A Deraland Kft. talajkímélés témakörben a PTG abroncsnyomás-szabályozó kézi készleteit és vezetőfülkéből szabályozható rendszereit forgalmazza.

PTG német cég 2021-ben ünnepelte 30. születésnapját. Ebben a szegmensben a világ piacvezetői közé tartoznak és termékeit világszerte exportálják. Az abroncs nyomás szabályozás elsődleges célja, hogy közúti közlekedésben, illetve talajon végzett különböző munkáknál a traktort minél jobb kihasználjuk, a gumiabroncsokat kíméljük, üzemanyagot takarítsunk meg és művelt talajon a taposási kárt minél jobban mérsékeljük.

Miért szükséges az abroncsok nyomásának változtatása?

Az időjárási szélsőségek fokozott megjelenése, a megfelelő munkaerő hiánya egyre nagyobb méretű és tömegű gépek beszerzésére készteti a gazdálkodókat. A nagyobb teljesítményű gép azonban nagyobb üzemi tömeggel jár, ezért nagyon fontos a megfelelő járószerkezet kiválasztása és annak minél költséghatékonyabb üzemeltetése.

Kevés más megoldás nyújt a mezőgazdaságban ilyen, tudományosan és gyakorlatban is bebizonyított többrétű kihasználhatóságot, mint az optimalizált gumiabroncsnyomással (a tudomány pontosabban gumiabroncs belsőnyomásként fogalmaz) való közlekedés. Függetlenül attól, hogy a gazdálkodó manuálisan, a gép álló helyzetében félautomatikusan, vagy kényelmesen menet közben optimalizálja az abroncsok nyomását, az ökonómiai és ökológiai nyereség mindig azonos:

 • Nagyobb vonóerő!
 • Magasabb terméseredmény!
 • Alacsonyabb talajtömörítő hatás!
 • Kevesebb gumiabroncs kopás!
 • Alacsonyabb üzemanyag-felhasználás!
 • Magasabb utazási kényelem!

Mit tehet a gazdálkodó annak érdekében, hogy a talajok káros tömörödését megakadályozza?

1. szabály:

„Le a nedves szántóföldről, kerüljük a nedves talajon való közlekedést!”

A káros talajtömörödés megakadályozása érdekében fontos, az aktuális talajállapot figyelembevétele, és az annak megfelelő agrotechnika kiválasztása. A talaj járhatóságának két fontos paramétere a talaj keménysége és nedvessége. A keménység a megmunkálás és nedvesség függvénye. Magától értetődik, hogy a talaj a magágykészítés, vetés időpontjában jelentősen labilisabb, mint tömörödött állapotban a betakarítás idején.

A felső és alsó talajrétegek nedvessége főként az aktuális időjárási viszonyoktól függ, ami azonban nem befolyásolható. Minél nedvesebb a talaj, annál alacsonyabb annak hordozóképessége, és annál gyorsabban szenvedhet káros talajtömörödést. Nedvességfelvétellel exponenciálisan nő a talaj sérülékenysége. Egy példa bizonyítja ezt: A talaj nyomászónájában fellépő 8 bar (ami nehéz szállítójárművek szélsőséges terhelésének felel meg) nyomás okozta talajtömörödés 14% nedvességtartalom mellett (nedvesen morzsalékos barna erdőtalajon) megfelel, 1 bar okozta talajtömörödésnek a talaj 20% (megmunkálhatósági határ) nedvességtartalma mellett.

2. szabály:

„Ki a levegővel a gumiabroncsokból!”

A talajterhelést műszakilag befolyásoló tényezők a tengelyterhelés, gumiabroncs nyomás és legördülés. Az egyes műszaki tényezők különbözően hatnak a talajra. Mind közül a legfontosabb tényező azonban a gumiabroncs-nyomás.

A talaj felső rétegében a levegőnyomással egyenes arányban növekszik a talajnyomás. Ez a közvetlen kapcsolat a levegőnyomás és talajnyomás között eredményezte a modern radiál gumiabroncsok szerkezetének kialakulását. Ezeknél az abroncsoknál majdnem teljes mértékben a levegőmennyiség viszi át a terhet a járműről a talajra. Ezért lehetséges a korszerű, nagytérfogatú abroncsokkal nehéz munka-, és erőgépek megengedhetetlenül magas talajnyomás-terhelés nélküli üzemeltetése a szántóföldön. Az abroncsnyomás csökkentésével az ellaposodik, azaz a járófelület megnövekszik, akár a kétszeresére is. A jármű tömege, és a jelentkező kerékterhelések ezáltal nagyobb felületen támaszkodnak, és oszlanak el a talajon. Az eredmény: A talajnyomás feleződik!

A talajnyomás- csökkenés látható jele a nyomok mélységének csökkenése, amely az 50%-os mértéket is elérheti. Nem lehet elégszer ismételni: a talajnyomásra döntő befolyással a levegőnyomás bír. Amennyiben az abroncsnyomás csökkentése helyett a kerékterhelést csökkentjük, úgy a kisebb terhelés egy kisebb felfekvési felületen hat a talajra, amely a talajnyomás csökkenésében csak elenyésző változást eredményez. Az alacsonyabb tömeg alkalmazásának tehát csak akkor van értelme, ha azzal a gumiabroncs nyomásának csökkenése is párosul.

