belvíz

Belvíz esetén a talajra kerülőnedvesség nem szivárog, és nem folyik el, hanem megáll, pang. Rossz vízvezetésű, mély fekvésű táblákon súlyos károkat okozhat. Különösen tavasszal fordul elő, amikor a fagyott föld még nem engedett fel, és elzárja a víz útját a mélyebb rétegekbe.

Kapcsolódó címkék: időjárás,

Géppiac

 • SikaMur Dry, egykomponensű falszárító habarcs 25 kg

  SikaMur Dry, egykomponensű falszárító habarcs 25 kg
  4.850 HUF

  2019-04-05Pest megye

  Speciális, egykomponensű, sókivirágzást gátló, falszárító habarcs. Nedves falszerkezetek kiszárítására, a sók megkötésére használható készhabarcs.SikaMur® Az...

  4.850 HUF
 • Bálacsomagoló fólia 250mm, Komondor

  Bálacsomagoló fólia 250mm, Komondor
  11.400 HUF

  2018-08-30Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

  250 mm széles,1500 méter hosszú fólia.Egyre népszerűbb termék a mezőgazdaságban. Egy gyorsan terjedő, új technológiáról van szó, mely tartósítja, védi a...

  11.400 HUF

Hozzászólások

 • Aktuális agrárpolitikai dühöngő! » 2014. október 15., csütörtök 11:43 | kiskertész

