Bár kisebb-nagyobb mennyiségekre számíthatunk a következő napokban, korántsem biztos, hogy ez eléggé egyenletes eloszlásban és kellő mennyiségben érkezik ahhoz, hogy az egész ország problémáját megoldja. E kilátások nemcsak a kultúrnövényeink kelését és kezdeti fejlődését teszik vontatottá, de a napraforgó preemergens gyomirtásának működését is megakadályozzák. Bár a szárazság a gyomok fejlődését is lassítja valamelyest, azért biztosak lehetünk benne, hogy vitalitásuk miatt bőven előnyben lesznek a kultúrnövénnyel szemben.

aszály

Jelenleg átlagosan legalább 100-150 mm nedvesség hiányzik a talajokból – fotó: Pixabay

A mai termesztési gyakorlatban a napraforgóban alapvetően három gyomirtási stratégiával találkozhatunk:

• csak preemergensen (vetés után, kelés előtt) végzett alapgyomirtás, 
• csak posztemergensen (kelés után) végzett állománygyomirtás, 
• valamint a két technológia kombinációja.

preemergensen alkalmazott gyomirtószerekről tudjuk, hogy megfelelő hatás kifejtéshez a kezelést követő 10–14 napon belül bőséges bemosó csapadékra van szükség. Ennek hiányában, vagy erős gyomnyomás esetén a kezelés önmagában nem fejt ki megfelelő hatást.

Csak posztemergens kezelés esetén a különböző mélységből csírázó, több hullámban széthúzódva kelő gyomok különböző fenológiában lesznek jelen a kezelés idején, nagyban nehezítve a megfelelő időzítését. Továbbá, alapkezelés hiányában az állománykezelést követően a gyomok egy részének utókelésével is számolnunk kell.

Igazán hatékony megoldásnak a preemergens alapkezelés és a posztemergens állománykezelés kombinációja mutatkozik.

Ilyen kiváló hatékonyságú technológiák a Clearfield® és Clearfield® Plus gyomirtási rendszer, amely a Clearfield® vagy Clearfield® Plus napraforgóhibridből, Spectrum® alap gyomirtó szerből, és az állományban alkalmazható Pulsar® 40 SL vagy Pulsar® Plus gyomirtó szerből áll.

A Spectrum® hatóanyaga, a dimetenamid-P nagyon jó vízoldékonysággal rendelkezik, ezért már kis mennyiségű bemosócsapadék hatására is a gyommagvak csírázási zónájába jut, ott oldalirányban egyenletesen elterül és kifejti hatását. Kiváló hatékonysággal rendelkezik a kakaslábfű, a muharfajok, illetve a legjelentősebb magról kelő egyszikű fajok, valamint a kétszikűek közül a disznóparéj-félék ellen, de erős mellékhatással bír a parlagfű ellen is. Használata a Pulsar® 40 SL vagy a Pulsar® Plus posztemergens kezelések számára kiváló alapot biztosít.

Hosszasan lehetne sorolni még az alapba kiadott Spectrum® és az állományban alkalmazott Pulsar® illetve Pulsar® Plus előnyeit a csak preemergens kombinációkkal szemben, de a költségcsökkentés oltárán áldozzuk fel – most az egyszer – ezeket az érveket. Hiszen még ha megázik is az alapkezelésként alkalmazott kombináció, akkor sem olcsóbb, mint a Spectrum® + Pulsar® illetve Pulsar® Plus technológia.

De mi lesz, ha nem jön a várva várt 20-25 mm csapadék, mely a legnépszerűbb preemergens szerek működéséhez nélkülözhetetlen?

A BASF évről-évre vizsgálja a piacon levő legjelentősebb gyomirtószerek hatékonyságát. De a vizsgálat nem lehet teljes anélkül, hogy a gazdaságossági kérdéseket ne vennénk számításba. Ismerve a Pulsar® Plus kiváló hatékonyságát arra a következtetésre jutottak a vállalat szakértői, hogy a költségcsökkentés irányába mozdulva állítanak be kísérleteket.

Sorba rakták a lehetséges preemergens készítményeket és kombinációikat, a Pulsar® 40 SL-t és a Pulsar® Plus-t önmagában és az alapkezelések utáni állománykezelés formájában is, és közben lázasan számoltak mi, mennyibe kerül. Persze nem feledkeztek el a gyomirtási hatékonyság és a terméseredmények figyelemmel kíséréséről sem, mert ezek nélkül a puszta költségcsökkentéssel jelentős károkat okozhatnánk magunknak.

A preemergens kezelések hatékonysága

Tekintsünk el a nagy és bonyolult kísérletrendszer részletes elemzésétől és beszéljünk rögtön a következtetésekről. Az alapkezelések a győrszentiváni kísérleti helyen nem áztak meg, a kezelés utáni első héten nem volt eső, a másodikon 8 mm. A hatás ennek megfelelően alakult, kezdetben a kezeletlennel azonos módon fejlődtek a gyomok, majd az április végi, május eleji esők hatására a bemosódó hatóanyagok gyökéren keresztül részlegesen korlátozták növekedésüket és megakadályozták a második gyomhullám csírázását. A preemergens kezelés után egy hónappal május 10-én készült az 1. és 2. kép.

BASF 1. kép Kezeletlen kontroll május 10.                                2. kép Preemergens szerek hatása május 10.

Ami azonban feltétlenül megjegyzésre méltó, hogy az 1,0 l/ha Spectrum® 720 EC kezelés után a parlagfű torzultan összetapadt levelekkel kelt, amit a 3-4. képpár szemlétet.