Sajnos a gazdálkodók nagy része azon a véleményen van, hogy a talajkímélés az abroncsnyomás csökkentése nélkül, egyedül a széles gumiabroncsok, ill. ikerkerekezés alkalmazásával valósítható meg. Ez a nézet szintén téves! A széles gumiabroncsok csak nagyobb felfekvő felülettel rendelkeznek. Amennyiben egy ilyen abroncsnál az abroncsnyomást is csökkentik, úgy a felfekvő felület nagyarányú növekedése érhető el. Így a talaj védelme maximális mértékű lesz.

A probléma

A közútra visszahajtva a gépkezelőnek a gumiabroncsnyomást ismét emelnie kell, annak érdekében, hogy a szükséges közlekedési biztonságot és stabilitást elérje. A gyakorlatban azonban sokan ennek a fáradtságnak a kiküszöbölése érdekében nem alkalmazzák a lehető legnagyobb nyomáscsökkentést a talajon. Inkább választanak egy „köztes” abroncsnyomást, – amely sem a szántóföldön, sem a közúton nem nyújt megfelelő megoldást – és így ismert, ill. ismeretlen hátrányos tényezőket vonnak be a rendszerbe. Ez az a pont, ahol a gumiabroncs-nyomásszabályozó rendszereknek létjogosultságuk van.

A talaj hordozóképességének túllépése – kivált, ha az a talaj nedves állapotában történik – okozhat súlyos, és nagy mélységekig hatoló károkat a talajszerkezetben. A talaj hordozóképessége a felső- és alsóréteg összetételétől és azok nedvességtartalmától függ. Főként a nedvességtartalom játszik kulcsszerepet a témában, amely tájegységtől, és évszaktól függően erősen változhat. A túlzottan magas tengelyterhelés így okozhat könnyedén – a felső talajréteg relatív száraz volta ellenére – a mélyebb talajrétegekben is káros talajtömörödést.

Mi történik a talajban, ha hordozóképessége túllépésre kerül?

Túl magas tengelyterheléssel való közlekedés a talajon, annak káros tömörödéséhez vezet. Jelentős változás a talaj pórusszerkezetében következik be, amely a talaj összporozitás arányának csökkenésében jelentkezik. Különösen a talajszellőzéséért, és átjárhatóságáért felelős durva szemcsék fokozott aprózódása következik be, amely hátrányosan hat a növények fejlődésére, és ez által a terméseredményekre. Szélsőséges körülmények esetén akár 35% terméskiesés is adódhat. A felső talajréteg káros tömörödésének látható jelei a mély nyomok, amelyekben esőzés után az esővíz megmarad, a talajba nem tud beszivárogni.

Amíg a felső talajréteg károsodásai megfelelő talajmegmunkáló eszközök alkalmazásával viszonylag könnyen rendbe hozhatók, addig a mély rétegű károkat nem, ill. csak magas ráfordításokkal lehet rendbe hozni.

A megfelelő gumiabroncsnyomás alkalmazásának előnyei rendkívül sokrétűek

Alkalmazási előnyök szántóföldön:

 • Talajnyomás csökkenés / sekélyebb nyomok
 • Az alacsonyabb talajtömörítő hatásnak köszönhetően növekvő termésátlag
 • Csekélyebb gördülési ellenállás
 • Nagyobb vonóerő, és kisebb kerékcsúszás
 • Az abroncsbordák jobb öntisztulása
 • Növekvő területteljesítmény
 • Jelentős üzemanyag-megtakarítás
 • Jobb utazási kényelem
 • Hosszabb szezonkihasználtság.

Alkalmazási előnyök közúton:

 • Csekélyebb gördülési ellenállás
 • Kisebb abroncskopás, és alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás
 • Nagyobb utazási biztonság a közúti közlekedésben.

gumiabroncsnyomás

1. ábra : Gumiabroncsnyomás és nyommélység összefüggését mutatja szántóföldön

gumiabroncsnyomás

2. ábra : Megfelelő abroncsnyomás használatának kézzel fogható előnyei

A mélyebb talajréteg lazítása költséges művelet, és bizonyos esetekben nagyobb kárt, mint hasznot okozhat. Érdemesebb inkább természetes eljárásokat alkalmazni ilyen esetekben, mint például mélyre hatoló gyökerezésű vetemények alkalmazása (pl. mustár, olajretek, stb.), vagy szerves trágyázás alkalmazásával a talajélet serkentése. Az utóbbiak természetes, közép és hosszú távú hatást fejtenek ki a talaj tömörödöttségének javításában.

Hogyan választható ki a megfelelő abroncsnyomás?

A megengedett abroncsnyomás főként két tényező függvénye: haladási sebesség, és kerékterhelés. Amennyiben valamelyik megváltozik, az maga után vonja a másik változását is. A haladási sebesség, kerékterhelés és abroncsnyomás tehát szorosan összefüggő tényezők. Pl. minél magasabb a haladási sebesség, annál magasabbra kell az abroncsnyomást beállítani, amennyiben a kerékterhelést nem kívánjuk csökkenteni. A megfelelő értékeket az abroncsgyártók által rendelkezésre bocsátott táblázatok szolgáltatják.

