A Szlovák Agrárkamara jelentése szerint a tejtermelés folyamatosan csökken az országban, annak ellenére, hogy az átlagos tejhozam növekvő tendenciát mutat, és a szlovák kormány 35 millió euró támogatást biztosított a tejtermelők részére – írja az rno.sk.

Jelentősen apadt a tehénállomány, de a tej iránti kereslet változatlan.

Jelentősen apadt a tehénállomány Szlovákiában, de a tej iránti kereslet változatlan – Fotó: Pxfuel

Szlovák szomszédaink évek óta komoly erőfeszítéseket tesznek az ország tejtermékekből való önellátottság javítására, egyelőre azonban – a támogatás ellenére – annak fokozatos romlása tapasztalható.

A tejtermelés mennyiségi csökkenését egyértelműen a tehénállomány apadása okozza, ami a legutóbbi évben 4.000 egyedet tett ki. A drasztikusan növekvő termelési költségek ugyanis – a magas beruházási költségekkel és az ágazatban felhalmozott veszteségekkel, illetve a krónikus tőkehiánnyal együtt – sok szlovákiai termelőt a pálya elhagyására kényszerítenek.


A helyzetet súlyosbítja a takarmányok nagyarányú drágulása. A laikusok azt mondhatják, hogy ez a 4.000 tehén egy nagyon csekély létszám, pedig annak termelése tulajdonképpen két szlovákiai megye teljes ellátására elegendő lenne, és komoly devizakímélést jelentene.

A fenti helyzet azzal fenyeget, hogy a lakosság ellátásához a tejtermék import növelésére lesz szükség, ami végső soron annyit jelent, hogy Szlovákia a saját termelői helyett a cseh, a német, a dán és egy tejtermelőket lesz kénytelen támogatni.

Esetleg ez a helyzet új lehetőségeket teremt a magyar tejipar számára is?