Basf

3. kép Kezeletlen parlagfű május 10.     4. kép 1,0 l/ha Spectrum® 720 EC hatására torzult parlagfű

A posztemergens kezelések hatékonysága

A 2-4 leveles korban csak állománykezelés formájában permetezett parcellákon a 2,0 l/ha Pulsar® Plus nem meglepő módon mind az egy- mind a kétszikű gyomok ellen kiváló hatékonyságot mutatott, melyet a kezelés után tíz nappal készült 5-6-7-8. képeken vehetünk szemügyre.

Basf

5. kép Pulsar® Plus hatása parlagfűre             6. kép Pulsar® Plus hatása fehér libatopra

Basf

7. kép Pulsar® Plus hatása vad kölesre             8. kép Pulsar® Plus hatása tarackbúzára

A Pulsar® Plus levélen keresztül kiváló. Az új adjuváns rendszer hatékonyságának ékes bizonyítéka a 8. kép, ahol keskeny és felálló, ráadásul viaszos levelű tarackbúza kihúzott hajtásainak töve jól láthatóan barna színű, elhalt.

Tehát ilyen nehezített pályán az imazamox hatóanyag olyan mennyiségben jutott be az évelő egyszikű gyomnövénybe, hogy a föld feletti rész teljes pusztulását okozta.

A 7. képet nézve egy másik nagyon fontos megállapítást tehetünk. A levélen keresztül elért vad köles természetesen elpusztult, de mellette két csírázó muhar és egy ugyancsak most kelő köles látható, ami azt mutatja meg nekünk, hogy amíg levélen keresztül a Pulsar® Plus kiválóan irtja a fűféléket is, addig talajon keresztüli hatása nincs az imazamox hatóanyagnak az egyszikűekkel szemben.

2016-ban a Pulsar® Plus kezeléssel felülkezelt alapkezelések voltak hatékonyak igazán. Így történhetett meg, hogy a Pulsar® Plus-szal permetezett parcellákon – a kezelés után – május közepén hullott 40 mm eső hatására kialakuló, második gyomcsírázási hullámban jelentős számú egyszikű, főleg muhar fajok jelentek meg.  kísérletet végző szakemberek végig nézték az összes fent leírt parcellát. A csak preemergensen kezeltek messze nem érték el az elfogadható szintet, számukra az idei év csapadékeloszlása nem adta meg a siker lehetőségét.

Az alapkezelés után állománykezelésben Pulsar Plus-szal kezelt parcellák viszont gyönyörű tiszták lettek.

Spectrum® 720 EC és Pulsar® Plus – az összeillő páros

Nézzük újra a gazdasági szempontokat. A sorzáródásig tartó kiváló gyomirtó hatáshoz eljuthatunk az egy- és kétszikű komponenst tartalmazó preemergens kombináció 2,0 l/ha Pulsar® Plus-al történt felülkezelésével és az 1,0 l/ha Spectrum® alapkezelés után kijutatott 2,0 l/ha Pulsar® Plus-al egyaránt. Hiszen a 2,0 l/ha Pulsar® Plus kiváló hatékonysága lehetővé teszi számunkra, hogy az 1,0 l/ha Spectrum® alapkezeléssel együtt, a sorzáródásig terjedő tartamhatást is magában foglaló minden igényt kielégítő gyomirtást kapjunk. Ennek szolgáljanak bizonyítékául a május 26-án készített 9-11 képek.

Basf

9. kép Kezeletlen kontroll; 10. kép 2,0 l/ha Pulsar® Plus állománykezelés; 11. kép 1 l/ha Spectrum® alap és 2 l/ha Pulsar® Plus állománykezelés

Gondoljuk csak végig, a gyomok 2-4 leveles állapotában kijuttatott 2 l/ha Pulsar® Plus, mind az egy-, mind a kétszikű gyomokat elpusztítja levélen keresztül és a sorzáródásig terjedő talajon keresztüli tartamhatása van a kétszikű magról kelőkkel szemben.

Ahol kiegészítésre szorul, az a magról kelő fűfélék elleni talajhatás, amiben az 1,0 l/ha Spectrum® 720 EC kitűnő partner és a parlagfű és egyéb kétszikűek ellen is besegít.

Miben van a különbség?

A pontos árak felemlegetése nélkül arra kérem a kedves olvasót, hogy a napraforgó gyomirtási technológia megválasztása előtt hasonlítsa össze, az egy- és kétszikű komponenst tartalmazó preemergens kombinációk árát és kockázatát a minden időjárási körülmények között biztonságos 1,0 l/ha Spectrum® 720 EC + 2,0 l/ha Pulsar® Plus  (vagy a választott fajtától függően az 1,0 l/ha Spectrum® 720 EC + 1,2 l/ha Pulsar® 40 SL) technológia költségével.

JELENTŐS KÜLÖNBSÉG A HATÉKONYSÁGBAN, A TERMÉSEREDMÉNYBEN ÉS A KOCKÁZATOKBAN LESZ, NEM KÖLTSÉGEKBEN.

Egy egyszikű és kétszikű irtót is tartalmazó komplett preemergens kezelés ára nem kevesebb ugyanis, mint a már 12-14 mm bemosó csapadékkal működő preemergens Spectrum® 720 EC és a Pulsar® 40 SL vagy Pulsar® Plus posztemergens kezelés kombinációja. Azonban a pre és poszt kezelések kombinációja olyan időjárásfüggetlen megoldást nyújt, mely csapadékszegény időben is biztosítja a hatékony gyomirtást, és ezzel a területi adottságoknak megfelelő legmagasabb termésszint biztonságos elérését.

BASF

12. kép Az 1,0 l/ha Spectrum® 720 EC alap és 2,0 l/ha Pulsar® Plus állománykezelés hatására a Clearfield® Plus napraforgó a betakarításig tiszta.

BASF Hungária Kft.
További információ:
agro.basf.hu