Alapvető érdekünk, hogy úgy biztosítsuk növényeink számára a létfontosságú tápanyagokat, ahogy azt fenológiai fázisuk, harmonikus fejlődésük igényli. Az optimális ellátás célzása mellett minden eszközt be kell vetni a gazdaságosság növelése és a környezetterhelés csökkentése érdekében. Ezen célok idő és térbeli szinkronizálása nem egyszerű feladat, sok fejtörést okozó probléma.

A fő tápelemek közül a nitrogén a talajban gyorsan mozog, számos módon képes jelentős mennyiségi veszteséget elszenvedni.

nitrogén kimosódása

A nitrogén jelentősen veszíthet a mennyiségéből — forrás: EuroChem

A veszteségek csökkentésének egyik új lehetősége a retardált hatású, inhibitorral bevont nitrogéntartalmú műtrágyák alkalmazása. Két csoportba oszthatók az inhibitorok, mégpedig a karbamidtartalmú műtrágyák ureáz inhibitorai, valamint az ammónium és nitrát nitrogén tartalmú műtrágyák nitrifikációs inhibitorai.

Az EuroChem műtrágyagyártó és -forgalmazó vállalat piacvezető az ilyen termékek előállításában és forgalmazásában.

Kedvezőtlen környezeti tényezők között adott évben a nitrogén-hatóanyag 30-70 %-a is kárba veszhet, ami a növényi oldalon komoly hiány és gazdasági veszteség, környezetterhelés szempontjából pedig jelenős károkozás.

A veszteségek és a károkozás mértékének 80-90%-os csökkenését érhetjük el a szabályozott nitrogén-átalakulás lehetőségével.

Az Entec® műtrágyacsalád — NP, NPK, NS — stabilizált ammónium tartamú, homogén, granulált, könnyen oldódó, jó szemcse szilárdságú, ásványi, prémium műtrágya gyakorlatilag minden köztermesztésben lévő növényféleség termesztéséhez.

Minden egyes szemcséje nitrifikációs inhibitorral bevont. Ennek következtében a hatóanyag átalakulás lassabban, folyamatosan a növény igényeihez igazodva megy végbe.

A növény számára a nitrogén lassabban ható ammónium és gyorsan ható nitrát formában vehető fel. Az átalakulás normál körülmények között Nitrosomonas baktériumok tevékenysége folytán igen gyorsan megy végbe (néhány nap), míg az inhibitor hatására 8-12 hétre is kitolódik.

nitrogén műtrágya

A hatóanyag átalakulás lassabban, folyamatosan a növény igényeihez igazodva megy végbe — forrás: EuroChem

A kimosódás és az elpárolgás az ammónium-nitrogén és a nitrát-nitrogén hatóanyag eltérő elektrosztatikai tulajdonságából vezethető le. A stabilizálás eredménye, hogy folyamatosan rendelkezésre áll a növény számára a felvehető ammónium-, és a nitrát-nitrogén, időjárástól nagymértékben függetlenül. Munkaszervezési és gazdasági szempontból sem utolsó lehetőség az ilyen műtrágyák akár egy menetben kiszórhatósága.

A műtrágyacsalád foszfort és káliumot tartalmazó tagjai a két tápelemet vízben könnyen és gyorsan oldódó formában tartalmazza. Elősegítve ezzel az igen kedvező starterhatást, kezdeti intenzív gyökérképződést és fejlődést.

A legtöbb Entec® műtrágya az elsődleges makroelemek mellett ként is tartalmaz, ami a növényi fehérjeszintézis nélkülözhetetlen építő eleme. Az időjárásváltozás — meleg, száraz nyarak, enyhe tél, csapadékeloszlás bizonytalansága — tendenciája is gondolkodásra késztető.

Mivel tudjuk biztosítani őszi vetésű növényeink számára a tápanyagot azokban a téli hónapokban, amikor a levegő és talaj hőmérséklete is tartósan, akár több héten keresztül őt-hat fok felett van? Mivel tudjuk biztosítani júliusban a legintenzívebb és legnagyobb nitrogénfelvételi lehetőséget 2,5-3 méteres kukoricában? Csak ezek a készítmények alkalmasak ennek a problémának a megoldására.

