Hazánkban az utóbbi évtizedekben az erdei fafajok terén komoly nemesítői munka folyt. Ennek köszönhetően az új fajták növekedése és produktuma 50-100 százalékkal meghaladja az eddigi fajtákét. Emellett jól hasznosítják a legkülönbözőbb termőhelyeket, legyen szó homoktalajról vagy belvizes területről.

Több évtizedes kutatói munka eredménye a hungarikumként nyilvántartott fehér akác ’Turbo Obelisk’ szelekciója, amely kifejezetten iparilag értékes faanyag termesztésére alkalmas. A fajtát a leggyorsabban növő, és a legegyenesebb törzsalakú akácokból szelektálták. Szaporítása laboratóriumi körülmények között történik, a csemete teljes mértékben hordozza az anyanövény tulajdonságait.

A hagyományosan 30-35 éves vágásfordulójú akáccal szemben ezek a klónok már 15 éves korban letermelhetők, hiszen vastagsági és magassági növekedésük már ekkor elérheti a megfelelő méreteket. A gyérítések során oszlopnak, illetve szőlőtámnak alkalmas faanyag kerül ki már 5 éves korban, míg a 15-20 éves véghasználati kort elérve jó minőségű, göcsmentes fűrészipari termékek alapanyaga termelhető az egyenes törzsekből.

A ’Turbo Obelisk’ fajtacsoport szabadalmi védettség alatt áll. A nemesítés célja, hogy minél magasabb iparifa-kihozatal legyen elérhető a faültetvényeken. A fent ismertetett fajtacsoport jelzi, hogy létezhetnek alternatívák az akáctermesztésben, és komoly hozamok realizálhatók.

Tökéletes választás lehet ipari célú faültetvényekhez vagy erdősítésekben pl. 5x5 m-es véghasználati hálózatba ültetve.

fa

3,5 éves ’Turbo Obelisk’ akácültetvény Apostagon

A Silvanus által szelektált és szaporított Express’ fűz államilag elismert és oltalomban részesített fajta. A magyar és külföldi fűznemesítések hivatalos összehasonlító vizsgálataiban hazai körülmények között a legjobb eredményt produkálta. Fatermése kimagasló, értéke megfelelő termőhelyen az 50 tonnát is elérheti évente élőnedves állapotban mérve. 2-3 éves rotációs ciklusban faapríték termelésére alkalmas, de 5-10 éves ciklusban értékesebb faanyag előállítására is jó lehetőség, hiszen van olyan ültetvény, ahol az állomány 7 éves korban a 32 centiméteres átmérőt is eléri, ami megfelel évi 20-25 köbméteres növedéknek.

Jó választás a belvizes, valamint ártéri területek hasznosítására, hiszen az összes fafajunk közül a legjobban bírja az elöntést.

fa

Express’ fűz energiaültetvény

Az említett egyedi, csak a Silvanusnál kapható fajták az őszi szezonban is megvásárolhatók, további információ:

Tel: 06 70 380 1886
E-mail: info@silvanusforestry.com

További információkért látogasson el a www.silvanusforestry.com weboldalra!