A talajerózió mértéke Olaszországban a Science for Environment Policy (2016,449) lapban közöltek szerint 43 százalékos lehet, főleg az erősen lejtős területeken gyakori esőzések miatt.

A talajerózió elleni hatásos fellépés érdekében az Európai Bizottság talajvédelmi tematikus stratégiát dolgozott ki (GAEC = a föld jó mezőgazdasági és környezeti állapotban tartásának követelményei).

A tagországok kötelesek nemzeti vagy regionális szinten a talajerózió megelőzésére és a talaj C-tartalmának megőrzésére a standardokat betartani. Ezek figyelmen kívül hagyása büntetést von maga után.

Milyen lehetőségeket lehet alkalmazni? Ezzel kapcsolatban érdemes a GAEC előírásait pontról pontra számba venni. Ezek:

GAEC1 – a vízfolyások mentén védelmi sávok kialakítása,
GAEC2 – öntözési célra víz felhasználásának engedélyeztetése,
GAEC3 – felszín alatti vizek szennyezés elleni védelme,
GAEC4 – minimális talajborítás biztosítása,
GAEC5 – termőhely-specifikus minimális földgazdálkodás az erózió korlátozására,
GAEC6 – a talaj szervesanyag-tartalmának fenntartása megfelelő gyakorlatok révén (pl. tarlóégetés tilalma), GAEC7 – a táj jellegzetes elemeinek megőrzése (pl. szórványfák, teraszok megőrzése).

A hazai gazdák körében is jól ismert iménti felsorolás értelmében törekedni kell a csupasz földfelszínek „betakarására" (= növényeket, növényi maradványokat hagyni azokon), erősen lejtős területeken korlátozni kell a termesztést, a talaj C-készletének megőrzésére a növényi maradványokkal fokozott mértékben kell számolni, és ezért (is) korlátozni kell a növényi maradványok elégetését.

talaj

Jó mezőgazdasági gyakorlattal a talajerózió visszaszorítását és a talajok széntartalmát jelentős mértékben lehet növelni – fotó: Shutterstock

Olaszországban három szcenárió szerint mérték az erózió nagyságát:

1. A GAEC figyelmen kívül hagyása.
2. A jelenlegi GAEC-gyakorlat alkalmazása.
3. Az ország egész földterületére kiterjedően a GAEC alkalmazása.

Az 1. változatban átlagosan 8,33 t/ha, a 2.-ban 7,43 t/ha, a 3.-ban csupán 4,1 t/ha volt a talajveszteség. A talajok C-tároló képességét vizsgálva kimutatták, hogy a 3. variáció esetén hosszú távon Olaszországban 11 százalékos növekedést lehetne elérni. Tanácsos lenne – vélik –, ha a kapott eredményeket a politikai döntéshozók nemzeti, regionális, de akár globális szinten is figyelembe vennék.