Az utolsó nagyon fontos és aktuális témakörhöz vannak a Deraland Kft. kínálatában a PTG német cég által fejlesztett és gyártott abroncs nyomás szabályozó termékek a kézi készlettől egészen a traktor vezetőfülkéjéből, akár ISO-BUS rendszeren keresztül szabályozható rendszerekig.

PTG termékek 2 nagy csoportba sorolhatók

1. Gép álló helyzetében tudjuk a nyomás beállítását elvégezni.

1.1 PTG AIRBOOSTER Plus kézi készlet abroncsonkénti nyomás beállítást tesz lehetővé.

Másodpercek alatti levegőleengedés szántóföldön a maximális talajvédelemért!

• 1,4 bar-ról 0,8 bar-ra:

• Első abroncs mérete: 540/65 R 28: 30 másodperc/abroncs

• Hátsó abroncs mérete: 650/85 R 38: 50 másodperc/abroncs

Kézzel történő fújatás a biztonságos, üzemanyag takarékos és gumiabroncs kímélő közúti közlekedésért!

• 0,8 bar-ról 1,4 bar-ra:

• Első abroncs mérete: 540/65 R 28: 40 másodperc/abroncs

• Hátsó abroncs mérete: 650/85 R 38: 80 másodperc/abroncs

PTG AIR BOOSER plus kézi készlet és tarozékai

1. fotó: PTG AIR BOOSER plus kézi készlet és tarozékai

Kérem nézze meg a következő videót a készlet használatáról!


1.2 PTG AIRBOX/mobil plus kézi készlet tengelyenkénti nyomás beállítást tesz lehetővé, egyszerre 2 abroncsét.

A beállított nyomás elérésekor magától leáll a készlet és gyors nyomás érték változtatásra képes.

Például 650/65R38 méretű abroncs esetén:

• 1,4 bar-ról 0.8 bar-ra:

• Leeresztés: kb. 2 perc

• Feltöltés: kb. 4 perc

PTG Airbox/Mobil plus készlet

2. fotó: PTG Airbox/Mobil plus készlet két hátsó abroncs egyszerre történő nyomás változtatása közben

Kérem nézze meg a következő videót a készlet használatáról!


2. Vezetőfülkéből történő nyomásállítás esetén legyen szó traktorról vagy annak vontatmányáról, akár komplett kapcsolatról.

1 vezetékes pneumatikus vezérlésű és 2 vezetékes digitális vagy ISOBUS rendszerek érhetők el a PTG termék kínálatában.

digitális vezérlőegység

3. fotó: PTG digitális vezérlő egység

 PTG ISO-BUS kezelő felülete

4. fotó: PTG ISO-BUS kezelő felülete

John Deere 6215R traktor első és hátsó hidjaira szerelt PTG Airbox/drive

5. fotó: John Deere 6215R traktor első és hátsó hidjaira szerelt PTG Airbox/drive külső 2 vezetékes rendszer

Fendt 513 traktor + Strautmann VS2005 szerves trágyaszóró gépkapcsolatra szerelt PTG Airbox/drive külső 2 vezetékes rendszer

6. fotó: Fendt 513 traktor + Strautmann VS2005 szerves trágyaszóró gépkapcsolatra szerelt PTG Airbox/drive külső 2 vezetékes rendszer

Van lehetőség tengelycsonkos hátsó féltengellyel szerelt traktorok esetén, amennyiben rendelkezésre áll a felszereléshez szükséges hely, egy PTG RDS belső egység felszerelésére. Ebben az esetben a hátsó keréken belül kerülnek a levegő vezetékek elvezetésre.

Következőkben erre láthatnak gyakorlati példákat:

John Deere 8R370 típusú traktor hátsó híd belső felére szerelt PTG RDS

7. fotó: John Deere 8R370 típusú traktor hátsó híd belső felére szerelt PTG RDS 2 vezetékes és első hidjára szerelt külső 2 vezetékes rendszer

Fendt724 típusú traktor hátsó híd belső felére szerelt PTG RDS 2

8. fotó: Fendt724 típusú traktor hátsó híd belső felére szerelt PTG RDS 2 vezetékes és első hidjára szerelt külső 2 vezetékes rendszer

Massey-Ferguson 7726 típusú traktor hátsó híd belső felére szerelt PTG RDS

9. fotó: Massey-Ferguson 7726 típusú traktor hátsó híd belső felére szerelt PTG RDS 2 vezetékes és első hidjára szerelt külső 2 vezetékes rendszer

Kérem nézze meg következő videónkat egy New Holland T7.270 típusú traktorra felszerelt rendszerről!

További információk a termékekről:

https://deraland.hu/termekek/gumiabroncsnyomas_szabalyozas

Valamint vegye fel a kapcsolatot velünk:

Bogdán Gábor: +36 30 685 5290

www.deraland.hu