Tapasztaljuk, hogy az erózió országszerte nagymértékben pusztítja a mezőgazdasági területeket. Sajnos, többségében a helytelen gazdálkodási mód, azaz a nem megfelelő agrotechnika választása és alkalmazása idézi elő a problémát - írja a portal.nebih.gov.hu.

A Nébih azokat a tapasztalatokat szemlélteti a cikkében, melyekkel a hatósági munkájuk során találkoztak az erózió okozta károk megelőzésével, kezelésével kapcsolatban.

talajerózió

A talajerózió országszerte pusztítja a termőterületeket — fotó: pixabay.com

Mi a talajerózió?

Az erózió a földfelszín valamilyen közeg (víz, levegő, jég) általi lepusztítását jelenti. Ha ez a folyamat az emberiség számára hasznosítható (termékeny) talajréteget érinti, akkor talajerózióról,  víz által okozott talajpusztulás esetén vízerózióról beszélünk, a jég pusztító munkája a jégerózió, a szélé pedig a defláció.

Milyen tényezők befolyásolják az erózió kialakulását?

Csapadék:

 • az eső mennyisége
 • az eső cseppnagysága
 • az eső hevessége
 • az eső időtartama
 • az olvadó hó mennyisége
 • az olvadás ideje

Növényborítás:

 • jellege
 • mértéke

Lejtő:

 • meredeksége
 • hossza
 • alakja
 • kitettsége

Talaj:

 • nedvessége
 • vízgazdálkodása
 • szerkezete
 • felszínének érdessége

A termés kiesés és egyéb károk megelőzhetőek.  A talaj számára védelmet nyújtanak a növények és a növényi maradványok, illetve a tábla szélekre telepített védő sávok, amik a víz erózióval szemben is védenek. Jelentős károkat eredményezhet a száraz, borítatlan talajon a szél. Ráadásul a szél által szállított homokszemek a fejlődő növények felületén fizikai sérülést is okozhatnak. A szél által okozott károkat csökkentheti  a hígtrágyázás is, mert megakadályozza a talajrészecskék mozgását.

Mi segítheti az erózióval szembeni védekezést?

A szármaradványok csökkentik a talaj erózióval szembeni kitettségét

Mérsékelni fogják mind a víz és a szél mozgását a talaj felszínén a növényi maradványok és az élő növények. Ezek aktívan védik a talajt, például az eső cseppek ellen.

A növénykultúrák közé a fűfélék telepítése

A legjobb védelmet a fűfélék nyújtják, de enyhíti az erózió mértékét a gabona kultúra vetése is. Kisebb felszínvédelmet biztosítanak a kapásnövények, hiszen például a kukorica vagy a cukorrépa  betakarítása után a talaj borítatlan marad.  A művelt ugar az eróziónak leginkább kitett terület, mert azon semmit nem termesztenek, és nem maradnak a talaj felszínén növényi maradványok sem.

A vegyes fa- és cserjefajokból telepített védő erdősávok, erdőfoltok

Az erdősávok, erdőfoltok védik a tábla talaját és növényállományát. Csökkentik a talaj és növényzet evaporációját és transzspirációját, azaz párolgását és párologtatását. Gátolják az eróziót dombvidéken a rétegvonalak mentén elhelyezkedő vagy ahhoz közeli fekvésű erdősávok.  Számos élőlénynek teremtenek élő- és búvóhelyet, táplálékot.

Megakadályozzák az esetleges permetlé-, illetve a növényvédőszer-elsodródást. A mezőgazdasági tevékenység általi zaj- és porterhelést is mérséklik.  Egy erdősávnak vagy fasornak páratlan jelentősége van egy nitrátérzékeny területeken a felszíni vízszennyezés csökkentésében. Egy jól megtervezett és jól felépülő erdősáv az utak mentén jelenős szélfogó és hófogó akadályt jelent.

kukorica

Kisebb felszínvédelmet biztosítanak a kapásnövények, ilyen például a kukorica — fotó: pixabay.com

Megfelelő agrotechnika, talajvédő talajművelés

Nagy jelentőségű az erózió elleni agrotechnikai feladatok rendszerében a folyamatos talajvédő talajművelés. Nagy figyelmet kell szentelni a lejtős földeken a művelés során azokra a munkafolyamatokra, amelyek a víz felszíni elfolyását gátolják és növelik talaj vízbefogadó és- áteresztő képességét a mélyebb rétegekben - így érhető el, hogy az adott területről a felesleges víz  felszín alatti áramlással távozzon el.

A szántást a szintvonalak mentén kell végezni a lejtős termőhelyeken, mert az ilyen szántás a talaj átlagos vízfelvétele mellett a 10,5 %-os (6°) lejtőket az erózió ellen is védi. Az erózió elleni védelem szolgálatába kell állítani a meredekebb lejtőkön a termesztés módszerét is - például a növények szalagos termesztésével, sűrűvetéssel.

