Kelet-Baranyában végzem a munkám, nagyon változatos vetésforgóban, mely a kukorica és a kalászosok mellett szóját, zöldborsót, napraforgót, cukorrépát, őszi káposztarepcét is tartalmaz. A termesztett növények közt van nehezen gyomirtható is. A gyomirtási stratégiám nem is az egyes növények gyomtalanításárol szól, hanem a táblák, a terület gyomszabályozásáról.

Miben különbözik ez az egyes növények növényvédelmétől? Leginkább abban, hogy a technológia kiválasztásánál nem csak az adott évre vonatkozó gyomirtó hatást veszem figyelembe. A gyomszabályozásnak ugyanis a következő évekre és növénykultúrákra is hatása van.

kukorica

A gyomszabályozásnak a következő évekre és növénykultúrákra is hatása van

Nézzük milyen lehetőségeink vannak a vetésforgó kukorica szakaszában

A kukorica jelenleg jól gyomirtható, több szercsoport, nagyszámú készítménye áll a rendelkezésünkre. Tehát alkalmas a másutt nehezen irtható gyomfajok kiiktatására, valamint az általános gyomosodás csökkentésére.

Lássuk hát, mely fajokra kell céloznom a kezeléseket: mindenütt előfordul a fenyércirok magról kelve és rizómásként is, tehát posztemergens kezelésre mindenféleképpen szükség van. Egyszikűek közül a fenyércirok mellett jelentős a kakaslábfű, a muhar fajok, helyenként, főleg réti talajokon a csillagpázsit és elszigetelten a kölesfajok is jelen vannak.

Az egyéves kétszikűek közül nagyon változatos dominancia viszonyok között a parlagfű, selyemmályva, csattanó maszlag, szerbtövis, disznóparéj fajok elsősorban az Amaranthus retroflexus, libatop, kultúrgyomként pedig a herbicidtoleráns napraforgó fordul elő nagy egyedszámban. Az évelő kétszikűek közül a mezei acat, az aprószulák és a fekete üröm a legjelentősebb.

Milyen stratégiát követhetünk, követünk hasonló gyomviszonyok között

1. Egy védekezés az évelő fenyércirok 30 cm állapotához igazítva.

A stratégia előnye, hogy egy jól időzített kezeléssel megoldjuk a gyomirtást. Nagyon látványos, hiszen láthatóan sok gyomtól szabadítjuk meg a kukoricát.

Hátránya, hogy a kukoricában a gyomok már kárt tettek, lemondunk a termés egy részéről. Amerikai tapasztalatok szerint a kukoricát 6 leveles koráig érő stresszállapot csökkenti leginkább a termés mennyiségét. Ezen kívül szűk az az időintervallum, mikor a kezelés optimális időben végezhető. Ha az időjárás vagy technikai okok miatt megkésünk, további károkra számíthatunk.

2. Két kezelés, az első korai posztemergens kezelés az első gyomkelési hullámhoz igazítva, a második az évelő fenyércirok megjelenésekor.

Előnyök: a “látott” gyomok ellen védekezünk, a hatáskifejtéshez nincs szükség csapadékra. A korán megszüntetett gyomosodás nem csökkenti a termést

Hátrányok: pontos időzítést igényel, valamint a kétszeri kezelés gépigénye.

3. Két kezelés az első preemergens, a második az évelő fenyércirok 30 cm-es fejlettségekor.

Előnyök: kevésbé kényes az időzítésre. Ha évelő gyomfajok: acat, fekete üröm már kihajtottak, 2,4 D vagy glifozát tartalmú szerrel kombinálható a gyomokra posztemergensen, a kukoricára preemergensen (pre-poszt technológia).

Hátrányok: bemosó csapadékot igényel. A kétszeri kezelés gépigénye.

kukorica

Az utóbbi években előretolódott a kukorica vetése

Valamennyi technológiai változatban egy kezelés az évelő fenyércirokra céloz. De mikor is van az ideje a kukorica fejlettségéhez képest? Ez nagyon változó. Az időpont a talaj hőmérsékletétől és víztartalmától függően nagyon éltérő lehet. Enyhe tél utáni meleg tavaszon, akár a kukorica vetése elött is előjöhet a fenyércirok. Két évben tapasztaltam ilyen extrém korai megjelenést. Hűvösebb időjárás esetén később jön, jellemzően május elején, közepén, néha ki is hagy egy évet.

A klímaváltozás hatására azonban a kukorica vetése is előrébb került. Míg az 1980-as években április 20-a környékén kezdtük a vetést, ez mára április első hetére tolódott. Így gyakran előfordul, hogy a kukorica kései, 8–10 leveles állapotában vagyunk kénytelenek védekezni.

A fentebb leírt gyomviszonyok mellett nem várhatunk eddig a gyomkonkurencia kikapcsolásával. Szükség van egy kezelésre a korai gyomosodás leküzdésére.Tehát a két kezeléses technológia az optimális megoldás.

Miért használom az Adengot az első kezelésre? Rugalmas a felhasználási ideje vetéstől a kukorica 3 leveles koráig, tehát tudjuk a kezelést az évjárathoz igazítani, a kukorica kelése elött alkalmazva alkalmas pre-poszt kezelésre, a korán megjelenő évelő gyomfajok ellen glifozáttal vagy 2,4 D-vel kiegészítve.

Preemergensen alkalmazva is kevéssé kényes a bemosó csapadékra, hetek múlva is képes az eső hatására aktiválódni, a már kikelt egyéves gyomokat elpusztítani és a kései gyomosodást meggátolni.

kukorica

"Az Adengo hetek múlva is képes az eső hatására aktiválódni”

Korai posztemergensen alkalmazva a ‘látott gyomok” első kelési hulláma ellen alkalmazzuk és tartamhatása megakadályozza a további gyomkelést, ezzel  bebiztosítjuk a termést.

kukorica

"Bebiztosítjuk a termést”

Varga Zoltán
növényvédelmi szaktanácsadó, Bóly