Javaslatcsomagot állított össze a Magyar Precíziós Gazdálkodási Egyesület a „Mezőgazdasági üzemek digitális átállásának támogatása" munkacímű pályázathoz.

A tagságot alkotó szakemberek egy része Budapesten, az Agroinform Média Kft. és egyben az egyesület központjában, az Angol utcában gyűlt össze, mások pedig online formában csatlakoztak és szóltak hozzá az eseményhez. A két órás program célja az volt, hogy a résztvevők megfogalmazzák a pályázat minél hatékonyabb megvalósításához kapcsolódó ötleteiket és véleményeiket.

Javaslatok előkészítése az új precíziós pályázathoz az Agroinform Média Kft. irodájában – Fotó: Csurja Zsolt

A mezőgazdasági üzemek digitális átállásának támogatása az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának egyik célkitűzése. Ennek része a piacorientáltság fokozása és a gazdaságok versenyképességének növelése rövid és hosszú távon egyaránt, többek között úgy, hogy nagyobb hangsúlyt kap a kutatás, a technológia és a digitalizáció. A célkitűzéshez tartozik az ágazat korszerűsítésére irányuló, az ismeretek gyarapításának és megosztásának, az innovációnak és a digitalizációnak a mezőgazdaságban és a vidéki térségekben történő előmozdítása.

A várhatóan 2024. decemberében megjelenő pályázati támogatást a digitális és precíziós gazdálkodáshoz szükséges eszközök beszerzésére, a rendszeres és szisztematikus üzemi szintű adatgyűjtés megteremtésére, adatbázisok és adatkapcsolatok létrehozására, a digitális farmmenedzsment, üzemirányítás, minőségirányítási és nyomonkövetési rendszerek bevezetésére és fejlesztésére, valamint a digitális átállást segítő szolgáltatások igénybevételére lehet majd felhasználni.

Szóba kerültek a támogatható költségek, a kiválasztási elvek, a jogosultsági feltételek, a kötelezettségvállalások és a lehetséges kiegészítések is. A szakemberek megvitatták a korábbi kiírás tapasztalatait az új pályázati kiírás előkészítéséhez, amihez a „VP2-4.1.8-21 Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása" című pályázat adatait, eredményeit és visszajelzéseit is felhasználták.

Az új pályázat kitűzött céljai és elvárt hatásai:

 • Az agrárium digitalizációjában rejlő egyértelmű előnyök teljesüléséhez szükséges, hogy a digitális technológiákat, és azon belül a helyspecifikus gazdálkodási formákat, a precíziós eszközöket, valamint a döntéstámogató szoftvereket és szolgáltatásokat minél szélesebb körben alkalmazzák a mezőgazdasági termelők.
 • A helyspecifikus gazdálkodásban a termelési munkafolyamatok végrehajtása során keletkezett adatok a teljes élelmiszerlánc szempontjából is fontosak, például a termelési és a termék nyomonkövetési rendszerek működtetése során.

A beavatkozás támogatási lehetőséget nyújt a mezőgazdasági termelőknek arra, hogy a korszerű technológiák alkalmazásával, adatalapú döntéshozatallal:

 • üzemi eredményeiket javíthassák,
 • megfeleljenek az egyre növekvő nyomonkövethetőségi és fenntarthatósági adatszolgáltatási kötelezettségnek (közigazgatás, hitelezés, kereskedelem és felvásárlók),
 • racionalizálják, adott esetben csökkentsék a felhasznált inputanyagok (növényvédő szerek, műtrágyák, gázolaj stb.) mennyiségét,
 • csökkentsék az ammónia és ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátásukat, valamint a felszíni és felszínalatti vizek terhelését,
 • javítsák a tápanyag-gazdálkodásukat és így a talajállapotot,
 • hozzájáruljanak a klímaváltozás okozta termőhelyi változások mérsékléséhez, és javítsák adaptációs képességüket.

PREGA konferencia 2024. február 6-8. Budapest

A szakemberek több javaslatot is összegyűjtöttek a digitális átállás hatékonyságának biztosítása érdekében, ezek a következők:

Képzés, szaktanácsadás

 • Folyamatos rövid szakmai képzések biztosítása
 • Működő bemutató üzemek látogatása
 • Agrár-EDIH bevonása
 • Digitális Agrárakadémia tapasztalatok bevonása
 • Adatalapú szaktanácsadás
 • Szakértői rendszerek, mesterséges intelligencia alkalmazása
 • Digitális szolgáltatások, megoldások, eszközök összehasonlíthatóságának biztosítása

Tesztelési lehetőségek

 • Új megoldások tesztelése, auditálása, adatok információk megosztása
 • Digitális szolgáltatások, adatbázisok
 • Talajadatok
 • Termelési adatok központi gyűjtése, tárolása, hozzáférhetővé tétele, feldolgozása
 • Adatok valódiságának ellenőrzési lehetősége

Mire lehet majd igénybe venni a támogatást?