Az Utec® 46%-os stabilizált karbamid hatóanyagot tartalmazó műtrágya. Inhibitora az intenzív kipárolgást hivatott meggátolni. Hagyományos karbamid kijuttatásakor a felületre szórt műtrágya időjárás függvényében (magas hőmérséklet, kevés víz) négy–hat nap alatt akár 80%-os hatóanyag-veszteséget is elszenvedhet.

Karbamid műtrágya hatástartama

Az Utec® inhibitora az intenzív kipárolgást hivatott meggátolni — forrás: EuroChem

Talajba dolgozással ez a volatilizációs (gáznemű ammónia elillanás) kár enyhíthető, de nem küszöbölhető ki, valamint ez a kijuttatási mód lehetetlenné teszi egyes növényeknél a fejtrágyakénti alkalmazását. A stabilizátorral kezelt karbamid alkalmassá válik fejtrágyázásra, valamint starterként alkalmazásra. Magas nitrogén tartalma, minimális hatóanyag vesztesége gazdaságos tápanyag utánpótlást és alacsony környezetterhelést eredményez.

Az Utec gátolja a Nitrogén elillanását

Talajba dolgozással az ammónia elillanás enyhíthető — forrás: EuroChem

A karbamid hidrolízis ureáz enzim katalizálásával intenzíven végbemenő folyamat, amik következtében az ammónium ammóniává alakulva komoly gáznemű veszteséget szenved. Az inhibitor alkalmazása a hidrolízist lassítja, és az ammónium ammóniává alakulását gátolja. Hosszú ideig biztosít felvehető nitrogént.

Magyarországon a mezőgazdasági termőterületek jelentős részén ma jogszabály határozza meg a kiszórható nitrogén-hatóanyag mennyiségét. Kutatások, gyakorlati tapasztalatok egyértelműen bizonyítják, hogy ezen hatóanyag kimosódási és kipárolgási veszteségei több év átlagában 40-50%-ot is eléri. A kiszórható mennyiség hatóanyagának ilyen mértékű vesztesége komoly termésmennyiségi és minőségi problémák okozója lesz.

A megoldás egyik gazdaságosan alkalmazható eszköze az inhibitorral stabilizált nitrogéntartamú műtrágyák alkalmazása.

Répcelaki tapasztalatok

Sulyok György agrárkémikus, növényvédő szakmérnök Répcelak környékén gazdálkodik és folytat szaktanácsadási tevékenységet.

Tápanyagot minden esetben talajvizsgálatra alapozva, és az elérendő termésmennyiség meghatározásával állapítja meg. Minden évben bizonyos területeket meszez.

Néhány éve kezdte foglalkoztatni a gondolat, hogy a nitrogén műtrágyák tekintetében gazdaságos, környezetkímélő technológiát keressen. Így jutott egy 2017 őszén tartott gazdatalálkozón az EuroChem Entec® és Utec® műtrágyáihoz, és azok technológiájához. A kezdeti kipróbálást, követően gyakorlatilag teljes termőterületen áttért az Entec® és Utec® műtrágyára.

„Ősszel vetés előtt, magágy készítéssel egy menetben búza és repce alá Entec® NPK 20-10-10 műtrágyát 300,- kg/ha, tritikálé alá 200,- kg/ha dózisban adtam. A termék szép, egyöntetű, homogén, igen pontosan adagolható. Növényeim a keléstől indulóan intenzíven fejlődtek, az enyhe télen sem volt tapasztalható nitrogén hiány. A télből fejletten, intenzív gyarapodásra készen jöttek ki, fejlett gyökértömegük révén a kevés csapadékot is jól hasznosítva, egyetlen nap látható tápanyaghiány nélkül. Tavasszal fejtrágyaként Entec® NS 26-13 került kijuttatásra két alkalommal mindhárom kultúrában. Az első adagot kora tavasszal 200,- kg/ha, a másodikat április közepén adtuk 150 kg/ha mennyiségben.

Növényeim az elmúlt időszak igencsak csapadékszegény időjárása ellenére szépek, reményt keltőek. Tökéletesen látszik, hogy a készítmény gyakorlatilag megvárja az esőt, a száraz időszakban nem veszíti el nitrogénhatóanyag tartalmát.

Az elmúlt években meggyőződtem arról, hogy a kiszórást követően a hatástartam a legmostohább körülmények között is minimum 8 hétre kitolódik.