  Vidékfejlesztési Minisztérium 2010. II. félévére vonatkozó cselekvési terve Sorszám Feladat Tartalma 1. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény módosítása (VIII.1) Az alkalmi munkavállalás megkönnyítése. 2. A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény módosításáról szóló 2010. évi LXVII. törvény (VII.5.) A természeti katasztrófák által okozott károk mérséklését célzó és a károsultak megsegítésére irányuló törvénymódosítás. 3. A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása. (09.01) A föld- és birtokpolitikai célok megvalósulása érdekében a Nemzeti Földalapnak a szaktárcához történő visszahelyezése az MNV Zrt-től. Az országleltár keretein belül az állami termőföldvagyon, a haszonbérleti szerződések és a NATURA-2000 program átvilágítása. A népesedési (demográfiai) földprogram feltételeinek megteremtése, amely tartós és örökölhető földbérleti jog keretében földet juttat a fiatal, gazdálkodni szándékozó pároknak, olyan kikötéssel, hogy a fiatal család letelepszik, gazdálkodik, valamint 2-3 gyermek világra hozatalát és felnevelését is vállalja. 4. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása (08.01.) gazdaságátadás illetékkötelességének eltörlése, ezzel a generációváltás és a családi gazdaságok állam által támogatott generációnkénti megújulásának elősegítése. 5. A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet és az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet módosításáról szóló 4/2010. (VII. 5.) VM rendelet A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás, -feldolgozás és -értékesítés feltételeinek könnyítése 6. másodlagos élelmiszerellenőrzés rendelet (07.20) Megakadályozzuk a rossz minőségű élelmiszerek terjesztését és beáramlását a hazai piacokra 7. közbeszerzési törvény (08.01) zöldség-gyümölcs kikerül a közbeszerzés hatálya alól, a kistermelők értékesíthetik a helyi közétkeztetésnek 8. jövedéki törvény ( 08.01) a házi pálinkafőzés illetékmentes lesz 50 literig 9. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről 22/2010. (III. 16.) számú és a történelmi bázis jogosultságról szóló a 106/2007. (IX. 24.) számú FVM rendelet módosítása Az alkotmánybíróság az SPS rendszer bevezetésével kapcsolatos törvény történelmi bázisra vonatkozó rendelkezéseit alkotmányellenesnek minősítette. A 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet ugyanezt a 2006. évi történelmi bázist alkalmazza, tehát ezt a rendeletet is a jogegységi elvek szerint módosítjuk. 10. Az Európai Mezőgazdasági Vidék­fejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybe vételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet módosítása Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program előrehaladásával egyre nagyobb jelentőséget kap az, hogy a támogatási határozatban megítélt, de ténylegesen igénybe nem vett kötelezettségvállalási összeg visszakerüljön az irányító hatósághoz. Ellenkező esetben csökken annak az esélye, hogy lehívásra kerüljön 2007-2013 programozási időszak teljes pénzügyi kerete. A rendelet módosítása megteremti annak jogszabályi feltételeit, hogy a források mielőbb visszaáramoljanak azon ügyfelek esetében, akik nem tudják vagy már nem akarják megvalósítani a támogatott beruházást. 11. VM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról A növényvédőszer rendelet hozzáigazítása a megszületése óta eltelt változásokhoz. 12. A Csatlakozási Szerződés X. mellékelte 3. pont (2) alpontjában leírt joggal élve a külföldiek földvásárlási moratóriuma meghosszabbítására vonatkozó kérelem megerősítő dokumentumának elkészítése A földvásárlási moratórium meghosszabbítására vonatkozó kérelmet a 2/2010 (II.18) OGY határozatnak megfelelően a kormány 2010. április 8-án az Európai Bizottsághoz benyújtotta. A Bizottság a kérelem befogadását visszajelezte, s egyúttal kérte az új Magyar Kormányt, hogy legkésőbb 2010. augusztus 31-éig erősítse meg ezt a kérelmet. Célszerű a megerősítéssel együtt az új kormányprogramból kiindulva további érveket felsorakoztatni az előző kormány által benyújtott dokumentumhoz. Ennek összeállítására mielőbb sort kell keríteni, s a miniszteri értekezlet jóváhagyását követően mielőbb célszerű Brüsszelbe benyújtani. 13. A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségről szóló 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet módosítása Gondot okoz, hogy míg az EU eltörölte a melléktermék (törköly, borseprő) kötelező centralizált megsemmisítését, addig Magyarország fenntartotta azt. A lepárló üzembe kötelező a törkölyt beszállítani, ám a beszállító gazdának csak a rakodás és szállítás költségét fizeti a lepárló, az áru ellenértékeként egy fillért sem kap. Pedig ennek meghatározott alkoholtartalmúnak is kell lennie, amihez így a lepárló gyakorlatilag ingyen hozzájut. Ez méltánytalan a szőlőtermelő gazdákra nézve, ezért a rendeletet módosítani szükséges. 14. A nemzeti értékekről és hungariku­mokról szóló törvény megalkotása A hungarikumokról szóló 2008. évi OGY határozat által kijelölt keretek között kívánjuk a hungarikum törvényt megalkotni. A törvény célja e nemzeti értékleltárunk, a hungarikumok körének meghatározása, lajstromozásuk feltételeinek megállapítása annak érdekében, hogy ezek képezhessék nemzeti fejlesztési stratégiánk alapját. A törvény megalkotása több tárca együttműködését igényli. A Vidékfejlesztési Minisztérium ennek saját profiljába tartozó szeletét gondozza. 15. A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, előállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 79/2009. évi (VII.30) FVM rendelet módosítása. Az ökológiai gazdálkodás feltételeinek javítását szolgáló rendeletmódosítás, áttekinthetőbb hazai szabályozás és a nemzeti érdekek megjelenítése annak érdekében, hogy a többi EU tagállamhoz hasonlóan nálunk is növekedhessen az ökológiai gazdálkodás területe és az egészséges táplálkozás megteremtésében betöltött szerepe. 16. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása Belvízhelyzet vis-majornak nyilvánításához kötődő adminisztrációs és anyagi terhek csökkentése a MGSZH felé történő bejelentési kötelezettség tekintetében (2.200,- Ft általános illeték csökkentése a cél). Ingatlanvásárlás (lakóingatlan) esetén az ugyanazon eljárás során fizetendő kétszeri illeték eltörlése. 17. A mezőgazdasági, agrár-vidékfej­lesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) forrásainak felhasználását szabályozó jogi környezet (törvény ill. rendelet) átalakításával a családi gazdálkodást és a minőségi termelést, valamint a helyi közösségeket erősítő európai támogatási jogcímek szabályrendszerének átdolgozása és az európai források e jogcímekre történő átcsoportosítása. 