A Földművelésügyi Minisztérium módosította a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló rendeletét. Ebben pontosították a nem támogatható területek között a repülőtér e rendelet szerinti értelmezését, valamint a rendelet hatályba lépésével enyhült a trágyalerakókra vonatkozó szabályozás, azzal hogy csak az állandó trágyalerakók területe maradt a nem támogatható területek kategóriájában.

Új elemmel bővült a változásvezetés eljárás kezdeményezésének lehetősége is. Korábban a változásvezetési kérelem alapját a tényleges helyszíni állapot és a MePAR-ban rögzített fizikai blokk határvonalainak, vagy a blokkon belül a támogatható és a nem támogatható – azon belül a speciális tulajdonságú – területek határvonalainak meghatározott mértékű eltérése jelentette.

Ugyancsak a változásvezetési kérelem alapját jelentette a MePAR-ban rögzített táblaszegély, fás sáv, mezőgazdasági termelés alatt álló és termelés nélküli erdőszélek mentén fekvő támogatható sáv, továbbá védett tájképi elemnek minősülő kis kiterjedésű tó, fa- és bokorcsoport, valamint magányosan álló fa valós területi adatainak, a MePAR adatoktól való meghatározott mértékű eltérése.

A rendelet módosulásával változásvezetés kérelem alapját képezi, ha a fent felsorolt, de a MePAR-ban nem rögzített elemek megfelelnek a 10/2015. (III. 13.) FM rendeletben, illetve az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendeletben meghatározott fogalmaknak.

MePAR böngésző

Frissült a MePAR

Lezárult az ország középső megyéire (Komárom-Esztergom, Fejér, Pest, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun és Budapest) eső fizikai blokkok felülvizsgálata és térinformatikai módosítása. Az érintett blokkok programszerű felújítása elsősorban a 2016-ban készült ortofotók alapján történt. A programszerű MePAR felújítással párhuzamosan az ügyfelek kérésére valamint a hivatalból indított változásvezetési eljárások is lezajlottak és ezek eredményei is átvezetésre kerültek az új MePAR verzióba. A Közös Agrárpolitika reformjával kapcsolatban további ökológiai fókuszterületekkel bővült a MePAR térinformatikai rendszere.

A felsorolt eredményeket tartalmazó 2018. évi kiindulási MePAR verzió átadásra került a Magyar Államkincstár (Kincstár) részére, melynek felhasználásával indult el az egységes kérelmek elektronikus beadása. A kérelembenyújtás támogatása érdekében a MePAR Böngészőben is frissítették az adatokat.