A bizonyítvány iránti kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be itt: elektronikus ügyintézés. A 91/2020. (IX. 7.) számú Kincstár közlemény itt érhető el.

Ügyfélkapus belépés után a „Horizontális ügyintézés/Csekély összegű támogatások/hatósági bizonyítvány” menüponton keresztül indítható a kérelem.

A hatósági bizonyítványban a folyó üzleti évben és az azt megelőző két üzleti évben – az ügyfél saját jogán, illetve az „egy és ugyanazon vállalkozásnak” minősülő vállalkozás(ok) jogán – igényelt mezőgazdasági célú csekély összegű támogatások összegét rögzítik.

A csekély összegű támogatások együttes összege nem haladhatja meg a 200 000 eurót, továbbá az egy és ugyanazon vállalkozásonként nem haladhatja meg összességében a 200 000 eurót. Azaz az ügyféllel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő más vállalkozás(ok) által igénybe vett csekély összegű támogatásokat is be kell számítani az ügyfél részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretekbe.

Az állami, de minimis támogatásokra vonatkozó szabályokat a 1407/2013/EU bizottsági rendelet tartalmazza. A támogatások rögzítése azért lényeges, mert ezeket a támogatásokat az EU a belső piacra és a versenyre nézve hatástalannak tartja, ezért nem tartja nyilván, viszont a mértékének felső korlátját meghatározta: hároméves időszakra nézve maximum 200 000 euró lehet.