2021. február 1-jétől lesz hatályos az Európai Parlament és a Tanács 2019/1148 rendelete, melynek értelmében – a már jelenleg is listázott anyagok mellett – korlátozott robbanóanyag-prekurzorrá nyilvánítja az ammónium-nitrátot, illetve az ammónium-nitrát tartalmú keverékeket (pl. műtrágyákat), ahol a keverék ammónium-nitrátból származó nitrogén tartalma nagyobb, mint 16 tömegszázalék (ez a határérték a keverékben 45,7 % ammónium-nitrátnak felel meg); valamint a kénsavat 15 tömegszázalék koncentráció felett.

Az EU Rendelet többek között vásárlói nyilatkozat beszerzéséhez köti a korlátozott robbanóanyag-prekurzornak minősülő anyagok értékesítését, akár másik vállalkozásnak, akár szakmai felhasználónak értékesítik azt.

műtrágya

A lakosság számára ammónium-nitrát tartalmú műtrágyát nem lehet kiadni a rendelet szerint –
Fotó: pixabay

Amennyiben az EU Rendelet I. mellékletében felsorolt korlátozott robbanóanyag-prekurzorrá nyilvánított anyag (beleértve keverékeit is) koncentrációja nem haladja meg az engedélyezett határértéket, akkor is szabályozott robbanóanyag-prekurzornak számít, és néhány kivételtől eltekintve azok a bejelentési kötelezettségek vonatkoznak rá gyanús tranzakció, lopás, vagy jelentős hiány esetén, mint az EU Rendelet II. mellékletében felsorolt bejelentendő robbanóanyag-prekurzorokra, mint amilyen az aceton, a alumínium por, magnézium por vagy a kálium-nitrát.

A fenti EU rendelet fogalommeghatározása szerinti "lakossági személyek" részére korlátozott robbanóanyag-prekurzor nem bocsátható rendelkezésre, kivéve, ha az adott tagállam úgy dönt, hogy a korlátozott robbanóanyag prekurzorokhoz való hozzáférést lakossági személyek részére engedélyhez köti.

Az új rendelet valószínűleg hatással lesz a műtrágyákkal kapcsolatos adminisztrációra, a tárolás körülményeinek feltételeire is. A Budapest Főváros Kormányhivatalának honlapján megjelent tájékoztatás szerint az Európai Unió Bizottságától várhatóan további iránymutatások érkeznek az EU Rendelet végrehajtásával kapcsolatban.

(A kémiában a prekurzor olyan vegyületet jelent, mely egy másik vegyületet előállító reakcióban vesz részt.)