A 2019-es év eddig általában fekete év volt az európai méhészek számára, ami főleg a kedvezőtlen időjárásnak, kisebb részben a peszticidek használatának tudható be. Az olasz mezőgazdaság koordinálását végző Coldiretti jelentette, hogy 2019-ben eddig több mint 1000 rendkívüli időjárási jelenséget regisztráltak, amelyek hatására az előállított méz mennyisége Olaszországban az egy évvel korábbi 23.000 tonnának mintegy felére apadt, a méhészek árbevétele pedig legalább 73 millió euróval csökkent.

Franciaországban az idei tavasz végén egy hosszan tartó, erős lehűlés, majd júniustól egy hőhullám következett be, amely utóbbinak a hatására egyes helyeken a kaptárakban a viasz megolvadt, és rabul ejtette a méheket. Ennek nyomán a franciák az egyik legrosszabb évre számítanak, mindössze 9.000 tonnás mézterméssel, amely a kilencvenes évek átlagtermésének alig egynegyedét teszi ki.

méz

Az európai méhészek és méztermelők egyre hangosabban figyelmeztetnek a Kínából származó mézimport veszélyeire – fotó: Shutterstock

A francia méztermelők egyesületének (UNAF) elnöke a jövőt illetően is borúlátó, mivel a kaptárakban a dolgozók a nektárhiány miatt országszerte sok herét (hímet) megöltek, ami a következő években fékezi az állomány szaporodását.

Hasonló helyzetben van a tagországok közül statisztikailag legtöbb méhcsaládot tartó Spanyolország is, ahol a méztermés évek óta jóval elmarad az elvárásoktól.

2018-ban az EU legnagyobb méztermelő országa Románia volt, 30.000 tonnás terméssel, ebben az évben viszont a románok is csak mintegy 15 százalékkal kevesebbet tudnak előállítani. Ennek oka nagyrészt a repcevetéseknek a csapadékhiány által okozott gyenge állapotában, illetve a nektárt sok helyütt elmosó heves esőzésekben keresendő.

A skandináv országokban az idei méztermés a kedvező időjárás hatására valamelyest meghaladja az egy évvel korábbit, de alatta marad a sok évi átlagnak.

Az európai méhészek és méztermelők egyre hangosabban figyelmeztetnek a Kínából származó mézimport veszélyeire, mivel egyrészt a kínai méz többek között sziruppal hígított lehet, másrészt több európai ország saját termékének minősíti és címkézi a kínai mézzel kevert termékeket, még akkor is, ha azok nagy része Kínából származik.