Az aszálykár bejelentésével kapcsolatban osztott meg hasznos információkat az Agrárminisztérium.

Meddig jelenthető be a kár?

A mezőgazdasági káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül, de a betakarítást megelőzően legalább 15 nappal kell a kárbejelentést megtenni.

Aszály esetén a bekövetkezést követő 15 napos határidő számításának kezdő időpontja az a nap, amikortól a károsodás első alkalommal észlelhető.

Mikor járhat kárenyhítő juttatás?

A kárenyhítő juttatás egyik feltétele, hogy a károsodott növénykultúra 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést (terméskiesést), egyúttal 15%-ot meghaladó hozamérték-csökkenést (termelésiérték-kiesést) szenvedjen.

A kárenyhítő juttatás mértéke a hozamérték-csökkenés 80%-a (megfelelő mezőgazdasági biztosítás hiányában 40%).

Mit jelent a hozamérték-csökkenés?

A hozamérték csökkenés azt mutatja, hogy egy múltbeli referenciaidőszakhoz képest (az elmúlt öt év legmagasabb és legalacsonyabb értékű évének elhagyása után fennmaradó három év átlagához képest) idén mekkora bevételkiesés következett be.

A bevételkiesés mértékét a hozam és vonatkozó ár szorzata adja.

Fontos, hogy az idei bevételnél már a mostani terményárakkal kell számolni! Azt is ki kell emelni, hogy a kárenyhítési juttatás módszertanát uniós szabályok írják elő a tagállamok számára.

Az Agrárminisztérium közleményének teljes szövege itt olvasható.

Indexkép: Nagy Zoltán