18. Az európai mezőgazdasági vidékfejlesztési alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. évi (V.14) FVM rendelet módosítása Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) forrásainak felhasználását szabályozó jogi környezet (törvény ill. rendelet) átalakításával a családi gazdálkodást és a minőségi termelést, valamint a helyi közösségeket erősítő európai támogatási jogcímek szabályrendszerének átdolgozása és az európai források e jogcímekre történő átcsoportosítása. Az ökológiai gazdálkodás feltételeinek javítását szolgáló rendeletmódosítás, áttekinthetőbb hazai szabályozás és a nemzeti érdekek megjelenítése annak érdekében, hogy a többi EU tagállamhoz hasonlóan nálunk is növekedhessen az ökológiai gazdálkodás területe és az egészséges táplálkozás megteremtésében betöltött szerepe. 19. Az őshonos állatfajtákról szóló 38/2010. sz. FVM rendelet módosítása Az ősi és őshonos haszonállat fajták tenyésztését tartását szabályozó rendelet módosításával el kívánjuk hárítani az adminisztratív akadályokat az őshonos állatok megőrzése valamint a tenyésztői és a termelői kör bővítése útjából. 20. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása A régi gyümölcsfajták és helyi tájfajták fajtagazdagságának felélesztése, szaporítóanyagaik felhasználásának engedélyezése. 21. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet módosítása A rendelet ellehetetleníti a hazai gyümölcs szaporítóanyag előállítását, ezért a hazai gyümölcsfajták terjesztése érdekében a jogszabályt módosítani kell. 22. A gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 72/2010 (V.13) FVM rendelet módosítása A rendelet ellehetetleníti a hazai gyümölcs szaporítóanyag előállítását, ezért a hazai gyümölcsfajták terjesztése érdekében a jogszabályt módosítani kell. 23. A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosítása A törvény módosításával tovább kívánjuk szigorítani a genetikailag módosított szervezetek (az ún. GMO-k), növényfajták termesztésének feltételeit, az együtt termesztés szabályait. Ezzel arra az eshetőségre is fel akarunk készülni, ha Magyarország kénytelen lenne a 2005 óta fenntartott vetőmag-forgalmazási és termesztési tilalmat (moratóriumot) feloldani. Ezeket a biztonsági intézkedéseket mindenképpen meg kell tennünk, még akkor is, ha alapvető stratégiánk a moratórium hosszú távú fenntartására épül. A módosítási javaslatokat az Európai Bizottsággal egyeztettük, azok notifikációja megtörtént, így egyetértés esetén nincs akadálya a törvénymódosítás Országgyűlés elé terjesztésének. 24. A génbankhálózat kialakítási koncepciójának kidolgozása A génkészleteink, hagyományos növényfajtáink és őshonos állatfajtáink megőrzésének, génbanki tételeik fenntartásának és gazdasági célú felszaporításának, továbbá nemesítési célú felhasználásának intézményi hátterére, szerkezeti átalakítására és működésmódjára vonatkozó koncepció kidolgozása és a szükséges rendeletmódosítások előkészítése. 25. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosítása Hulladékkezelési engedélyezési rendszer átalakítása, a bürokrácia csökkentése, a korrupció visszaszorítása, egyszerűsített tanúsítási rendszer bevezetése. Egyedi hulladékgazdálkodási terv benyújtásának eltörlése, a felesleges papírmunka kiiktatása. Kiemelt figyelem a bontási hulladék újrahasznosítására. 26. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása Árvíz idejére tározó terek, aszály idejére pedig öntözővíz biztosítása nem csak a nagy folyóink mentén, a kialakult árvízi helyzet miatt Szlovákiától, Romániától és Ukrajnától való kiszolgáltatottságunk csökkentése érdekében tározók építése. A terepviszonyokat és helyi adottságokat figyelembe vevő vízgazdálkodás (fok-gazdálkodás) bevezetése. A biztonságos és költséghatékony víziközmű szolgáltatás biztosítása. Vízitársulások vízügyi igazgatóságok alá történő rendelése. 27. A Tisza völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény módosítása A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) programnak az előző Orbán kormány alatt kialakított komplexitásához való visszatérés jegyében a tervtörvény agrár-környezetgazdálkodási, földhasználat-váltási, vidékfejlesztési, területfejlesztési, munkahely teremtési, szociálpolitikai elemeinek erősítése. 28. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosítása. Jelenleg mesterségesen magas szinten tartott termékdíjak csökkentése. A koordináló szervezetek számának csökkentése, állami befolyás erősítése. 29. VM rendelet keretében új, komplex kockázatkezelési, agrár-kárenyhítési rendszer kidolgozása A természeti katasztrófák és vis major helyzetek komplex kezelése valamint a gazdálkodás biztonságának növelése érdekében a közös kockázatviselésen alapuló új agrár-kárenyhítési rendszer kidolgozása. 30. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása (felelőse az NGM, de VM is közreműködik) Az eredet, összetétel, GMO-tartalom, CO2-kibocsátási egyenérték, stb. terméken történő jelölésének szabályozása, hogy a fogyasztó a döntését ezek ismeretében hozhassa meg. A gazdálkodók termékei kereskedelmi láncokba való bejutásának megkönnyítése a hazai élelmiszerek arányának növelése. 31. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása Az állattenyésztési tevékenység újraszabályozása, a megváltozott körülményekhez igazítása. 32. A kutatóintézeti hálózat újraszervezése és a K+F+I finanszírozási koncepciójának kidolgozása A kutatási rendszer és intézményhálózat szerkezeti átalakítására és működésmódjára vonatkozó koncepció kidolgozása, a szükséges rendeletmódosítások előkészítése. 33. Agrobiodiverzitás-védelmi Nemzeti Stratégia kidolgozása Az európai viszonylatban is kiemelkedően gazdag magyarországi agro­bio­diverzitás megőrzése nemcsak élelmiszer-, hanem nemzetbiztonsági kérdés is. Ennek érdekében a korábbi években leépített, költségvetési források hiányában tönkrement génbankok újjáélesztése kiemelt stratégiai cél. A hazai növényi génbank hálózat megőrzésére, fejlesztésére és fenntartására vonatkozó átfogó stratégiát ki kell dolgozni. 34. A hosszú távú nemzeti agrár-, vidék és környezetstratégia megalkotása Az Európa 2020 Stratégiai Tervhez illeszkedő Magyarország 2020 Stratégia részeként a vidékfejlesztési tárca illetékességi körébe tartozó 10 éves fejlesztési stratégia összeállítása, elfogadása és kihirdetése

