Agroinform.hu fórum szabályzat


1. A Portálon kizárólag a regisztrált Felhasználók jogosultak a Fórumokon hozzászólást tenni, új Fórum témát létrehozni.


2. A Portál Fórum funkciója kifejezetten mezőgazdasági témák megvitatására jött létre, célja, hogy a mezőgazdasággal foglalkozók és a mezőgazdaság iránt érdeklődők hasznos információkhoz és tapasztalatokhoz jussanak. Új Fórum téma létrehozásához a Moderátor előzetes jóváhagyása szükséges.


3. A Felhasználó a hozzászólás megírásával és a Portálra történő beküldésével kifejezetten tudomásul veszi, elfogadja, és ahhoz hozzájárul, hogy a hozzászólását a Szolgáltató ingyenesen a Portálon időbeli, térbeli, példányszámbeli és egyéb korlátozás nélkül, akár változatlan formában és tartalommal, akár módosítva megjeleníti, a hozzászólást a Szolgáltató bármilyen célra felhasználja, átdolgozza, bármilyen módon, formában és hordozón, akár közvetlenül, akár közvetetten, elektronikusan vagy analóg módon, anyagi vagy nem anyagi formában többszörözze, tárolja, archiválja, lehívásra történő hozzáférhetővé tétellel nyilvánossághoz közvetítse, sugározza, vagy más módon a nyilvánossághoz közvetítse, terjessze, ezzel kapcsolatban a Felhasználó a továbbiakban semmiféle igényt nem támaszthat. A Szolgáltató korlátlan felhasználási joga kiterjed a törölt, de archivált hozzászólásokra, a megszűnt regisztrációjú Felhasználók hozzászólásaira is. Bármely Felhasználó Portálon közzétett hozzászólásának személyes használaton kívül történő felhasználásához a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye szükséges.


A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a fórumtémák, valamint hozzászólások a Szolgáltató rendszerében rögzítésre és archiválásra kerülnek, ezért azok évekkel később is visszakereshetők.


4. A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben hozzászólása jogszabályt sért, úgy az ezzel kapcsolatos valamennyi jogi következményt viseli. A hozzászólások tartalmáért a Szolgáltató nem felel, azért kizárólagosan az adott hozzászólást Portálra beküldő Felhasználó felelős. A Fórumon elhelyezett hozzászólások nem minősülnek a Szolgáltató hozzászólásainak és véleményének, azoktól a Szolgáltató elhatárolódik.


A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a fórumtémákhoz való hozzászólás során tartózkodni köteles az alábbi tartalmú hozzászólásoktól:


a) amelynek hangneme durva, agresszív, obszcén, jó ízlést sértő, rasszista jellegű, kirekesztő jellegű;


b) amely tartalma szerint kizárólag más Felhasználó(k) lejáratására, megsértésére, becsületének csorbítására irányul (pl. személyeskedő hozzászólások);


c) amely tartalma szerint reklám, vagy hirdetés (kérjük a Felhasználókat, hogy hirdetéseiket az erre létrehozott „Piactér” menüpontban helyezzék el!)


d) amely tartalma szerint nyíltan vagy burkoltan saját (a Felhasználóhoz köthető vállalkozás, személy) termékét, szolgáltatását reklámozza, vagy a Felhasználóhoz köthető vállalkozás versenytársának termékét, szolgáltatását igyekszik rossz színben feltüntetni;


e) amely tartalma szerint nem köthető a fórum témájához (pl. fórum témájához nem tartozó reklámok, hirdetések, nyúltenyésztésről szóló fórumtémában thaiföldi nyaralásról szóló élménybeszámolók stb.);


f) amely a fórum témájának áttekintését teszi nehezebbé vagy lehetetlenné, illetve szándékosan rombolja a fórum színvonalát vagy erre vezet (pl. nagy méretű képek, több ezer karakteres hozzászólások, automatikusan induló file-letöltések, szándékos ismétlések, visszaszámlálás, a fórum témájában a folyamatos társalgást szándékosan, több ízben megzavaró, „offtopic” hozzászólások, törölt hozzászólás megismétlése, visszamásolása, törölt hozzászólás megismétlése más formában – pl. magánhangzók nélkül ill. más nyelven stb.);


g) amely a Moderátor e körben végzett tevékenységének negatív kritikáját foglalja magában (amennyiben bármely Felhasználó úgy érzi, hogy hozzászólása érdemtelenül került törlésre, úgy kérjük, e-mail üzenetben forduljon ezzel kapcsolatban a moderátorhoz az ugyfelszolgalat@agroinform.com e-mail címen);


h) amely bármely regisztrált Felhasználó személyes adatait annak előzetes hozzájárulása ellenére tartalmazza;


i) amely mások szerzői, védjegy, szabadalmi jogait, üzleti titkait, know-how-ját, egyéb jogszabály által védett alkotását, érdekét sérti;


j) amely mások személyhez fűződő jogát sérti;


k) amelyek tartalma egyébként jogszabályba ütközik.


5. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben hozzászólása a Moderátor szubjektív megítélése szerint az ÁSZF-be ütközik, a hozzászólás – minden előzetes figyelmeztetés nélkül – törlésre kerül.


Ugyanazon Felhasználónál érzékelt, többször ismétlődő, vagy súlyosabb esetben a Moderátor szabadon dönthet úgy, hogy a Felhasználó valamennyi korábbi hozzászólását, vagy akár teljes regisztrációját törli.


A hozzászólások, fórumtémák törléséről a Felhasználó utólagosan értesítést kap a regisztrációkor megadott e-mail címére.


A regisztráció törlését megelőzően a Felhasználó figyelmeztető e-mailt kap, amelyben a Szolgáltató megjelöli a moderátor által kifogásolt hozzászólásokat, és a kifogás okait. A regisztráció törlésére abban az esetben kerül sor, amennyiben a figyelmeztető e-mail ellenére a Felhasználó hozzászólásai, vagy azok egy része továbbra is a jelen fejezet 17. pontjába ütközik. A regisztráció törléséről a Felhasználó tájékoztató e-mailt kap a regisztrációkor megadott e-mail címére. Törölt Felhasználó ugyanazon e-mail cím, illetve IP címmel a Portálon nem regisztrálhat. Kirívóan súlyos esetben a moderátor dönthet úgy, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül, a hozzászólásokkal együtt törli a Felhasználó regisztrációját.


6. Amennyiben a Felhasználó olyan hozzászólásra bukkan, amely megítélése szerint a jelen ÁSZF-be ütközik, ám valamilyen oknál fogva törlésre nem került, azt köteles a Moderátornak a következő e-mail címen jelezni: ugyfelszolgalat@agroinform.com.

[bezárás x]