A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara a precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó, több éve folyó kutatási-fejlesztési tevékenységek, a színvonalas képzés megvalósításához szükséges oktatási-módszertani fejlesztések, valamit a precíziós mezőgazdasági szakmérnöki képzésben szerzett tapasztalatokat felhasználva 2023. szeptembertől elindítja a precíziós mezőgazdasági mérnöki BSc. alapképzési szakot.

precíziós gazdálkodás

A hallgatók precíziós termesztéstechnológiai ismereteket is szerezhetnek – fotó: Debreceni Egyetem

A képzés során a hallgatók széleskörű ismeretekre tehetnek szert

A Debreceni Egyetem célja, olyan precíziós mezőgazdasági mérnökök képzése, akik képesek a precíziós mezőgazdasági folyamatok tervezési, üzemeltetési feladatainak ellátására. Rendelkeznek a fenntartható mezőgazdasági termelés közvetlen irányításához, a technológiai folyamatok módosításához, illetve új technológiák bevezetéséhez szükséges ismeretekkel. Képesek a precíziós mezőgazdaság technológiáinak alkalmazására, valamint az agrártudomány társadalmi-gazdasági kérdéseinek kezelésére.

Képesek a digitális térképek létrehozásához szükséges adatok összegyűjtésére, rendszerezésére, elemzésére és szintetizálására speciális szoftverek felhasználásával, továbbá speciális precíziós mezőgazdasági berendezések, infokommunikációs eszközök alkalmazási és működési ismereteinek birtokában menedzsment döntések támogatására és ajánlások megfogalmazására.

Magyarországon és Európában is egyedülálló képzés magába foglalja:

  • a mezőgazdaságban nélkülözhetetlen precíziós, agrárdigitalizációs ismereteket,
  • a precíziós mezőgazdasági berendezések, infokommunikációs eszközök alkalmazási és működési ismereteit,
  • a térinformatikai, adatgyűjtési és adatkezelési ismereteket,
  • a mezőgazdaságban alkalmazott szoftverek használatának ismereteit,
  • a mezőgazdasági robotikai ismereteket,
  • a mezőgazdasági drónok üzemeltetésének alapjait,
  • a precíziós termesztéstechnológiai ismereteket,
  • a precíziós szaktanácsadási rendszerek alapelveit, felépítését és működését.

drón

A mezőgazdasági drónok üzemeltetésének alapjai is a képzés részét képezik – fotó: Debreceni Egyetem

Egyre nagyobb szükség van a magas színvonalú képzés elindítására

A precíziós mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak indításával a Kar a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, speciális szakirányú ismeretekkel rendelkező, az ágazati kommunikációt magas szinten művelő hallgatók képzését tűzte ki céljául. Hazai viszonylatban a szakemberek ez irányú képzettségének hiánya az ágazat fejlesztésének egyre inkább gátló tényezőjévé válik, ami indokolja a képzés magas színvonalon való elindítását.

A végzettek elhelyezkedhetnek mezőgazdasági kis-, közép- és nagyvállalkozásokban, mezőgazdasági integrátoroknál, szolgáltató és kereskedelmi cégeknél, szaktanácsadási hálózatokban, szakigazgatási szervezeteknél, valamint oktatási intézményekben és kutatóintézetekben.

képzés

A képzés során térinformatikai, adatgyűjtési és adatkezelési ismereteket is szerezhetnek a résztvevők – fotó: Debreceni Egyetem

A képzés egyediségét a kettős diploma megszerzésének lehetősége adja

A képzésben részt vevő, a precíziós gazdálkodás témaköreiben már oktatási tapasztalattal rendelkező szakemberek a tantervben szereplő speciális témakörök ismertetése során a valós életre felkészítő, elméleti és gyakorlati tudást adják át a hallgatóknak.

A 3 és fél éves képzés magyar és angol nyelven is meghirdetésre kerül. A képzés egyediségét adja a kettős diploma megszerzésének lehetősége. A hallgatók a képzés során két szemesztert külföldi partnerintézményben tölthetnek el, így a hazai diplomával párhuzamosan egy külföldi diplomát is szerezhetnek.