Növényeim az Entec hatására könnyebben átvészelik a csapadékhiányos, stresszes időszakot. Még egy érdekes tapasztalat a készítmény alkalmazásával kapcsolatban. Korábbi években gyakorlatilag a kora tavaszi lisztharmat fertőzés megjelenése miatt már igen korán muszáj volt egy elemi kénes védekezést beiktatni a gabona vetéseim védelmében. Az utóbbi három évben a kénes Entec® NS 26-13 alkalmazása ezt a védekezést nélkülözhetővé tette.

Amióta használom a stabilizált készítményeket, terméseredményeim minden kultúrában évjárat és időjárási körülményektől függetlenül 15-25%-os többletet mutatnak a hagyományos anyagok használatának időszakához viszonyítva.

Továbbra is elkötelezett felhasználója maradok az Entec® és Utec® műtrágyáknak növényeim táplálása és környezetem védelme miatt.”

szántóföld

Az inhibitorral stabilizált Nitrogén tartamú műtrágya gazdaságosan alkalmazható — fotó: Pixabay

"Kiválóan kezelhető, tökéletesen adagolható, homogén szemcsézettségű műtrágya"

A Nemesszalók ZRT és az Agroszalók KFT az idei évben már harmadik éve használja az EuroChem termékeit. Tejelő szarvasmarha ágazatuk országos szinten is az elsők között van. Silókukoricára, silócirokra és takarmánykukoricára alapozott takarmánytermesztésük egyik biztosítéka az Utec® karbamid, ezen túl őszi kalászosok és repce alaptrágyázására több ízben alkalmaztak Nitrophoska® NPK 3x15 műtrágyát.

Horváth András a Zrt növénytermesztő, növényvédő szakmérnök termelésirányítója osztja meg tapasztalatait, gondolatait a stabilizált karbamid alkalmazás pozitív hatásairól.

„Éves átlagban mintegy 1 100 ha-on termelünk siló és takarmánykukoricát, 150 ha-on pedig silócirkot. Korábbi években Karbamid 46 %-os műtrágyát szórtunk vetés előtt magágy készítéssel egy menetben 300,- kg/ha dózisban. 2019-ben gondolkodtunk el komolyan a nitrogén hatóanyag veszteség csökkentésének esetleges módozatain. Megismertük a stabilizált karbamidot tartalmazó Utec® 46 műtrágyát. Tulajdonságait felmérve úgy döntöttünk, hogy nagyobb mennyiséget vásárolva lecseréljük a hagyományos karbamidot. Kaptunk és megismertünk egy kiválóan kezelhető, tökéletesen adagolható, homogén szemcsézettségű műtrágyát. Akkori döntésünk helyességét az elmúlt két év terméseredményei fényesen igazolják. Mindkét évben az előzetes várakozásnál jobb terméseredmények születtek.

A régióban tavaly és tavaly előtt is augusztus második dekádjától már erősen sárgultak, száradtak a kukoricák, a mi Utec®-el műtrágyázott veteményeink zöldek maradtak.

Ez közvetlen bizonyítéka az augusztus közepi nitrogén-ellátottságnak.

Közvetlen vetés előtt, teljes felszínre, magágy készítéssel egy menetben szórjuk ki. Hatóanyag kipárolgási veszteséget minimalizáló stabilizátora mellett további, környezetterhelő hatást csökkentő tényező, hogy az Utec® karbamidból hektáronként 250 kg/ha dózist szórunk ki. Terméseredmények mégis magasabbak, növények vitalitása, jó habitusa vizuálisan megállapítható volt.

Az elmúlt két év felhasználási tapasztalata az idei évben is arra sarkalt bennünket, hogy gyakorlatilag teljes termesztési felületen az Utec® karbamidot használjuk a biztonságos kukorica, silókukorica és silócirok előállításhoz.”

Lakatos Ferenc
Szaktanácsadó, növényvédő üzemmérnök

További tájékoztatásért keresse szaktanácsadóinkat, vagy kereskedő partnereinket!

Lakatos Ferenc — Nyugat-Magyarország — +36-30-576-2828
Gordos József — Kelet-Magyarország — +36-30-650-2012
EuroChem Agro Hungary Kft.

eurochem agro

ENTEC