljárást.

Ahol a végzésre nem érkezik semmi reakció, ott a gazdálkodó vagy a végzés augusztusi, ismételt kiküldésére, vagy helyszíni ellenőrzésre számíthat.

A tábla inhomogén felszínborításának azonosítása

Mintegy 2 500 tábla esetében állapították meg a műholdfelvételek alapján, hogy a tábla felszínborítása nem egységes, többféle növénykultúra is megtalálható rajta. Az egyedi vizsgálat során a gazdálkodók több száz esetben készítettek georeferált fotót, és számos esetben módosították a kérelmüket. Ahol a gazdálkodó nem reagált a végzésre, ott a tényállás tisztázása helyszíni ellenőrzés keretében fog megtörténni.

Milyen képeket küldtek be a gazdák?

A beküldött fényképek legnagyobb része a mobilGAZDA alkalmazásba beépített automatikus ellenőrzések miatt jó minőségű, értékelhető felvétel volt. Nagyon kevés volt az olyan fénykép, amit minősége miatt nem tudott a hivatal figyelembe venni, azonban sok esetben előfordult az, hogy a gazdálkodó nem onnan, és nem abba az irányba készítette el a fényképet, ami szükséges lett volna a feltárt potenciális meg nem felelés ellenbizonyításához. Ezekben az esetekben ismételt kiértesítésre, vagy helyszíni ellenőrzésre lesz szükség ahhoz, hogy a tényállást tisztázni lehessen.

Sok esetben előfordult az is, hogy a gazdálkodó beküldte a georeferált fényképet, ami egyértelműen a TMR megállapítását támasztotta alá, azonban az egységes kérelmet nem módosította. Egy példában őszi búza főnövény, fehér mustár másodvetés került megadásra, a gazdálkodó pedig napraforgót fotózott a táblán, amit a fényképhez fűzött megjegyzés formájában írásban is megerősített, a kérelmet azonban nem módosította.

napraforgó

Fontos az egységes kérelem módosítása, ha a terepi viszonyok a TMR állításait támasztják alá – Fotó: Shutterstock

Éppen ezért javasolja a Kincstár, hogy ha a terepi viszonyok a TMR állításait támasztják alá, akkor elsősorban a kérelmek pontosítása történjen meg ennek megfelelően. Fénykép csak abban az esetben készüljön, ha a TMR más hasznosítást detektál, mint ami a kérelemben és a valóságban is a termőföldön található.

A kérelmek pontosítására – főszabály szerint – szeptember 29-ig van lehetőség.

A legtöbb felhasználói kérdés a gazdálkodó szervezetek részéről érkezett, sok esetben nem sikerült elsőre a fényképek benyújtása, mivel a cég nevében próbálták azokat elkészíteni. A mobilGAZDA alkalmazás azonban ugyanúgy működik, mint az egységes kérelem benyújtófelülete: a meghatalmazottnak kell belépnie, mivel ő tudja magát ügyfélkapun azonosítani, és ő tud a gazdálkodó szervezetnek georeferált fényképet benyújtani.

Milyen további ellenőrzések várhatóak?

A Területi Monitoring Rendszerrel várhatóan még augusztusban és szeptemberben is történik ellenőrzés. Az augusztusi ellenőrzésekről szóló értesítések a hónap közepétől várhatóak, a szeptemberiek pedig szeptember első felében.

Ezekben az ellenőrzési körökben már minden tábla ellenőrzésre kerül, nem csak a korai betakarítású kultúrákkal érintettek.

A TMR-specifikus adatváltozás felületről itt található bővebb tájékoztatás.

A mobilGAZDA alkalmazás fényképkészítési funkciójának használatában az alábbi videó nyújt segítséget:

Indexkép: Shutterstock