 • Mikor jön az ESŐ?! Agrármeteorológia / Időjárás » 2014. október 15., csütörtök 11:43 | vénkabi

  "Forrás: Agroinform Hírszolgálat Nyomtat Létrehozva: 2013-04-03 14:09:14 hirdetés Az idei szokatlan időjárás következtében már 3-4 hetes csúszásban vannak a szántóföldi munkálatok. Az országban mintegy 2500 hektárnyi szántó és legalább 600 hektárnyi gyepterület áll víz alatt, " No ezt olvastam, nem is messze, a saját Hírszolgálatunkon! Nem tudom, hogy honnan van az információ, de a próféta beszéljen belőle. De az is lehet, hogy a február 2.-ai medvével visszabújt a barlangjába, ahonnan nem lát ki! Ez az adat megállta a helyét kb 2 hete. Tehát barátaim nem is olyan vészes ez a belvíz helyzet. (Vagy ez csak a cikkben alább nyilatkozó Kamara Alelnök birtokára vonatkozik?) smile confusedsmile oopssmile confusedsmile oopssmile confusedsmile oopssmile confusedsmile oopssmile censoredsmile censoredsmile censoredsmile censored

 • Életképek a gazdálkodás mindennapjairól » 2014. október 15., csütörtök 11:43 | .Man

  Válasz #13332 hozzászólásra Tiszták az árkok, de a város melletti csatornáknál beindították a szivattyúkat és most a belvíz megindult a földek felé, úgyhogy ahol eddig lefele ment a víz ott most felhalmozódik. Ez így volt két éve is...

 • Kinek milyen a repce illetve a búza? » 2014. október 15., csütörtök 11:43 | ZZ

  árpa térdig ér valami zabálja, csikosra kievett a levele és ott a peték , az milyen jószág ?? a szerencsétlen már tolja a kalászt két részletben, de összesen rajta van 450 kg/ha pétisó a héten kap acanto plust + feloldott műtrágyát kár erőlködni víz nélkül nincs élet sokan mérgelődnek a belvíz miatt, azért ez sem jobb, az embert tönkreteszi az ideg a látvány miatt, hogy mindent megtett érte és ...

