A NAK már egy a korábbi cikkében beszámolt arról, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénynek (Földforgalmi törvény) 2023. május 1-től hatályba lépett módosítását követően a földeknek az ügylet szerinti ellenértéke alapos indok nélkül nem haladhatja meg az erdőnek nem minősülő föld esetén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által a honlapján nyilvánosságra hozott, a szerződéskötés évét megelőző naptári évben kialakult helyben szokásos átlagos forgalmi értéket 10%-ot meghaladó mértékben.

földterület

Szerződéskötéskor a helyben szokásos átlagos forgalmi értéket kell megadni – fotó: pixabay.com

Az új szabályozás értelmében tehát ezentúl a „túlárazás” megállapításakor nem a földnek az indexállással meghatározott 20 éves termelési időszakra számított jövedelemtermelő képessége lesz az irányadó,

hanem a szerződéskötést megelőző naptári évben (2023-ban a 2022-es értékek) kialakult helyben szokásos átlagos forgalmi érték.

A helyben szokásos átlagos forgalmi értékre vonatkozó – az Agrárminisztérium által jóváhagyott módszertan alapján kalkulált – adatok már elérhetőek a NAK honlapján. A keresőbe a települést és a művelési ágat szükséges megadni, ami ezt követően az adott település vonatkozásában mind hektárra, mind pedig aranykoronára lebontva megmutatja a helyben szokásos forgalmi értéket – írja a nak.hu

A keresőfelület a NAK honlapján a „Termőföld átlagár” fülön, vagy itt érhető el.