1. Digitális és precíziós gazdálkodáshoz szükséges eszközök beszerzése:

 • meglévő és újonnan vásárolt erő- és munkagépek helyspecifikus művelésre való alkalmassá tétele (pl. sorvezető, automata kormány beszerzése; egyéb érzékelők, szenzorok vásárlása; permetezőgépek precíziós szakaszolásának kialakítása; betakarítógépek hozamméréshez szükséges hardver és szoftver eszközeinek beszerzése; automatikus működés/hatékonyság ellenőrzés),
 • agrometeorológiai szenzorok és állomások kiépítése,
 • post-harvest osztályozó, válogató gép digitalizációs fejlesztése,
 • élelmiszeriparban alkalmazott szenzortechnológiák beszerzése,
 • precíziós állattenyésztési rendszerek kiépítéséhez szükséges gépek, eszközök beszerzése (pl. állatokon, vagy állatokban elhelyezett szenzorok: ivarzás-megfigyelés, állategészségügyi előrejelzés céljából; tartási körülmények detektálása (fény, hang, levegő stb.) és automatikus szabályozása: hűtés, szellőzés, energiafelhasználás stb.),
 • precíziós takarmányozás kialakításához szükséges gépek, eszközök beszerzése (pl. automatizált takarmányozási rendszerek, takarmánykiosztó robotok, precíziós etetők stb.),
 • az egyes ágazatokban alkalmazható autonóm robotok (kapálórobot, fejőrobot, takarmánykiosztó robot stb.), drónok és egyéb hatékonyságnövelő eszközök, gépek beszerzése.

2. A rendszeres és szisztematikus üzemi szintű adatgyűjtés megteremtése, adatbázisok és adatkapcsolatok létrehozása:

 • szigetszerű rendszerek integrációja,
 • farmmenedzsment szoftverek és vállalatirányítási rendszerek beszerzése az üzemszintű adatkezelés és döntéstámogatás céljából,
 • adatgyűjtésre és elemzésre alkalmas szenzortechnológiák az egyes ágazatok specifikációi szerint.

3. Digitális farmmenedzsment, üzemirányítás, minőségirányítási és nyomonkövetési rendszerek bevezetése és fejlesztése:

 • „okosfarm" rendszerek kiépítése többek között komplex telepirányítási rendszerek alkalmazása (pl. kamerarendszerek); abiotikus környezeti tényezők automatikus szabályozása (pl. páratartalom, (LED) világítás, szellőztetés),
 • precíziós víz és tápanyag-utánpótlás zárt termesztő-berendezésekben,
 • precíziós/energiahatékony szárítás kialakítása,
 • raktári terménymonitoring,
 • élelmiszer-nyomonkövetési módszerek fejlesztése, minőségbiztosítás.

PREGA konferencia 2024. február 6-8. Budapest

4. A digitális átállást segítő szolgáltatások igénybevétele:

 • precíziós, georeferált talajmintavétel és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások,
 • műholdas és földközeli távérzékelési adatok beszerzése és elemzése,
 • menedzsment zónák lehatárolása különböző eljárásokra alapozva,
 • differenciált anyagkijuttatási tervek, térképek készítése,
 • agrometeorológiai, növényvédelmi előrejelzések elkészítése (kártevő, kórokozó terjedés- és rajzás megfigyelés) és ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások gyümölcsültetvények esetében éréscsoport azonosítás,
 • számítógépes, illetve egyéb IKT jellegű szoftverek kifejlesztése, adott gazdasághoz történő testreszabása,
 • mezőgazdasági területek célzó meliorációs tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele (pl. 3D-s térkép felvétele, árokrendszer digitális tervezése, dréncső lefektetése stb.),
 • minden egyéb olyan digitalizációt és precíziós gazdálkodást támogató jövőbeli eljárásra, szolgáltatás, melyek hozzájárulnak a kitűzött célok teljesítéséhez.

A Magyar Precíziós Gazdálkodási Egyesület műhelymunkája azzal folytatódik, hogy az összegyűjtött javaslatcsomagot rendszerezve, strukturált formában továbbítják az Agrárminisztériumnak, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Precíziós Munkacsoportjának.

Szerző: Csurja Zsolt