 • Pályázat NFA földekre » 2014. október 15., csütörtök 11:43 | Valodi

  LIFE03ENV /H/000291 sz. program: „INTEGRÁLT VÍZGAZDÁLKODÁSI RENDSZER AZ ÁRVÍZVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS A VIDÉK FOGLALKOZTATÁSI PROBLÉMÁK EGYIDEJŰ KEZELÉSÉRE” Projektfelelős: Ár- és Belvízvédelmi Központi Szervezet Kht. (korábban: Tisza-Szamos Kht) Partnerek: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Természetföldrajz Tanszék, Szent István ŹEgyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Cötkény Térségfejlesztő Szövetség. Terület: Dél-borsodi Mezőség (Kis-Hortobágy), 18 000 ha Költség: 861 880 euró, ŹEU támogatás: 257 358 € (30%), Önrész: 604 522 € Időtartam: 2003. augusztus - 2006. március. A projekt keretében olyan innovatív vízgazdálkodási rendszert terveztünk és számos műtárgy építésével valósítottunk meg, amely a Dél-borsodi Mezőség területén a megváltozott környezeti viszonyokhoz igazodó területhasználatot teszi lehetővé. Ebbe beletartozik a terület utóbbi évtizedekben megromlott természetes vízellátásának helyreállítása, a folyószabályozások, belvízelvezető rendszerek megépítése óta kiszáradt területek vízellátásának javítása, a vizes élőhelyek kialakítása (a Tiszából történő rendszeres elárasztásokkal, valamint a Bükk hegységből érkező patakvizek visszatartásával). A rendszer segíti a mezőgazdasági eredetű, diffúz nitrátszennyezések elkerülését, a területen fennmaradó génbanki funkció alkalmas vízszennyezések környezeti kárának kivédésére. A rendszer támogatja az extenzív, ökológiai gazdálkodás bevezetését a területen (külterjes állattartás, halászat, alternatív növénytermesztés) és megelőzi a nagy léptékű kiszáradást. A vizes élőhelyek létrehozásával már eddig is nőtt az élőhely-mozaikok száma. A rendszer kedvező hatásai révén növeli a terület népességmegtartó erejét (halászat, vadászat, vidéki és zöldturizmus, tájfenntartó extenzív mezőgazdálkodás). A terület tervezett komplex fenntartható fejlesztése a Tisza-völgy egésze számára árvízvédelmi és területhasználati mintát szolgáltat. Nyilván a Fideszes szociálpedagógus Kanyok gyereknek és társainak lett ez kiírva, meg természetesen ők tettek ezért legtöbbet. Még az óvodában. Javaslom megnézni a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága földbérleti pályázataink nyerteseit! Korábbi dühömben azt írtam, hogy rohadjanak meg.... Jól tudják Fideszék, hogy kik...

Hírek

 • Ideje készülni az új szezonra

  Ideje készülni az új szezonra

  Csökkentsük végre a kukoricatermelés kockázatait; alapozzunk hatékony, de a kalászosokat kímélő gyomirtó szerekkel; van megoldás a belvízre és az aszályra; megéri betartani a támogatásokért a talajkímélő agrotechnikai eljárásokat? Az Agroinform.hu januári szakcikkeinek összefoglalója.

További híreink

 • Méhpusztulás, generációváltás, terményárak – te miről olvasnál?

  Méhpusztulás, generációváltás, terményárak – te miről olvasnál?

  Rájöttek, miért pusztultak el méhek ezrei Somogyban; van megoldás a belvízre és az aszályra; továbbterjedt az afrikai sertéspestis; drágulnak a zöldségek; a precíziós gazdálkodás konkrét számai – az Agroinform.hu heti hírösszefoglalója.

 • Van megoldás a belvízre és az aszályra!

  Van megoldás a belvízre és az aszályra! (x)

  Mit lehet tenni, amíg nem késő, míg a folyamatok visszafordíthatatlanná nem válnak?

 • Mi a vegyszermentes növényvédelem és a hozamnövekedés kulcsa?

  Mi a vegyszermentes növényvédelem és a hozamnövekedés kulcsa?

  A baromfitartók ritkán figyelnek rá, pedig 6-8%-os hozamnövekedést is eredményezhet; a vegyszermentes növényvédelem új szintje: gyomirtás árammal; talaj-előkészítés a hajtatott paprikánál: mire figyeljünk oda; mit kell tudni az integrált növényvédelemről? Az Agroinform.hu decemberi szakcikkeinek összefoglalója.

 • Minden, amit egy gazdának tudnia kell – 2018 legfontosabb hírei

  Minden, amit egy gazdának tudnia kell – 2018 legfontosabb hírei

  Az afrikai sertéspestis és a munkaerőhiány komoly problémákat okozott; nagy indulatokat kavart az "almaháború"; belvíz és aszály is nehezítette a gazdák helyzetét; változásokat szavazott meg az Országgyűlés az agrárszabályozásban. Az Agroinform.hu éves hírösszefoglalója.

Videók

[bezárás x]