A kormány közzétette az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvénytervezetet, amely 20 törvény módosítását foglalja magában.

Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló törvény célja a jogalkalmazók részéről felmerült, illetve az elmúlt időszak tapasztalatai alapján szükségessé vált szakmai módosítások elvégzése, más törvényekkel való szabályozási összhang megteremtése, továbbá technikai jellegű pontosítások végrehajtása. További cél az egységes jogalkalmazás elősegítése, a közfeladatok hatékonyabb ellátása – írja az Agrárminisztérium.

Többek között változna:

 • Illetékmentessé válthat a gazdaságátadás.
 • A termőföld művelésből való kivonásakor ne csak a települési aranykorona átlagot vegyék figyelembe, hanem az országos átlagot se haladhassa meg.
 • Nem minősül majd a termőföld művelési ága megváltozásának az egységes kérelemben lehatárolt tájképi elem létesítése és fenntartása.
 • Nem minősül majd időleges más célú hasznosításnak a földrészleten begyűjtött terménynek, vagy mellékterméknek, illetve a terültre kijuttatni tervezett istállótrágyának az időszerű mezőgazdasági munkavégzésnek megfelelő módon és időtartamban, de legfeljebb 6 hónapig a termőföldön történő átmeneti tárolása.
 • Egyértelműsítésre kerül a „volt haszonbérlő" ranghely fogalma: a haszonbérlet lejárta után 1 évig áll fenn a „volt haszonbérlői" ranghely.
 • Ha a volt haszonbérlő a földhasználati jogviszonyba öröklés útján lépett be, a 3 évbe beszámít azon időtartam is, amely alatt a földet az örökhagyó használta a törvényi előírásoknak megfelelően.
 • A haszonbérleti szerződés a haszonbérlő által kötelezően alkalmazandó agrotechnikára, növénykultúrára vagy termelési módszerre vonatkozó előírást nem tartalmazhat.
 • Szigorú szankciója lehet annak, ha valaki úgy kerüli ki az előhaszonbérleti jogokat, hogy legalább 25%-kal beveszi a cégébe a bérbeadót (ilyen esetben ugyanis kifüggesztés nélkül lehet földet bérelni), majd a szerzést követően később kilépteti a cégből.


 • Bekebelezésnél: ha az eljárás közben bármelyik tulajdonostárs elhalálozna, attól még az örökösére is kiterjednek az eddigi eljárási cselekmények
 • Gyorsított eljárásban rendezhetné az állam a legalább 15 éve elhunyt személyek földjeinek tulajdonjogi helyzetét (feltéve, hogy a terület nem éri el az 5000 m2-t).
 • A vad szabad mozgásának biztosítása érdekében a tartós telepítésű kerítések között legalább 10 méter távolságot kell hagyni.
 • A vadászati napló- és teríték-nyilvántartás a vadászati hatóság ellenőrzési feladatának ellátása érdekében tartalmazni fogja a vadász nevét, valamint a vadászjegy vagy vadászati engedély számát.
 • Kiegészülne a Nemzeti Fajtajegyzék fogalma: Magyarországon állami elismerésben részesített növényfajták, szőlő klónok, szaporításra egyedileg engedélyezett zöldség-, gyümölcs- szőlő és erdészeti fajták, tájfajták, valamint tájfajták, házikerti fajták, valamint a hivatalos leírással rendelkező gyümölcsfajták lényeges adatait tartalmazó, évente közzétett jegyzék.

Bővebb információ valamit a teljes törvénytervezet itt érhető el.

Indexkép: Shutterstock