Szántásra a legalkalmasabbak a váltvaforgató ekék, ezek a barázdaszeleteket a lejtő irányába fordítják, ezzel csökkentve a talaj lemosódását. Alapművelésre az erősen erodált talajokon és a meredekebb lejtőkön kultivátorokat, vagy lazítókat ajánlatos alkalmazni.

Javítható a lejtős földek védelme a szintvonalakkal párhuzamosan húzott, időszakos sáncokkal is, ezek olyan ekékkel alakíthatók ki, amelyeknek az utolsó előtti ekevasán meghosszabbított kormánylemez van. Ennek köszönhetően minden menetnél 0,15-0,25 m magas sánc keletkezik 0,40 - 0,60 m széles alappal. A 3-4-szeresére növekedhet a hótakaró vastagsága és a talaj víztartaléka az őszi mélyszántáskor végzett sánckialakítás következtében.

erózió

Az eróziós károkat lehet enyhíteni a probléma észlelését követően a hatósággal közösen együttműködve — fotó: pixabay.com

A hatósági tevékenység során szerezett tapasztalatok bemutatása

Az erózió kialakulásának megakadályozására vannak hatékony megelőzési és beavatkozási lehetőségek, mi sem bizonyítja ezt jobban az a Nébih által taglalt két eset, amit alább idézünk.

1.eset

"Panaszos bejelentést tett 2015 tavaszán a talajvédelmi hatósághoz, hogy egy adott település szántó művelési ágban nyilvántartott földterületére, a földhasználó által bérelt adott település területeiről erózió útján nagy mennyiségű talaj rakódott le, elfedve a humuszos talajfelszínt. Az április végén lefolytatott ellenőrzés során a talajvédelmi hatóság az erózió elleni védekezés érdekében sűrű térállású növények (gabona) termesztése mellett a terület leginkább erózió-veszélyes részére füvesítést, valamint a lejtő alján lévő lemosódott homok talaj eltávolítását javasolta.

Az újabb ellenőrzés során a földrészletekre vonatkozóan a talajvédelmi hatóság megállapította, hogy a beruházás eredményesen működik, a fű állomány védi a területet a felszín megbontásától, valamint a hordalékképződéstől is. Ezt a hatást fokozza a 3 db lejtő irányba egymás alatt elhelyezett geotextíliás gátrendszer is. A panaszos területén újabb hordalék felhalmozódás nem volt látható. Az egyik gátnál kialakított üledék fogóban csak víz volt, melynek elvezetését szolgáló vápa rendbe tétele és karbantartása a föld tulajdonosának és használójának kötelessége"

2.eset

"Egyik nyugati megyénk talajvédelmi hatóságát 2018. májusában adott község Önkormányzatának polgármestere hivatalos levélben kérte fel talajvédelmi intézkedés tárgyában. A kérelem 10 db önálló helyrajzi számmal megjelölt, a község lakóingatlanok szomszédságában található külterületi szántó művelési ágú termőföldeket érintett. A megnevezett kukoricával bevetett szántóföldekről a rendkívül intenzív csapadékos időjárás lemosta a termőföldet – vetőmaggal, növényvédő szer maradékkal - a lakóingatlanok udvarába és kertjébe. Ennek eredményeként a vízlevezető árkok is betemetésre kerültek.

A talajvédelmi hatóság a probléma megoldását a térképen beazonosított termőföldek vízgyűjtő területének talajvédelmi szakértő bevonásával történő lehatárolásával és helyszíni szemlével kezdte meg. A tényállás, illetékesség és hatáskör megállapítását követően a talajvédelmi hatóság határozat formájában kötelezte a termőföld használóit a termőföld védelmi törvényben meghatározott, erózió elleni védekezés folyamatos betartására, a talaj nedvességi állapotának figyelembe vételével.

A talajvédelmi kötelezettséget több termőföldön is megszegték. Ennek eredménye ismét sárelöntéssel fenyegette a lakóingatlanokat. Ezek után a talajvédelmi hatóság ellenőrző helyszíni szemlét tartott az érintett szántóföldeken, ahol a talajvédelmi felügyelő megállapította, hogy az érintett szántóföldeket a meghatározott hatósági kötelezésnek megfelelően, gabonavetéssel hasznosítják" - ismerteti az esetet a Nébih.

Összegzés

Az eróziós károkat lehet enyhíteni a probléma észlelését követően a hatósággal közösen együttműködve. A fenti  két esetben jó módszernek bizonyult a sűrű állású gabonafélék vetése a területeken, mivel ezek megakadályozzák a víz és a talaj lefolyását.

Ha további intézkedésekre - akár műszaki létesítményre lenne szükség, olyan jellegű eróziós védelmet javasol a hatóság, ami a földhasználónak a megvalósítás során nem okoz nagy anyagi terhet, mégis hatékonyan csökkenti az eróziós kárt az adott területen. Fontos a folyamatos ellenőrzés is és a területen gazdálkodók folyamatos kommunikációja egymással.