A tavalyi száraz nyár és az ezzel is összefüggő, sok helyen tapasztalt látható bór-hiány ráirányítja a figyelmünket a napraforgó-lombtrágyázási technológiánk átgondolására.

Mit tudunk a napraforgó bórigényéről és a talajaink bórtartalmáról?

A növényeknek létfontosságú mikroelemek közül a bórigényes szántóföldi kultúrák – pl. mák, cukorrépa, napraforgó, repce, pillangósok – közül a legnagyobb vetésterületű napraforgó bórtartalma a szakirodalmi adatokat szemezgetve 60-80 ppm között lenne ideális, amit kedvező időjárás esetén a szerves anyagban gazdagabb termőterületeink biztosítani is tudnak. A növény számára felvehető bórsav a talaj humusztartalmával és nedvességtartalmával is szorosan összefügg, ezért a szárazabb periódusokban és a gyengébb adottságú talajokon kell bórhiányra gyanakodnunk.

A talajvizsgálatokra nem tudunk hagyatkozni, mivel a mineralizáció során felszabaduló bórátok egyrészt könnyen kimosódnak a feltalajból, másrészt a talaj agyagtartalma, illetve a magas mészellátottság a lekötődési folyamatokkal rontja a bór-ionok felvehetőségét. A talajok mért bórtartalma általában 1 ppm alatti, azaz a felső talajszintben csak néhány kg található hektáronként. A bórlombtrágyázás gyakorlatilag „kötelező" technológiai elem.

Fontos tudnivaló, hogy a bór mikroelem a növényen belül nem „reuritizálódik", tehát

az első levelek beépített bórtartalmát kedvezőtlen időszakban a tenyészőcsúcs, és így a virágzat, nem tudja felhasználni!

A folyamatos magas bórigény kielégítését a száraz periódusok biztosan megszakítják még a magas humusztartalmú táblákon is.

Hogyan vehetjük észre a napraforgó bórhiányát?

Amikor észrevesszük, akkor sajnos már késő! A hiánytünetek a bór ismert szerepével is összefüggenek. Az osztódószövetek és a tenyészőcsúcs zavartalan fejlődésében, valamint a sejtfalak szilárdságában is bizonyított a szerepe, ezért súlyos bórhiány esetén az elvékonyodott tenyészőcsúcson kifejlődő tányér idő előtt megtörik, gyakran le is szakad a növényről.

Bórhiány tünete balra, jó bórellátottság jobbra napraforgó-tányéron

Balra: bórhiány-tünet tányéron (Kéthely, 2021.), jobbra: jó bórellátottság, jó termékenyülés – fotó: Kwizda Agro Hungary Kft.

A hiányos időszakok az éppen fejlődő leveleken mutatkoznak meg, azok kisebb méretűek maradnak, deformálódnak és a levélnyéltől kiindulva sárgulnak, majd bronzosan el is száradnak. Mivel a magas bórigény az intenzív növekedési időszak után a virágzás-terméskötődés 2-3 hetes időszakában is fontos, a napraforgót a repcéhez hasonlóan is többszöri lombtrágyázással tudjuk legjobban segíteni.

Mikor végezzük el a bórlombtrágyázást, és melyik készítmények a hatékonyabbak?

Az elmúlt két évi levélanalízis-vizsgálataink alapján az egyszeri lombtrágyázások közül a legkedvezőbb időzítés a csillagbimbós állapot, amikor az összes levelet lefedi a permetlé. A 3 l/ha Wuxal Boron Plus kezelés nagyobb biztonsággal növeli a bórtartalmat. Ennél kedvezőbb eredményt a megosztott, 2-szer 2 l/ha lombtrágyázástól várhatunk, vagyis az intenzív megnyúlási időszakban és a csillagbimbós állapotban megosztva a 3-4 tonnás terméshez szükséges bórmennyiséget. A bór-készítmények túladagolása perzselő hatású és termésdepressziót is okoz!

A monobórok helyett jobb választás egy több hatóanyagú és a hatékonyságot több oldalról is támogató adjuváns-rendszerrel bíró komplex lombtrágya-készítmény. A csillagbimbós állapotban permetezett Wuxal Boron Plus, mint N, P, B-komlex a modern bórkészítmények egyik legszélesebb körben alkalmazott terméke.

Milyen termésnövekedést várhatunk egy jó lombtrágyázási technológiától?

Mivel folytassuk a virágzásban a lombtrágyázást?

A bórlombtrágyázás jelentősége a legnagyobb a mikroelemek közül. A szakirodalmak akár 10%-os termésnövelő hatást is említenek, amit a Kwizda hazai lombtrágyázási kísérleteivel is megerősítünk!

Az egyszeri 3 l/ha Wuxal Boron Plus lombtrágyázás hatására a homogén 2021-es kísérletünkben meggyőző 450 kg/ha terméstöbbletet mértünk, és az elmúlt 3 év átlaga is megerősíti az akár 10%-os termésnövekedést. Figyelemre méltó a csillagbimbós korban kijuttatott 2+2 l/ha Wuxal Boron Plus + Wuxal Ascofol kombináció kiegyensúlyozott termésnövelő hatása!

A virágzáskori lombtrágyázáshoz a korábbi évek kedvező Azospeed és Wuxal Ascofol tapasztalatai mellett pedig a tavaly első ízben kipróbált, magas kén-tartalmú 5 l/ha Wuxal Szulfur kezelést ajánljuk a termelők figyelmébe, ami 2021-ben a virágzás alatt kijuttatott lombtrágya kezelések közül 3,39 t/ha terméssel hívta fel a figyelmet a napraforgó lombtrágyázási technológiákban rejlő további lehetőségeinkre.

Bővebb információkért keresse a Kwizda területi képviselőjét, vagy látogasson el a www.kwizda.hu weboldalra.

Kwizda logo