2011. február 1-28. között kifizetési kérelmet nyújthatnak be a gazdálkodók a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésére.


Ennek alapján azok jogosultak támogatás kifizetést kérni, akik támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó határozattal rendelkeznek. A kérelmet papír alapon, a lakóhely/székhely szerint illetékes MVH megyei kirendeltséghez kell postai úton eljuttatni.
Az MVH személyre szóló kérelemcsomagot postáz ki az ügyfelek részére.


Amennyiben a névre szóló kérelmen nem szereplő, a támogatási feltételek és a jóváhagyó/részben jóváhagyó támogatási határozat alapján elfogadható egyed/törzsállomány után is szeretne az ügyfél kifizetést igényelni, akkor ezekre az állatokra/állományokra a 4. sz. mellékletet képező kiegészítő betétlapon nyújtható be kérelem a névre szóló kérelemmel egyidejűleg.
Az MVH a kérelem módosításaként kezeli a később – de benyújtási időszakon belül - beküldött, nem névre szóló kérelmeket. Erre a benyújtási határidőn belül van lehetőség, s az MVH az utolsóként benyújtott kérelmet veszi figyelembe.


Ha a kifizetési kérelem az aktuális állatállománynál kevesebb állatra vonatkozik, akkor ez az állomány csökkentésének minősül, az erre igénybe vett támogatás jogosulatlan. Ha a csökkentés után maradó állatállomány létszám nem éri el a minimálisan támogatható célprogramonkénti állatlétszámot, akkor a támogatásra jogosultat az érintett célprogramból kizárják és köteles a már igénybe vett támogatási összeget a szabályok szerint visszafizetni. (Agrárkamara)