A repce biológiai adottsága, hogy az elhúzódó virágzás miatt a fő- és az oldalhajtások, valamint a növény alsó és felső része között a becők nem egyszerre érnek. Az időjárási viszonyok, a talaj heterogenitása, a domborzati viszonyok tovább növelhetik a különbséget akár egy táblán belül is.

repce

Minden jó, ha a vége Lamifix – Bayer

Az időzítés kulcsfontosságú

Hiszen, ha a betakarítás már akkor megkezdődik, amikor még sok növény túlságosan zöld és magas a nedvességtartalma, a sérült, tört szemek aránya nő, a betakarított termény avasodásának veszélye fokozódik. Ebben az esetben több nedvességet kell elvonni a betárolás előtt, ami a többlet ráfordítással növeli a költségeket.

A késői betakarítás is kockázatokkal jár

Az először beérett magvak egy része a természetes elszóródás, a madár-, rágcsáló- és szélkárosítás miatt veszendőbe mehet. Esős idő esetén minőségromlás is felléphet, helyenként még a jégverés is kockázatot jelent. További veszteségforrás, hogy az elsőként beérett becőkből a szemek még a legkíméletesebb gépi betakarítás ellenére is kipereghetnek. Általában ez csak később, az árvakelés megjelenésekor lesz szembetűnő, és jelent egyúttal plusz feladatot a területen.

Ezek a veszteségek csökkenthetők, ha ún. ragasztó készítmény alkalmazásával a becők idő előtti felnyílását megakadályozzuk és biztonságossá tesszük a becők optimális érettségéhez szükséges időt.

A Lamfix pergési veszteség csökkentésére alkalmas készítmény egyszerű megoldást kínál erre a feladatra. A rövid – ezáltal kis molekulasúlyú – cellulóz láncokból (karboxi-metil-cellulózból) kialakított molekulákból álló készítmény kipermetezése után féligáteresztő hártyát képez a kezelt felületen, azaz a növényeken és a becőkön. Ez a burkolat nem gátolja a növény érése során keletkező gázok és vízgőz távozását, tehát a természetes érési folyamatot, de megakadályozza a becők betakarítás előtti felnyílását.

A Lamfix által létrehozott féligáteresztő bevonatnak köszönhetően a külső nedvesség nem jut a becőkbe. Így az érés időszakában a becők fala nem tágul és zsugorodik a külső – a termelő által nem befolyásolható – körülmények hatására. Ennek köszönhetően a becők az állományban nem hasadnak szét a varratok mentén (ami a repceérés velejárója), a mechanikai hatásokra kevésbé lesznek érzékenyek, a magvak pedig kevésbé peregnek ki. A Lamfix segítségével a repce érési folyamatának végén érő becők termése is betakaríthatóvá válik. Ez a kezelés az érésgyorsítóktól eltérően a betakarítás időpontjának rugalmasabb megválasztását teszi lehetővé, valamint védi a vágásérett repceállományt a szeszélyes időjárási viszonyok (szél és vihar) miatt bekövetkező termésveszteségektől.

A Lamfix kijuttatása őszi káposztarepcében becősárgulás-becőérés fenológiában, a várható betakarítása előtt 2,5-3 héttel javasolt, amikor a becők 30%-a már érett. Herbiciddel kombinációban történő felhasználása a szemek 20-30%-os nedvességtartalmánál, a várható betakarítás előtt 7-14 nappal, közepes vagy annál nagyobb cseppmérettel ajánlott. Dózisa repcében 1,0-1,5 liter/ha, kijuttatáskor javasolt permetlé mennyiség 200-400 liter/ha.

A Lamfix az őszi káposztarepce mellett napraforgó és szója pergési veszteségének csökkentésére is felhasználható.
Emellett növényvédő szerek elsodródásának csökkentésére is használható minden termesztett kultúrában, légi és földi permetezés esetén egyaránt. A permetlé előkészítését – keverési próba után – a kijuttatásra kerülő növényvédő szer formulációjának megfelelően kell végezni, a kezelés elvégzésekor pedig a növényvédő szerre vonatkozó előírásokat is be kell tartani.

A Lamfix felhasználására vonatkozó előírások

Kultúra Az alkalmazás célja A kijuttatáshoz szükséges Kezelés ideje 
(fenológiai állapot szerint)
szer (l/ha) mennyisége permetlé (l/ha)
őszi káposztarepce pergési veszteség csökkentése 1,0-1,5 200-400
80 (légi)
becősárgulás –érés
BBCH 80-83
napraforgó pergési veszteség csökkentése 1,5-3,0 400-500
60-80 (légi)
a várható betakarítás előtt 7 nappal
(citromérés BBCH 85)
szója pergési veszteség csökkentése 1,5-3,0 200-400
80 (légi)
a várható betakarítás előtt 7 nappal
(érési főszakasz BBCH 85)
valamennyi mezőgazdasági kultúra elsodródás gátlás 1,0-1,5 250-400 a felhasznált növényvédőszer okiratában leírtak szerint